ZA - krajské semifinále 8. marec

13.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.


Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".
Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


ROOM 1 - DRÁMA AJ, FJ, TJ + POÉZIA&PRÓZA FJ

II. AJ DRÁMA PT

 • Anne of Green Gables - Gymnázium, Liptovský hrádok
 • Alice in Wonderland - Gymnázium, Bytča
 • The Music Line - ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Skalité 

II. AJ MONODRÁMA VT

 • Look Get in the Way - Hatiarová Dominika - Gymnázium, Liptovský Hrádok

II. AJ DRÁMA VT

 • To U - ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin

III. AJ DRÁMA PT

 • bez postupu

III. AJ DRÁMA VT

 • A Very Merry Mistaking - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Kirnerová Dorota - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
 • Koniarová Emma - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
 • Králiková Katarína - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina

III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Gavalcová Kristína - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. FJ DRÁMA PT

 • Knock - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. TJ DRÁMA PT

 • Un sogno americano - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ, RJ, NJ + NJ DRÁMA

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Bugánová Ema - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Východná, Martin
 • Larišová Patrícia - ZŠ, M. R Štefánika 2007, Čadca
 • Máčajová Sophi - ZŠ, Jahodnícka 1, Martin

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Hartelová Martina - Gymnázium sv. Františka z Assisi, ŽIlina
 • Gemeľová Adriána - ZŠ s MŠ, Lokča
 • Sládková Simona - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Ďurčanská Michaela - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
 • Ražaiová Zuzana - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
 • Tumová Michaela - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Dibdiaková Michaela - Gymnázium, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Pariš Dávid - Gymnázium, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Čičmanec Jonáš - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina
 • Matejčík Lucim - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina
 • Parižová Michaela - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Do Martin - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Hvolkova Ivana - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Vlckova Sona - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Huljak Metod - Gymnázium sv, Františka z Assisi, Žilina
 • Zelníková Barbora - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina

II. NJ DRÁMA PT

 • Die Bremer Stadtmusikanten - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

II. NJ DRÁMA VT

 • Die Elterntauschzentrale - Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Molnárová Nela - Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina  
 • Brand Jakub - Gymnázium, Varšavská cesta 1, ŽIlina
 • Staníková Aneta - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto. 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Zahcar Marek - GBZA, T. Ružičku 3, Žilina

III. NJ DRÁMA PT

 • Urlaub auf der Toilette - Stredná zdrav. škola, Žilina

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina - 8. marec 2018

(2. poschodie)

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: 0940-361-798 Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.


ROOM 1 - DRÁMA AJ, FJ, TJ + POÉZIA&PRÓZA FJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • II. AJ DRÁMA PT

10:20 - 10:55

 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 10:30 - 10:45

11:05 - 12:30

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:30- 12:45

12:45 - 13:55

 • II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. FJ DRÁMA PT
 • III. TJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:05


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ, RJ, NJ + NJ DRÁMA

Registrácia: od 8:20 hod.

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 10:20- 10:30

10:30 - 11:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 11:15 - 11:20

11:20 - 11:50

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 11:50 - 12:05

12:05 - 12:45

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT

12:45 - 13:20

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 13:20 - 13:25

13:25 - 13:55

 • III. NJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:05