PO - krajské finále - 9. apríl

09.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


ROOM 1: AJ + FJ + ŠJ

II. AJ DRÁMA PT

 • 2. miesto: Mamma Mía! - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • 3. miesto: Who´s the Winner? - ZŠ Lipany

II. AJ MONODRÁMA VT

 • 1. miesto: My Dream - Kubáňová Andrea - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Romeo and Juliet - CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov

  2. miesto: 

 • Snow White and the Seven Dwarfs - ZŠ s NŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 • The King´s Speech - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad

III. AJ MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: The Tell Tale Heart - Matej Ševčík - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad

III. AJ DRÁMA PT

 • 2. miesto: Hamlet - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • The Story of a Mother - Gymnázium, Kukučinova 1 , Poprad

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 2. miesto: Marhevková atarína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Skrzynska Žaneta Paulína - ZŠ, Karpatská 11, Svidník

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 4. miesto: Mikula Matúš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Jakubek Norberk - Smart School, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto: Gáborová Vladimíra - individuálne
 • 3. miesto: Šulej Jakub - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Melníková Ľubica - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad 

  2. miesto: 

 • Ceheľská Jana - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov
 • Kučera Martin - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 •  4. miesto: Breznoščák Šimon - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Timaniková Natália - Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 • 2. miesto: Kubisová Viktória - Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 • 3. miesto: Mikčová Nora - Stredná odb. škola, A. Dubčeka 2, Vranov nad Topľou

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Zbrehová Paula - Gymnázium L. Stockela, Bardejov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto. Zahradníková Sára - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • 2. miesto: Hrbatá Martina - Gymnázium, Konštantinova 2, Prešov

II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Husáková Daniela - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 • 2. miesto: Slebodníková Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Popradi

II. ŠJ MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: Kokoruďová Karina - Súkr. gymnázium, Rovná 15, Poprad

III. FJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Panique au palace - Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


ROOM 2: NJ + RJ

I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Kostelník Mário - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

  2. miesto: 

 • Kolesár Juraj - ZŠ, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
 • Kostelník Michal - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov
 • 3. miesto: Trebuna Adam - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

  2. miesto: 

 • Janová Alexandra - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
 • Výrostko Filip - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
 • 3. miesto: Magda Lukáš - Gymnázium L. Stockela, Bardejov

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 2. miesto: Brontvayová Emma - Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad

III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

  1. miesto: 

 • Mizeráková Nina - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • Príhodová Terézia - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

II. NJ MONODRÁMA VT

 • 2. miesto: Dornröschen - Jankura Andrej - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. NJ DRÁMA VT

 • 3. miesto: Vom Hündchen und Kätzchen wie sie den Boden wischten - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

III. NJ DRÁMA VT

 • 2. miesto: Das Richtige sagen - SZŠ, Levočská 5, Poprad


II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Štiberová Eva - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto: Hupcej Peter - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Gáborová Vladimíra - individuálne

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Danková Júlia - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto: Navrátilová Vendula - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • 3. miesto: Hrustičová Magdaléna - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

II. RJ DRÁMA VT

 • 2. miesto: Nezvyčajné stretnutie -ZŠ, Bernolákova 1061, Vrnov nad Topľou


CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM AJ + ROJ (prízemie)

Registrácia súťažiacich: od 8:10 hod.

Otvorenie kola: 8:45

Priebeh kola:

9:05 - 9:25

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

9:25 - 10:10

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT

BREAK: 10:10 - 10:20

POKRAČOVANIE: 10:20 - 12:00

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK: 12:00 - 12:10

POKRAČOVANIE: 12:10 - 12:40

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P VT+

12:45 - 13:55

 • III. AJ MONODRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT

14:00 - 14:35

 • II. ŠJ P-P PT
 • II. ŠJ MONODRÁMA PT
 • III. FJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:45


ROOM RJ + NJ (poschodie)

Registrácia súťažiacich: od 8:10 hod.

Otvorenie kola: 8:45 v sále na prízemí

Priebeh kola:

9:05 - 10:00

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P VT
 • II. RJ DRÁMA VT
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT+

BREAK: 10:00 - 10:10

POKRAČOVANIE: 10:10 - 10:50

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • II. NJ MONODRÁMA VT
 • II. NJ DRÁMA VT

10:50 - 11:40

 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT
 • III. NJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 12:00