Používajte prosím len jednu formu kontaktovania, na e-mail alebo len cez kontaktný formulár nižšie. Inak Váš dotaz spadne do spamu.

Všetky náležitosti ku projektu musia byť v písomnej forme.


❈ Kontaktný formulár | Contact Form ❈

CENTRÁLA - CENTRAL OFFICE

  • odpovede do 21 pracovných dní

jazykove1 @ gmail.com

info @ jazykovevzdelavanie.sk

KONTAKTY PRE KVET KLASIK

  • aktívne počas realizácie kôl Jazykového kvetu Klasik

Západ (BA, TT, NR kraj): 

zapad @ jazykovevzdelavanie.sk

Stred (BB, TN, ZA kraj): 

janka @ jazykovevzdelavanie.sk

Východ (KE a PO kraj): vychod @ jazykovevzdelavanie.sk

SR finále: stred @ jazykovevzdelavanie.sk 

❈ Iné údaje ❈

DORUČOVACIA POŠTOVÁ ADRESA | SHIPPING ADDRESS:

Za zaslanie ma správnu adresu nesie plnú zodpovednosť odosielateľ.

IALF, o. z.

Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, Europe

Webové sídlo: jazykovevzdelavanie.sk

IALF,  o. z.

IČO: 042334829

DIČ: 2120016932

Fio banka