Kompetencie a poverenia

SPOLUOGANIZÁTORISAUF

Zodpovedná osoba: doc. Janka Birová

Poverená:

  • z


K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

  • z


K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

  • z

K

Zodpovedná osoba: B

Poverená:

  • z


LANGUAGE PLANET

Zodpovedná osoba: Bc. Miroslav Kršňák

Poverený:

  • z


INDIVIDUÁLNI AMBASÁDORI


Dr.

  • oslovenie a dohodnutie 

doc. . 

  • oslovenie a dohodnutie

doc. .

  • oslovenie a dohodnutie