※ KVET 2020: Semifinále BA, NR, TT kraj

07.03.2020

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE


Ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!
Pedagógovia nepostupujúcich súťažiacich si môžu vyžiadať e-certifikáty o účasti cez členskú sekciu tu.


BA KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

I. AJ P-P PT+

 • Armitage Stella - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

I. AJ P-P VT

 • Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava 

II. AJ P-P PT

 • Iliopoulos Leonidas - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
 • Kiliánová Marína - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

II. AJ P-P VT

 • Malíková Anežka - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava
 • Miškerníková Monika - ZŠ, Záhorská Ves

II. AJ P-P VT+

 • Benkovičová Adriana - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym., Bratislava
 • Benkovičová aBrbora - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym, Bratislava

III. AJ P-P PT

 • Kollárová Daniela - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, raBtislava
 • Mikljanová Ivona - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 • Obermayer Lukáš - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym., Bratislava

III. AJ P-P PT +

 • Hywel Alex - SOŠ MIT, Kadnárová 7,  Bratislava

III. AJ P-P VT

 • Mikljanová Ivona - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Mesková Lucia - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym., Bratislava

II. NJ P-P PT +

 • Hoppe Dražen Derek - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym., Bratislava

II. NJ P-P VT

 • Suranová Dorota - Škola pre mimoriadne nadané deti a gym., Bratislava

III. NJ P-P VT

 • Drnáková Emília - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


РУССКИЙ ЯЗЫК

III. RJ P-P PT

 • Ščerbák Viktor - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P PT+

 • Sedlár Matej - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT

 • Galková Kristína - ŠNMDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT+

 • Masjuk Ivan-  ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


ESPAÑOL

II. ŠJ P-P PT

 • Mizeráková Natália - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
 • Rozičová Kristína - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

 • bez postupu

 III. ŠJ P-P PT+

 • Sťahuliaková Dominika - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava


FRANÇAIS

II. FJ P-P PT

 • Anetta Martin - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava 


ŤUKNI VT

II. ENGLISH

 • Armitage Mia - Hidden Beauty
 • Devera Sophie - The Sea Monster of the Moonlight Lake

 • Hoppe Derek - The World of Electronics

III. ENGLISH

 • Krajčík Juraj - The Men
 • Sruthárová Nina - What the Night Brings

III. DEUTSCH 

 • Čermák Jerguš - Die Blicke die Zukunft
 • Čermáková Adela - Eni Tag

 • Kelešiová Eva - MenschenmaschineNR KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Csutora Andrej - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky
 • Milová Hana - ZŠ, Benková 34, Nitra

 • Teplanová Vanda, ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

I. AJ P-P PT+

 • Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

I. AJ P-P VT

 • Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Gajdošová Liana - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Sýkorová Nina - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ P-P PT

 • Adamušková aNtália - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Čavčíková Anna - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

 • Illés Roderik - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

II. AJ P-P VT

 • Ficzová Henrieta - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • lIavská Ema -ZŠ, Benkova 34, Nitra

 • Valent Dávid - ZŠ, Benkova 34, Nitra

III. AJ P-P PT

 • Csámpal Michal - SPŠSaE, Fraňa Kráľa 20, Nitra
 • Mihalík Alex - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ P-P PT+

 • Kureková Kristína - SSOŠOaS, SNP 5, Zlaté Moravce
 • Penciaková Rebeka - Gymnázium, Golianová 68, Nitra

 • Polakovičová Simona - Gymnuázim, Golianová 68, Nitra

III. AJ P-P VT

 • Kéry Šimon - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
 • Nguyen vietová Mai Ian - Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

 • Valovič Samuel - Gymnázium J. Krá ľa, SNP 3, Zlaté Moravce

III. AJ P-P VT+

 • Badi Daniel - Gymnázium, Golianova 68, Nitra


II. AJ MONODRMAÁ PT

 • Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Kunová Linda - ZŠ, Sľažany

II. AJ MONODRÁMA VT

 • Dekanyiová Viktoria - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

III. AJ MONODRÁMA PT

 • Horváthová Marianna - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

II. AJ STAND UP VT

 • Buchová Petra - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


I. AJ DRÁMA PT

 • Alice in Wonderland - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Minny Pinny Makes a Difference - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

