BA - krajské semifinále 2. marec

08.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

   Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. 

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.

  Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "KVET 2018Priebeh".
  Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

I. AJ P-P PT

 • Dojčár Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Kiseľová Martina - ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Ves
 • Wirgha Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

I. AJ P-P PT+

 • Levrinc Filip - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

I. AJ DRÁMA PT

 • Sleeping Beauty - ZŠ Záhorácka 95, Malacky

II. AJ P-P PT

 • Benkovičová Adriana Elizabeth - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Miškerniková Monika - ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Ves
 • Ravingerová Lucia - 

II. AJ P-P PT+

 • Armitage Livia Vivien - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. AJ P-P VT

 • Benčo Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Devera Sophie - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Suránová Tereza

III. AJ P-P PT

 • Brix Tilia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Martinková Andrea - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Ščurka Gabriel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. AJ P-P VT

 • Kelešiová Eva - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Šulovský Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Petrášová Katarína - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

 • Procházková Linda - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. FJ P-P PT

 • Orešková Olívia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. FJ P-P VT

 • Šulovský Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. RJ P-P PT

 • Gbelský Lukáš - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. RJ P-P VT

 • Galková Kristína - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P PT

 • Masjuk Ivan - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT

 • Hantabál Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. NJ P-P PT

 • Matejová Mária - 

II. NJ P-P VT

 • Kiliánová Emma - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Taner Akbulut - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ P-P PT

 • Kelešiová Eva - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ P-P VT

 • Bažíková Sophia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ DRÁMA VT+

 • Leben des Menschen - Gymnázium Bilíkova, Bilíkova 24, Bratislava


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PdF UK, Katedra románskych jaz. a lit., Šoltésovej 4, Bratislava 

2. marec 2018 

Miestnosti č. 145 a 147 - pre orientáciu v budove sa môžete informovať na vrátnici; miestnosti sú na 1. poschodí, chodba vľavo - sledujte šípky s kvetom. 

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: 0908-573-826 Na čísle sa neposkytujú výsledky a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:30

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ MONODRÁMA VT

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 12:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 12:15 - 12:25

12:25 - 13:00

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

13:00 - 13:25

 • III. NJ DRÁMA VT +

Výsledky: od cca 13:40