NR - krajské finále - 13. apríl

13.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených.  Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


  ROOM 1 - DRÁMA + CELÁ ŠJ

  I. AJ DRÁMA PT
 • 1. miesto: Charlotte's Web - ZŠ, Benkova 34, Nitra

I. AJ DRÁMA VT

 • 2. miesto: Animal School - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

II. AJ MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: The Little Match Girl - Górová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Bonding - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: The Trial - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • 2. miesto: Remake of Romeo and Juliett - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky
 • 3. miesto: Not Belong to Society - ZŠ, Sľažany 122

III. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: The Raven - Gymnázium, Párovská, Nitra
 • 2. miesto: For Annie - Gymnázium, ul. 17 novembra, Topoľčany

III. AJ DRÁMA VT +

 • 1. miesto: Friends - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Rybanská Michaela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • 2. miesto: Cimerman Kristián - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. ŠJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: El cuaderno de la muerte - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

ROOM 2 - POÉZIA&PRÓZA AJ + RJ + NJ

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Titková Nikola - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • 2. miesto: Burcl Simon - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • 3. miesto: Teplanová Vanda - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: 

 • Bihári Dávid - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Smith Adam Oliver - ZŠ, ul. G. Bethlena 41, Nové Zámky

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Chmeliar Viktor - ZŠ, Zbehy 661

  2. miesto: 

 • Kupec Stanislav - ZŠ, Zbehy 661
 • Polakovičová Simona - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • 3. miesto: Vanyová Viktória - ZŠ, Hlavné nám. 14, Dvory nad Žitavou

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Kováčiková Lucia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

   2. miesto: 

 • Csámpai Michal - SPŠ strojnícka a elektr., F. Kráľa 20, Nitra
 • Olšová Veronika - Gymnázium, ul. 17. novembra, Topoľčany
 • 3. miesto: Gáliková Nicol - Gymnázium, Párovská, Nitra

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT+

 • 1. miesto: Gajdošík Viktor - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • 2. miesto: Božgalová Paulína - Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Valovič Samuel - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

  2. miesto: 

 • Fajna Lukáš - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
 • Göbölösová Erika - Stredná odborná škola, Cintoínska 4, Nitra

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • Varholíková Monika - Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

RJ 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Eliášová Dominika - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Golban Adelina - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • 1. miesto: Krizhanovskaya Ekaterina - ZŠ, Levická 903, Vráble

NJ

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Barthová Paula - ZŠ, Školská 8, Mojmírovce

II. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Matkovics Adam - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Solčánska Božena - Stredná zdravotnácka škola, Farská 23, Nitra

II. NJ MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: Kanyicka Adam - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM 1: AJ DRÁMA + celá  ŠJ (prízemie vpravo)

Registrácia súťažiaich: od 8:20

Otvorenie kola: v sále na prízemí vpravo o 9:00

Priebeh: 

9:10 -  10:00

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT
 • I., AJ MONODRÁMA PT

BREAK: 10:00 - 10:10

POKRAČOVANIE: 10:10 - 11:40

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK: 11:40 - 11:50

POKRAČOVANIE: 11:50 - 12:50

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT+

12:50 - 13: 25

 • III. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 13:40 


ROOM 2: AJ POETRY&PROSE + RJ + NJ

Registrácia súťažiaich: od 8:20

Otvorenie kola: v sále na prízemí vpravo o 9:00

Priebeh:

9:10 - 9:35

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT+

9:35 - 9:55

 • II. AJ P-P PT

10:05 - 10:45

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P VT+
 • II. NJ P-P PT+
 • II. NJ P-P VT+
 • II. NJ MONODRÁMA PT
 • III. NJ P-P PT 

BREAK: 10:45 -10:55

10:55 - 11:55

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT+
 • III. AJ P-P VT+

Výsledky: od cca 12:15