Kompetencie a poverenia

SPOLUOGANIZÁTORISAUF

Zodpovedná osoba: doc. Janka Birová

Poverená a kompetencie:

 • zabezpečenie a navrhnutie členov do porôt pre románske jazyky na krajské semifinálové kolá, krajské finálové kolá v KE, ZA, TN, NR, TT, BA a na celoslovenské finále
 • zabezpečenie technického vybavenia na krajské semifinále a krajské finále v Nitre a celoslovenské finále

 • zabezpečenie cien pre FJ na celoslovenské finále

 • predsedníctvo a zodpovednosť za prácu porôt na krajských semifinále, krajských finále v Nitre a na celoslovenskom finále

 • preklad diplomov do FJ verzie

 • výpomoc s vypisovaním diplomov na krajské finále v Nitre a celoslovenské finále

 • priebežná pomoc v prípravnej a realizačnej fáze s prepravou a dopravou materiálov a cien na súťaž


K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

 • z


K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

 • z

K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

 • zINDIVIDUÁLNI AMBASÁDORI


Dr.

 • oslovenie a dohodnutie 

doc. . 

 • oslovenie a dohodnutie

doc. .

 • oslovenie a dohodnutie