 • The Boy/Girl Who Cried Wolf - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

 • The Shoemaker and the Elves - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

I. AJ DRÁMA VT

 • Mice Wedding - Katolícka spoj. škola, Andovská 4, Nové Zámky
 • Message - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

 • Alice´s Adventures in Wonderland - Piar. spojená škola sv. J. Kalazanského, Nitra
 • The Affairs at Meddler´s Top - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

 • Tom Saywer - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ DRÁMA VT

 • Snowwhite - Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
 • Taste of Heaven - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ DRÁMA VT
 • The Tale of Three Sons - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
 • Why me? - Gymnázium, Golianová 68, Nitra

III. AJ DRÁMA VT+ 

 • Where the Past Garbage Meets Its Future - Gymnázium, Golianová 68, Nitra

РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • Kmeťová Kamila - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P PT+

 • Farkaš Oliver - ZŚ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Novosad Max - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. RJ P-P PT

 • bez postupu

III. RJ P-P PT

 • Stopper Simon - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

III. RJ P-P PT+

 • Debnárová Elizabeta - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce 

DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Fazekašová Evelyn - - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Tomeková Ema - ZŠ, Zbehy 661

 • Zrasták Marko - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. NJ DRÁMA VT
 • Die Kriminacht - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


ESPAÑOL

 • Novotová Natália - Gymnázium, Golianová 68, Nitra


FRANÇAIS

I. FJ P-P PT+

 • Alice Demet - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ P-P PT

 • Haluzová Henrieta - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. FJ DRÁMA VT

 • Épisode -  ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

ŤUKNI VT

I. ENGLISH

 • Drnzík Adam - Worm Squirm 

II. ENGLISH

 • Ballová Daniela - Hush

 • Horváthová Veronika - Ding Dong

 • Nagy Tomáš - Dream 


TT KRAJ


SLOVAK FOR FOREIGNERS

I. SFF P-P PT

 • Xia Zile - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Mihina Peter - ZŠ, J. A. Komenského, Sereď

 I. AJ P-P PT+

 • Pudiš Richard - SZŠ BESST, Trnava
 • Štricová Daniella Elle - SZŠ BESST, Trnava

I. AJ P-P VT

 • Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P PT

 • Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ, A. Felčana 4, Hlohovec
 • Takáčová Ema - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

 • Tomanová Andrea - ZŠ s MŠ, Banka

 ii. AJ P-P PT +

 • Bečníková Nina - SZŠ BESST, Trnava
 • Ondreičková Veronika - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P VT

 • Lacko Daniel - ZŠ s MŚ, Banka
 • Stadtrucker Peter - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. AJ P-P VT+

 • Pudiš Tobiáš - SZŠ BESST, Trnava

III. AJ P-P PT

 • Csóková Annamária - Obchodná akadémia, Veľký Meder
 • Pekarová Nikoletta - SOŠP bl. Laury, Trnava

 • Šturdíková aPtrícia - SOŠP bl. Laury, Trnava

 III. AJ P-P PT +

 • Buková Barbora - SBG BESST, Trnava


I. AJ DRÁMA PT

 • My Big Day - Cool School, Senica

II. AJ DRÁMA PT

 • The Little Johny - ZŠ s MŠ, Banka


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Aleš Gabriel - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď


INSLOGERO: čínština

 • onedlho


ORIENTAČNÉ  ČASOVÉ HARMONOGRAMY

06. 01. 2020

Rozoslanie e-pozvánok: BA, NR, TT kraj 31. 1. 2020

Príchod na semifinálové kolá je priebežný, najneskôr 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie.

Poroty určujú postupujúcich na krajské finálové kolá.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Pre nepostupujúcich súťažiacich a pre seba si môžu pripravujúci pedagógovia vyžiadať eCertifikát o účasti cez členskú sekciu tu ihneď po absolvovaní semifinále.


