※ Jazykovy kvet 2020 ※

27.08.2019

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť s prevzatou a/lebo vlastnou tvorbou do vetiev:

  • prednes poézie a prózy
  • dramatizácia
  • monodráma
  • stand up

Jazyky, v ktorých bude Kvet 2020 prebiehať sú: angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, slovenčina pre cudzincov a INSLOGERO. 

V ročníku 2020 sa môžete prihlásiť aj do korešpondenčnej vetvy "Kvet ťukni" s vlastnou poviedkou na ľubovoľnú tému v rozsahu do 10 NS v jazykoch: angličtina, slovenčina, ruština, španielčina a francúzština.

"Kvet ťukni" prebieha rovnako postupovou formou. Do semifinálového kola je možné prijať maximálne 12 súťažiacich / jazyk / kraj. Z nich 3 postupujú po zhodnotení porotami na krajské finále a z krajských finále 1. miesta postupujú na celoslovenské finále. 

Príspevky pre Kvet ťukni je potrebné zaslať do 3. 3. 2020 vo formáte v súlade s týmito pokynmi. 

Postup prihlásenia a uverejňovanie informácií k priebehu sú totožné s Kvetom Klasik. Kategórie pre Kvet ťukni sa v prihláške uvádzajú v tvare napr. I. AJ ŤUK VT; II. ŠJ ŤUK VT; III. RJ ŤUK VT. 

Inštrukcie ku prihláseniu sa na KVET 2020 nájdete tu.


Na celoslovenské finále (SR finále) postupujú súťažiaci, ktorí sa na krajských finále (KF) umiestnili na prvých miestach.

Ďalší ročník Jazykového kvetu 2021 prináša zopár zmien vyplývajúcich zo všeobecnej situácie a tu si ich v krátkosti zhrnieme.