Kompetencie a poverenia

SPOLUOGANIZÁTORISAUF

Zodpovedná osoba: doc. Janka Birová

Poverená a kompetencie:

  • zabezpečenie a navrhnutie členov do porôt pre románske jazyky na krajské semifinálové kolá, krajské finálové kolá v ZA, TN, NR, TT a na celoslovenské finále
  • zabezpečenie technického vybavenia na krajské semifinále a krajské finále v Nitre a celoslovenské finále

  • zabezpečenie cien pre FJ na celoslovenské finále

  • predsedníctvo a zodpovednosť za prácu porôt na krajských semifinále, krajských finále v Nitre a na celoslovenskom finále

  • priebežná pomoc v prípravnej a realizačnej fáze s prepravou a dopravou materiálov a cien na súťaž


FEM SPU

Poverená:

  • zabezpečenie priestorov a vybavenia na kolo
  • navrhovanie členov porôt