JKK 2023 ~ OKIENKO

VÝHRADY 
 aebo, čo na semifinále až tak nevyšlo a môžete na tom popracovať


 • komplexnosť prejavu = chýbal úvod a záver v súťažnom jazyku
 • artikulácia
 • intonácia viet
 • občas nesprávna výslovnosť slov

AJ veľmi časté,  nerozoznávané:

  [æ] a [ɛ] ako napr. v bad [bæd] a bed [bɛd]
  
[æ] a [ʌ] ako napr. v fabulous [ˈfæbjələs] a fun [fʌn]
 
úvodné e [ɛ] a [ɪ], ako napr. v effective [ɪˈfɛktɪv], emotion [ˈimoʊʃən] a extra [ˈɛkstrə]
NJ vokaliz. R na konci slov/slabík – der, er, Lehrer...   bemerken wurde namiesto würde, uber nam. über
  vyslovovanie h tam, kde sa nevyslovuje, napr. seHen, geHen
RJ вместо Е используют Э, например шмЭль, цвЭта, бЭри
 Ж, Ш, Ы 
напр. цЫплят

 • gramatickéý chybičky vo vlastnej tvorbe
 • neovládanie textu naspamäť (kto radšej číta, môže sa zapojiť do Kvetu~Tranzistor)
 • niektorí súťažiaci s dramatizovaným prednesom by mohli porozmýšľať o kategórii monodráma


POCHVALY

 • prednesy a scénky boli výborné a vyvážené po jazykovej aj umeleckej stránke (občas sa zabúda, že Kvet Klasik je jazykovo-umelecký p projekt)
 • zlepšenie vo výslovnosti
 • témy odrážajúce realitu i fantáziu
 • pesteejší výber textov (aj keď bez Harryho, Anny, Matildy, Little Red, prasiatok, If-u v rôznych jazykoch sa "neopováži" ;) existovať ani jeden ročník)  
 • krásne kulisy
 • vlastná tvorba v angličtine, ruštine, slovenčine, nemčine, španielčine