❈ Seminár ku Kvetu ❈ 


Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár z jesene 2017.

Pre tỷch, ktorí absolvovali seminár v jeseni 2017 už seminár nie je povinný, môžu sa ho však v prípade záujmu zúčastniť.

Seminár sa bude konať v Nitre, Vajanského 1 (blízko autob. aj želež. stanice). 

 • Termín: 19. október 2018  PREBEHOL
 • Časové údaje: od 10:00 - 13:00
 • Registrácia na mieste konania: od 9:30

V prípade, že na škole je viacero pripravujúcich učiteľov, je možné vložné na seminár stanoviť individuálne.


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely medzi verziami Kvet Movie a Kvet Klasik

+ diskusia

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. Náhradník je možný.


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR JAZYKOVÝ KVET 2019

Seminár už prebehol. Webinár prebieha.

°°°°°°°°°°°°

Seminár je už obsadený.

Ostatní záujemcovia májú ešte možnosť webinár - viď nižšie.


ALTERNATÍVA WEBINÁR

Webinár je alternatívnou formou semináru a má rovnakú platnosť, t. j. je povinný jednorazovo pre prvýkrát sa prihlasujúcich, alebo tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár z jesene 2017. Ostatní ho môžu absolvovať dobrovoľne.

Rozdiely medzi seminárom a webinárom:

 • webinár je bez priamej diskusie a možnosti opýtať sa priamo prípadné otázky, otázky položené na seminári budú zapracované do webináru
 • absolventi webináru nezískavajú automaticky IALF členstvo, môžu však oň po absolvovaní webináru požiadať za zvýhodnenej podmienky podľa inštrukcií uvedených počas webináru

Ako prebieha webinár?

 1. Na zadanú e-mailovú adresu (v prihláške) Vám príde link na youtube s prístupom ku webináru (videoprezentácii). 
 2. Podmienkou pre absolvovanie webináru je mať e-mailovú adresu na gmaili, pretože pri iných adresách boli technické komplikácie s plynulým spustením videa.
 3. Pri pozeraní webináru sa zaznamenáva kvôli kontrole Vaša IP adresa v súlade s Pravidlami ochrany údajov.

Termíny webináru:

 • Uzávierka prihlášok: 22. 9. 2018
 • Rozoslanie prístupových linkov na webinár: 25. - 27. 10. 2018
 • Prístup otvorený: 7 dní po odoslaní linku, t. j. webinár si môžete pozrieť kedykoľvek počas týchto 7 dní
 • Časové údaje: 24 hodín / 7 dní

Vložné na webinár:

 • IALF členovia: 13€
 • Ostatní: 15€

Vložné na webinár sa v prípade neúčasti na webinári nevracia. Pri vyššom počte pedagógov z jednej školy, je vložné stanovené individuálne.


PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR

Webinár už prebieha.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár