Používajte prosím len jednu formu kontaktovania, na e-mail alebo len cez kontaktný formulár nižšie. Inak Váš dotaz spadne do spamu.

Všetky náležitosti ku projektu musia byť v písomnej forme.


❈ Kontaktný formulár | Contact Form ❈

REGIONAL OFFICES

  • aktívne počas prihlasovania a priebehu súťaže
  • odpovede v priebehu 3 - 7 dní

BA KRAJ: jazykoveba(at)gmail.com

BB KRAJ: jazykovebb(at)gmail.com

KE KRAJ: jazykoveke(at)gmail.com

NR KRAJ: jazykovenr(at)gmail.com

PO KRAJ: jazykovepo(at)gmail.com

TN KRAJ: jazykovetn(at)gmail.com

TT KRAJ: jazykovett(at)gmail.com

ZA KRAJ: jazykoveza(at)gmail.com

LOGO PROJEKTU

❈ Iné údaje ❈

DORUČOVACIA ADRESA | SHIPPING ADDRESS:

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra

Slovakia, Europe

Webové sídlo

IALF,  o. z.

IČO: 042334829