※ KVET 2020: Semifinále BB, TN, ZA kraj ※

06.01.2020

ORIENTAČNÉ  ČASOVÉ HARMONOGRAMY


Rozoslanie e-pozvánok:  BB, TN, ZA kraj 31. 1. 2020

Príchod na semifinálové kolá je priebežný, najneskôr 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie. 

Poroty určujú postupujúcich na krajské finálové kolá. 

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Pre nepostupujúcich súťažiacich a pre seba si môžu pripravujúci pedagógovia vyžiadať eCertifikát o účasti cez členskú sekciu tu ihneď po absolvovaní semifinále.


※ BB KRAJ:  13. marec 


 • FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti

MIESTNOSŤ R1: TJ, CELÁ NJ, RJ, AJ P-P, AJ MD

9:00 - 9:30

 • II. TJ P-P PT
 • II. NJ DRÁMA VT

9:30 - 10:05

 • II. NJ P-P PT

 • II. RJ P-P  PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:15

PRESTÁVKA: 10:25 - 10:35

10:35 - 11:05

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+

PRESTÁVKA: 11:05 - 11:10

11:10 - 12:20

 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 12:20 - 12:30

12:30 - 13:10

 • II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT

 • III. AJ P-P VT

 • II. AJ MD PT

VÝSLEDKY R1: o cca 13:25 


MIESTNOSŤ R2: CELÁ AJ DRÁMA

9:00 - 9:20

 • I. AJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 9:25

PRESTÁVKA: 9:30 - 9:35

9:35 - 10:45

 • II. AJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:50

PRESTÁVKA: 11:00 - 11:10

11:10 - 11:40

 • II. AJ DRÁMA VT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 11:45

PRESTÁVKA: 11:50 - 11:55

11:55 - 12:35

 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY R2: o cca 12:40


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu


※ TN KRAJ: 12. marec


 • VKMR, Hasičská 1, Trenčín
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti

MIESTNOSŤ R1: AJ P-P, AJ MD, NJ, RJ, FJ


9:00 - 9:50

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ MD PT
 • II. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 9:50 - 9:55

9:55 - 10:20

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT

 • II. RJ P-P PT

PRESTÁVKA: 10:20 - 10:25

10:25 - 10:35
 • II. FJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY: o cca 10:45


Krokodílik venuje pre TN krajské kolá:
 • malé sladké odmeny pre semifinalistov
 • drobné ceny pre 1. miesta na krajskom finále

IALF venuje pre TN kolá:

 • drobnú pozornosť pre súťažiacich na krajskom finále

※ ZA KRAJ:  11. marec


 • Stanica (sála), Závodská cesta 3, Žilina
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: TJ, FJ, RJ, CELÁ NJ, CELÁ AJ

9:00 - 9:30

 • I. TJ P-P PT
 • II. FJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT

9:30 - 10:00

 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ DRÁMA PT

Vyhlásenie postupujúcich: o cca 10:10

PRESTÁVKA: 10:25 - 10:35

10:35 - 11:05

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ DRÁMA VT

11:05 - 11:35

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ SUP VT

11:35 - 12:15

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 12:15 - 12:30

12:30 - 13:10

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P VT

 • III. AJ MD PT

13:10 - 13:55

 • III. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 14:05

1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.