KVET 2021: Semifinále KE, PO ❈

01.03.2021


Zoradenie výsledkov: KE - PO; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ - INSLOGERO 

Súťažiaci uvedení na tejto stránke postupujú na krajské finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom marcového semifinále ďakujeme za účasť.


VÝSLEDKY KE KRAJ


I. AJ P-P PT 

 • Horváthová Dominika - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Pastir Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Rúčková Hana - SZŠ Didacticus, Košice
 • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice

I. AJ P-P PT +

 • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Francis Naia Juin - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou
 • Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce

I. AJ P-P VT

 • bez postupu

II. AJ P-P PT

 • Babej Marek - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Bodnárová Lucia - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Figura Tomáš - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Košice
 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Kuglová Veronika - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Pataky Adam - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

II. AJ P-P PT +

 • Francis Nyssa Mae - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P VT

 • Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ P-P PT

 • Csizmadia Cyntia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Fazekašová Edina - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT +

 • Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Bodnár Juliya - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Varcholová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. AJ P-P VT 

 • Dremmel Peter - Obchodná akadémia, Michalovce

III. AJ P-P VT +

 • Ivičiakovä Marianna - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice


II. AJ IŽA PT

 • Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ MD PT

 • Pándy Rebeka Žofia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


I. AJ DRÁMA PT

 • Annie - ZŠ, Staničná 13, Košice

II. AJ DRÁMA PT

 • Ambition - CZŠ sv. Michala, Michalovce


DEUTSCH

I. NJ P-P PT 

 • Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Kobová Nina - ZŠ, T  J. Moussona, Michalovce

II. NJ P-P PT

 • Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice
 • Gerberyová Martina - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Lenártová Viktória - ZŠ, Mierová 1, Strážske

III. NJ P-P PT

 • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT 

 • Šuchtová Ella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ P-P PT +

 • Semková Katarína - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. RJ P-P PT

 • Gaálová Olívia - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Kalafusová Sofia - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Lalkovičová Zuzana - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Mižurová Michaela - individuálne

II. RJ P-P PT +

 • Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

III. RJ P-P PT

 • Kozárová Zuzana - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Mantičová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steunovej, Košice
 • Rusinková Tatiana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. RJ P-P PT +

 • Kharetskaya Anastasiya - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Kholodenko Katja - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


ESPAÑOL

I. ŠJ P-P PT +

 • Cano Vidas Ferrnando  - SZŠ, Starozagorská 8, Košice 

II. ŠJ P-P PT

 • bez postupu

SFF

II. SFF P-P PT

 • Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


INSLOGERO

Na SR finále postupujú:

I. BJ P-P PT +

 • Němcová Tatiana - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. UJ P-P PT +

 • Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. UJ P-P PT +

 • Kirnagová Jana - ZŠ, J.  A. Komenského 1, Michalovce

III. UJ P-P PT +

 • Oleksandra Mysiv - Gymnázium P. Horova, Michalovce

I. ČJ P-P PT +

 • Basanda Oliver - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

I. AL P-P PT +


VYSLEDKY PO KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Apeltauerová Mária - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská
 • Procházková Katarína - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

I. AJ P-P VT

 • Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina

II. AJ P-P PT

 • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Kováčová Laura - ZŠ Komenského, Svit
 • Kyseľová Kristína - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov
 • Malíková Amália - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Novická Natália - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov

II. AJ P-P VT

 • Alexachin Timur - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT

 • Diňa Dominik - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT +

 • Chmeliarová Katarína - Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa


III. AJ MD PT

 • Mochňák Adam - Gymnázium, Lipany

I. AJ DRÁMA PT

 • What Day is it Today? - ZŠ, Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ DRÁMA VT

 • Honeywood - Gymnázium, Lipany


DEUTSCH

I. NJ P-P PT 

 • Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Kostelník Marko - ZŠ, ul. 17 Novembra, Sabinov

II. NJ P-P PT

 • Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Mikula Matúš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Mlynárová Šarlota - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Kaprálová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ P-P PT +

 • Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov 

III. NJ P-P PT 

 • Ragančíková Diana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou


II. NJ MD PT

 • Galajdová Barbora - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

 • Beľujská Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • Bokšajová Sarah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ P-P PT

 • Cinová Dominika - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
 • Langová Antónia - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


INSLOGERO

Na SR finále postupujú:

II. MJ P-P PT +

 • Hartlová Zara - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.