❈ Prihlásenie na Kvet ❈

Prijímanie prihlášok na súťaž: júl - 25. 11. 2018

KVET 2019 priebeh


AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KVET 2019 MOVIE

 

PRIHLASOVANIE  JE UKONČENÉ 25. novembra. 


Potvrdzujeme prednostne prihlášky zaslané podľa postupu prihlasovania a inštrukcií. 


Momentálne je stav taký, že potvrdenia o prijatí prihlášok sa posielajú od 1 do 5 dní v závislosti od kraja.

Potvrdenia Vám teda budú chodiť aj v priebehu víkendu a budúceho týždňa.

 

Spracované budú len prihlášky zaslané do 25. novembra do 24:00 hod..  Ďakujeme za pochopenie. 

. . . . . . . . .

V šk. roku 2018/19 sa bude konať verzia Kvet Movie (pravidlá a info tu). Verzia Kvet Klasik sa bude konať v ďalšom roku, je k nemu vyhlásená spotrebiteľská súťaž - info tu.


POSTUP PRIHLÁSENIA SA NA KVET 2019 MOVIE


1) Oboznámte sa s pravidlami pre Kvet 2019 Movie tu.

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa pls neprihlasujte.


2) Inštruktážny seminár

 • a) Ak ste absolvovali seminár v jeseni 2017, seminár nie je pre Vás povinný, je dobrovoľný.
 • b) Ak sa prihlasujete po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár v jeseni 2017, je pre Vás seminár povinný. Platí Vám následne pre všetky ďalšie ročníky súťaže.
 • Prihlasiť sa na seminár / webinár môžete tu


3) Prihlasovanie na súťaž je aktívne do 25. 11. 2018. 

Ak mâte absolvovaný seminár / webinár a vyhovujú Vám pravidlá pre Kvet 2019 Movie, môžete si poslať prihlášku - viď inštrukcie a prihláška nižšie.

PRIHLÁŠKA NA KVET 2019 MOVIE

 1. Pri vyplňovaní prihlášky prosím používajte diakritiku. Údaje sa preberajú na certifikáty a diplomy.
 2. Prihlášku si stiahnite do pc. Vyplňte ju. Po vyplnení si ju uložte v nezmenenom formáte = Word a pošlite ako prílohu e-mailom. 
 3. Pre každú finálnu kategóriu (napr. I. AJ P-P PT; II. NJ D VT) je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku v samostatnom súbore = v jednom súbore môžeí byť prihláška len do jednej finálnej kategórie súťaže s max. 3 súťažiacimi (limit je 3 súťažiaci na 1 finálnu kategóriu za školu). Doklad s VS na prihlášku si vyžiadajte tlačítkom nižšie.
 4. Kompletne vyplnenú a skontrolovanú prihlášku(y) odošlite JEDNÝM e-mailom na príslušnú krajskú adresu (viď nižšie) a na jazykove @ gmail.com = do políčka "komu" v e-maili uveďte napr. jazykovebb @ gmail.com, jazykove @ gmail.com.  Ako predmet e-mailu uveďte skratku kraja+KVET 2019, vzor: ZA KVET 2019, BA KVET 2019, PO KVET 2019
Skratky a adresy krajov uvedené abecedne:
 • Bratislavský: BA KVET 2019  jazykoveba @ gmail.com
 • Banskobystrický: BB KVET 2019  jazykovebb @ gmail.com
 • Košický: KE KVET 2019  jazykoveke @ gmail.com
 • Nitriansky: NR KVET 2019  jazykovenr @ gmail.com
 • Prešovský: PO KVET 2019  jazykovepo @ gmail.com
 • Trenčiansky: TN KVET 2019  jazykovetn @ gmail.com
 • Trnavský: TT KVET 2019  jazykovett @ gmail.com
 • Žilinský: ZA KVET 2019  jazykoveza @ gmail.com

5. Po doručení prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí - pri priebežnom zaslaní prihlášky to trvá 2 až 3 dni, pri zaslaní na poslednú chvíľu pred uzávierkou 5 až 8 dní.

ČLENOVIA posielajú len elektronickú verziu prihlášky = po potvrdení prijatia prihlášky je prihlasovanie ukončené.

NEČLENOVIA po prijatí potvrdenia o doručení elektronickej prihlášky musia zaslať 1x tlačenú verziu opečiatkovanú a podpísanú vedením školy na adresu IALF, Pošt. priečinok E50, 94901 Nitra, heslo "KVET 2019".