※ B A KRAJ:  4. marec 


 • PdF UK, Račianska 59, č. miestností 12 a 112, Bratislava
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ 

9:00 - 9:10

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

9:15 - 10:05

 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

10:10 - 10:50

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT +
 • III. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:55 - 11:05

11:05 - 11:30

 • II. NJ P-P PT; II. NJ P-P PT +
 • II. NJ P-P VT

 • III. NJ P-P PT

 • III. NJ P-P VT

11:35 - 12:00

 • II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+

 • III. RJ P-P VT; III- RJ P-P VT+

12:05 - 12:30

 • II. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P PT+

 • II. FJ P-P PT

VÝSLEDKY: o cca 12:45


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu a nemčinu


BSK venuje pre BA kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom semifinále a finále

※ NR KRAJ:  6. marec


 • KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1 (sála): CELÁ I. AJ D; FJ a ŠJ; II. AJ D PT 

9:00 - 10:20

 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA: 10:20 - 10:30

10:30 - 11:45

 • I. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11:45 - 11:55

11:55 - 12:15

 • II. FJ DRÁMA VT
 • I. FJ P-P PT+

 • III. ŠJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:15 - 12:20

12:20 - 14:00

 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY R1: o cca 14:10


MIESTNOSŤ R2 (posch. vľavo): CELÁ RJ, NJ, II. AJ P-P, II. AJ MD, II. AJ SUP 

9:00 - 9:35

 • I. RJ P-P PT; I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT; II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. P-P PT+

PRESTÁVKA: 9:35 - 9:45

9:45 - 10:45

 • II. NJ DRÁMA VT
 • II. NJ P-P PT

 • III. NJ P-P PT; III. NJ P-P PT+

PRESTÁVKA: 10:45 - 10:55

10:55 - 12:40

 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:40 - 12:50

12:50 - 13:15

 • II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

13:20 - 13:50

 • II. AJ MD PT; II. AJ MD VT
 • II. AJ SUP VT

VÝSLEDKY R2: o cca 14:00


MIESTNOSŤ R3 (posch. vpravo): CELÁ I. AJ P-P; II. AJ D VT; CELÁ III. AJ P-P, III. AJ MD a III. AJ D 

9:00 - 10:00

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:00 - 10:10

10:10 - 11:00

 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11:00 - 11:10

11:10 - 12:05

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • PRESTÁVKA: 12:05 - 12:15

12:15 - 12:50

 • III. AJ P-P VT
 • III. AJ MD PT

PRESTÁVKA: 12:50 - 13:00

13:00 - 14:00

 • III. AJ DR´MA VT; III. AJ DRÁMA VT+

VÝSLEDKY R3: o cca 14:10


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


Krokodílik venuje pre NR kolá:

 • drobnú cenu pre 4 x 1. miesta v P-P na krajské finále

ÚNSK venuje pre NR kolá:

 • darčekovú tašku pre 3 x 1. miesta v P-P na krajské finále

IALF venuje pre NR kolá:

 • drobnú pozornosti pre súťažiacich na krajské finále
 • jazykovú publikáciu pre 20 x 1. miesta v P-P/MD/SUP

※ T T KRAJ:  5. marec


 • CVČ Kalokagatia, V jame 3, Trnava, vchod je od Žihadielka
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: SFF, AJ, NJ  

9:00 - 9:30

 • I. SFF P-P PT
 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

9:30 - 9:45

 • II. NJ P-P PT

PRESTÁVKA: 9:45 - 9:55

9:55 - 11:10

 • II. AJ P-P PT; ii. AJ P-P PT +
 • II. AJ P-P VT

11:15 - 11:45

 •  III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT ++

PRESTÁVKA: 11:45 - 11:55

11:55 - 12:55

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 13:05


INSLOGERO: prihlásené pre čínštinu

ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


TSK venuje pre TT kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom semifinále a finále
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky

I. AJ
1. miesto: Korčeková Jessica, SK
2. miesto: Maslowska Zofia, PL
3. miesto: