※ Jazykovy kvet 2020 ※

27.08.2019

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť s prevzatou a/lebo vlastnou tvorbou do vetiev:

  • prednes poézie a prózy
  • dramatizácia
  • monodráma
  • stand up

Jazyky, v ktorých bude Kvet 2020 prebiehať sú: angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, slovenčina pre cudzincov a INSLOGERO. 

V ročníku 2020 sa môžete prihlásiť aj do korešpondenčnej vetvy "Kvet ťukni" s vlastnou poviedkou na ľubovoľnú tému v rozsahu do 10 NS v jazykoch: angličtina, slovenčina, ruština, španielčina a francúzština.

"Kvet ťukni" prebieha rovnako postupovou formou. Do semifinálového kola je možné prijať maximálne 12 súťažiacich / jazyk / kraj. Z nich 3 postupujú po zhodnotení porotami na krajské finále a z krajských finále 1. miesta postupujú na celoslovenské finále. 

Príspevky pre Kvet ťukni je potrebné zaslať do 3. 3. 2020 vo formáte v súlade s týmito pokynmi. 

Postup prihlásenia a uverejňovanie informácií k priebehu sú totožné s Kvetom Klasik. Kategórie pre Kvet ťukni sa v prihláške uvádzajú v tvare napr. I. AJ ŤUK VT; II. ŠJ ŤUK VT; III. RJ ŤUK VT. 

Inštrukcie ku prihláseniu sa na KVET 2020 nájdete tu.


I. AJ
1. miesto: Korčeková Jessica, SK
2. miesto: Maslowska Zofia, PL
3. miesto:

V školskom roku 2021/22 sa budú konať nasledujúce vetvy Jazykového kvetu:

S príchodom leta sa Jazykový kvet zmenil z púčikov na rozkvitnutú lúku, či záhradu a čaká nás už len letný oddych a toto malé obzretie sa za onlajnovým ročníkom.