Webinárik

Miniwebinárik Ako písať drámu?

Prístup k webináriku získate zaslaním a uhradením objednávky na tejto stránke. Po prijatí úhrady Vám príde e-mail s pozvánkou na webinár na youtube.

  • 35 minút 
  • audiovizuálna forma webináru

E-publikácie s právom na vytlačenie pre osobnú potrebu 

XMAS English Fun je e-publikácia obsahujúca osemsmerovky, anagramy, jazykolamy, vymaľovánky na vianočnú tému.

Je vhodná pre učiteľov a žiakov angličtiny, úroveň začiatočník až mierne pokročilý - ale zabavia sa aj pokročilejší ;)...

Počet strán: 30