※ KVET 2020: Semifinále BA, NR, TT kraj

06.01.2020

ORIENTAČNÉ  ČASOVÉ HARMONOGRAMY


Rozoslanie e-pozvánok: BA, NR, TT kraj 31. 1. 2020

Príchod na semifinálové kolá je priebežný, najneskôr 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie.

Poroty určujú postupujúcich na krajské finálové kolá.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Pre nepostupujúcich súťažiacich a pre seba si môžu pripravujúci pedagógovia vyžiadať eCertifikát o účasti cez členskú sekciu tu ihneď po absolvovaní semifinále.


※ B A KRAJ:  4. marec 


 • PdF UK, Račianska 59, č. miestností 12 a 112, Bratislava
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ 

9:00 - 9:10

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

9:15 - 10:05

 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

10:10 - 10:50

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT +
 • III. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:55 - 11:05

11:05 - 11:30

 • II. NJ P-P PT; II. NJ P-P PT +
 • II. NJ P-P VT

 • III. NJ P-P PT

 • III. NJ P-P VT

11:35 - 12:00

 • II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+

 • III. RJ P-P VT; III- RJ P-P VT+

12:05 - 12:30

 • II. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P PT+

 • II. FJ P-P PT

VÝSLEDKY: o cca 12:45


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu a nemčinu


BSK venuje pre BA kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom semifinále a finále
 • ※ NR KRAJ:  6. marec


 • KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1 (sála): CELÁ I. AJ D; FJ a ŠJ; II. AJ D PT 

9:00 - 10:20

 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA: 10:20 - 10:30

10:30 - 11:45

 • I. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11:45 - 11:55

11:55 - 12:15

 • II. FJ DRÁMA VT
 • I. FJ P-P PT+

 • III. ŠJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:15 - 12:20

12:20 - 14:00

 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY R1: o cca 14:10


MIESTNOSŤ R2 (posch. vľavo): CELÁ RJ, NJ, II. AJ P-P, II. AJ MD, II. AJ SUP 

9:00 - 9:35

 • I. RJ P-P PT; I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT; II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. P-P PT+

PRESTÁVKA: 9:35 - 9:45

9:45 - 10:45

 • II. NJ DRÁMA VT
 • II. NJ P-P PT

 • III. NJ P-P PT; III. NJ P-P PT+

PRESTÁVKA: 10:45 - 10:55

10:55 - 12:40

 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:40 - 12:50

12:50 - 13:15

 • II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

13:20 - 13:50

 • II. AJ MD PT; II. AJ MD VT
 • II. AJ SUP VT

VÝSLEDKY R2: o cca 14:00


MIESTNOSŤ R3 (posch. vpravo): CELÁ I. AJ P-P; II. AJ D VT; CELÁ III. AJ P-P, III. AJ MD a III. AJ D 

9:00 - 10:00

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:00 - 10:10

10:10 - 11:00

 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11:00 - 11:10

11:10 - 12:05

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • PRESTÁVKA: 12:05 - 12:15

12:15 - 12:50

 • III. AJ P-P VT
 • III. AJ MD PT

PRESTÁVKA: 12:50 - 13:00

13:00 - 14:00

 • III. AJ DR´MA VT; III. AJ DRÁMA VT+

VÝSLEDKY R3: o cca 14:10


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


Krokodílik venuje pre NR kolá:

 • drobnú cenu pre 4 x 1. miesta v P-P na krajské finále

ÚNSK venuje pre NR kolá:

 • darčekovú tašku pre 3 x 1. miesta v P-P na krajské finále

IALF venuje pre NR kolá:

 • drobnú pozornosti pre súťažiacich na krajské finále
 • jazykovú publikáciu pre 20 x 1. miesta v P-P/MD/SUP

※ T T KRAJ:  5. marec


 • CVČ Kalokagatia, V jame 3, Trnava
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: SFF, AJ, NJ  

9:00 - 9:30

 • I. SFF P-P PT
 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

9:30 - 9:45

 • II. NJ P-P PT

PRESTÁVKA: 9:45 - 9:55

9:55 - 11:10

 • II. AJ P-P PT; ii. AJ P-P PT +
 • II. AJ P-P VT

11:15 - 11:45

 •  III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT ++

PRESTÁVKA: 11:45 - 11:55

11:55 - 12:55

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 13:05


INSLOGERO: prihlásené pre čínštinu

ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


TSK venuje pre TT kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom semifinále a finále
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky

1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.