※ KVET 2020: Semifinále BB, TN, ZA kraj ※

08.03.2020

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Ďakujeme za účasť a postupujúcim súťažiacim gratulujeme!

Pedagógovia nepostupujúcich súťažiacich si môžu vyžiadať e-certifikáty o účasti cez členskú sekciu tu.


BB KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Nociarová Maragréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

II. AJ P-P PT

 • Dorčáková Emma - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca
 • Hrivnák Jakub - ZŠ s MŠ, Jelšava

 • Kiráľová Kristína - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

 • Pribišan Adam - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

 • Svoradová Lucia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

II. AJ P-P VT

 • Balážová Alexandra - ZŚ, Vajanského 47, Lučenec
 • Juchová Anabel - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

 • Krnáč Samuel - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen


II. AJ DRÁMA VT

 • Pandora´s Box - ZŠ s MŠ, Jelšava


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Ďuráková Letícia - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Gérecová Veronika - ZŠ s MŠ, Jelšava

 • Tomič Mirjana - Stredná športová škola, Tr. SNP 54, Banská Bystrica


ITALIANO

II. TJ P-P PT

 • Hrašková Hanka - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


TN KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Baťová Petra - ZŠ, Opátovce nad Nitrou
 • Karem Zaghloul - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

 • Lipovská Slavomíra - ZŠ, Opátovce nad Nitrou

I. AJ MD PT

 • Lipovská Jana - ZŠ, Opátovce nad Nitrou

II. AJ P-P PT

 • Mikuš Jakub - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

III. AJ P-P PT

 • Maněnová Zdenka - Škola umel. priemyslu, Trenčín
 • Žigmundová Viktória - Škola umel. priemyslu, Trenčín


ZA KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ, P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

II. AJ P-P PT

 • Rožníková Ema - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin

III. AJ P-P PT

 • Horňáková Martina - SOŠPaS, Námestovo


II. AJ SUP VT

 • Bóna Aidrán - ZŠ s MŠ, P. V. Rovnianka, Dolný Hričov


II. AJ DRÁMA PT

 • One Wish - ZŠ, Skalité


DEUTSCH

III. NJ P-P PT

 • Fintorová Ľubica - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


РУССКИЙ ЯЗЫК

II. RJ P-P PT

 • Kováčik Michal - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


FRANÇAIS

II. FJ P-P PT

 • Malkusová Zuzana - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Malkus Peter - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov


DÔLEŽITÉ - riaďte sa usmernením pre váš kraj


Aktualizácia 11. 3.: Súťažiacim z BB, TN a ZA kraja sme rozposlali inštrukcie k možnosti náhradnej formy účasti na semifinále.

~~~

Aktualizácia 9. 3. 14:20: prezenčné kolá v ZA, TN, BB sú zrušené. Dnes a zajtra budeme rozposielať ďaĺšie informácie.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 22:45:

Rozposlali sme usmernenie účastníkom v ZA kraji.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 21:48:

Rozposlali sme usmernenie účastníkom v TN kraji pre semifinále v Trenčíne.

~~~

Dnes 8. 3. sme rozposlali účastníkom semifinále v termínoch od 9. 3. do 13. 3. inštrukcie ku kolu. Žiadame o ich dôsledné dodržanie.

Akékoľvek ďalšie informácie budeme aktualizovať na tomto mieste.


ORIENTAČNÉ  ČASOVÉ HARMONOGRAMY

06. 01. 2020

Rozoslanie e-pozvánok:  BB, TN, ZA kraj 31. 1. 2020

Príchod na semifinálové kolá je priebežný, najneskôr 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie. 

Poroty určujú postupujúcich na krajské finálové kolá. 

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Pre nepostupujúcich súťažiacich a pre seba si môžu pripravujúci pedagógovia vyžiadať eCertifikát o účasti cez členskú sekciu tu ihneď po absolvovaní semifinále.


※ BB  KRAJ: 13. marec


 • FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti

MIESTNOSŤ R1: TJ, CELÁ NJ, RJ, AJ P-P, AJ MD

9:00 - 9:30

 • II. TJ P-P PT
 • II. NJ DRÁMA VT

9:30 - 10:05

 • II. NJ P-P PT

 • II. RJ P-P  PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:15

PRESTÁVKA: 10:25 - 10:35

10:35 - 11:05

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+

PRESTÁVKA: 11:05 - 11:10

11:10 - 12:20

 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:20 - 12:30

12:30 - 13:10

 • II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT

 • III. AJ P-P VT

 • II. AJ MD PT

VÝSLEDKY R1: o cca 13:25 


MIESTNOSŤ R2: CELÁ AJ DRÁMA

9:00 - 9:20

 • I. AJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 9:25

PRESTÁVKA: 9:30 - 9:35

9:35 - 10:45

 • II. AJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:50

PRESTÁVKA: 11:00 - 11:10

11:10 - 11:40

 • II. AJ DRÁMA VT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 11:45

PRESTÁVKA: 11:50 - 11:55

11:55 - 12:35

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY R2: o cca 12:40


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


※ TN KRAJ: 12. marec

DÔLEŽITÉ

Aktuálizácia 11. 3.: Rozposlali sme usmernenie k možnosti náhradnej účasti na semifinále. 

~~~

Aktualizácia 9. 3. 14:20: prezenčné kolá v ZA, TN, BB sú zrušené. Dnes a zajtra budeme rozposielať ďalšie informácie.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 21:48: Rozposlali sme usmernenie účastníkom v TN kraji pre semifinále v Trenčíne.


 • VKMR, Hasičská 1, Trenčín
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti

MIESTNOSŤ R1: AJ P-P, AJ MD, NJ, RJ, FJ


9:00 - 9:50

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ MD PT
 • II. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 9:50 - 9:55

9:55 - 10:20

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT

 • II. RJ P-P PT

PRESTÁVKA: 10:20 - 10:25

10:25 - 10:35
 • II. FJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY: o cca 10:45


Krokodílik venuje pre TN krajské kolá:
 • malé sladké odmeny pre semifinalistov
 • drobné ceny pre 1. miesta na krajskom finále

IALF venuje pre TN kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom finále

※ ZA KRAJ:  11. marec


Aktuálizácia 11. 3.: Rozposlali sme usmernenie k možnosti náhradnej účasti na semifinále.

~~~

Aktualizácia 9. 3. 14:20: prezenčné kolá v ZA, TN, BB sú zrušené. Dnes a zajtra budeme rozposielať ďaĺšie informácie.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 22:45:

Rozposlali sme usmernenie účastníkom pre semifinále v Žiline.


 • Stanica (sála), Závodská cesta 3, Žilina
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: TJ, FJ, RJ, CELÁ NJ, CELÁ AJ

9:00 - 9:30

 • I. TJ P-P PT
 • II. FJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT

9:30 - 10:00

 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:10

PRESTÁVKA: 10:25 - 10:35

10:35 - 11:05

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ DRÁMA VT

11:05 - 11:35

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ SUP VT

11:35 - 12:15

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 12:15 - 12:30

12:30 - 13:10

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P VT

 • III. AJ MD PT

13:10 - 13:55

 • III. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 14:05

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.