KVET 2021: Semifinále KE, PO ❈

01.03.2021


Zoradenie výsledkov: KE - PO; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ - INSLOGERO 

Súťažiaci uvedení na tejto stránke postupujú na krajské finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom marcového semifinále ďakujeme za účasť.


VÝSLEDKY KE KRAJ


I. AJ P-P PT 

  • Horváthová Dominika - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
  • Pastir Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
  • Rúčková Hana - SZŠ Didacticus, Košice
  • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice

I. AJ P-P PT +

  • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
  • Francis Naia Juin - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou
  • Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce

I. AJ P-P VT

  • bez postupu

II. AJ P-P PT

  • Babej Marek - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
  • Bodnárová Lucia - ZŠ, Staničná 13, Košice
  • Figura Tomáš - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Košice
  • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
  • Kuglová Veronika - Gymnázium, Alejová 1, Košice
  • Pataky Adam - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

II. AJ P-P PT +

  • Francis Nyssa Mae - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P VT

  • Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ P-P PT

  • Csizmadia Cyntia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
  • Fazekašová Edina - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
  • Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT +

  • Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
  • Bodnár Juliya - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
  • Varcholová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. AJ P-P VT 

  • Dremmel Peter - Obchodná akadémia, Michalovce

III. AJ P-P VT +

  • Ivičiakovä Marianna - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice


II. AJ IŽA PT

  • Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ MD PT

  • Pándy Rebeka Žofia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


I. AJ DRÁMA PT

  • Annie - ZŠ, Staničná 13, Košice

II. AJ DRÁMA PT

  • Ambition - CZŠ sv. Michala, Michalovce


DEUTSCH

I. NJ P-P PT 

  • Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
  • Kobová Nina - ZŠ, T  J. Moussona, Michalovce

II. NJ P-P PT

  • Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice
  • Gerberyová Martina - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
  • Lenártová Viktória - ZŠ, Mierová 1, Strážske

III. NJ P-P PT

  • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT 

  • Šuchtová Ella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ P-P PT +

  • Semková Katarína - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. RJ P-P PT

  • Gaálová Olívia - Gymnázium, Alejová 1, Košice
  • Kalafusová Sofia - ZŠ, Mierová 1, Strážske
  • Lalkovičová Zuzana - ZŠ, Mierová 1, Strážske
  • Mižurová Michaela - individuálne

II. RJ P-P PT +

  • Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

III. RJ P-P PT

  • Kozárová Zuzana - Gymnázium, Alejová 1, Košice
  • Mantičová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steunovej, Košice
  • Rusinková Tatiana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. RJ P-P PT +

  • Kharetskaya Anastasiya - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  • Kholodenko Katja - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


ESPAÑOL

I. ŠJ P-P PT +

  • Cano Vidas Ferrnando  - SZŠ, Starozagorská 8, Košice 

II. ŠJ P-P PT

  • bez postupu

SFF

II. SFF P-P PT

  • Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


INSLOGERO

Na SR finále postupujú:

I. BJ P-P PT +

  • Němcová Tatiana - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. UJ P-P PT +

  • Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. UJ P-P PT +

  • Kirnagová Jana - ZŠ, J.  A. Komenského 1, Michalovce

III. UJ P-P PT +

  • Oleksandra Mysiv - Gymnázium P. Horova, Michalovce

I. ČJ P-P PT +

  • Basanda Oliver - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

I. AL P-P PT +


VYSLEDKY PO KRAJ


I. AJ P-P PT

  • Apeltauerová Mária - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
  • Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská
  • Procházková Katarína - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

I. AJ P-P VT

  • Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina

II. AJ P-P PT

  • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
  • Kováčová Laura - ZŠ Komenského, Svit
  • Kyseľová Kristína - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov
  • Malíková Amália - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
  • Novická Natália - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov

II. AJ P-P VT

  • Alexachin Timur - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT

  • Diňa Dominik - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT +

  • Chmeliarová Katarína - Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa


III. AJ MD PT

  • Mochňák Adam - Gymnázium, Lipany

I. AJ DRÁMA PT

  • What Day is it Today? - ZŠ, Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ DRÁMA VT

  • Honeywood - Gymnázium, Lipany


DEUTSCH

I. NJ P-P PT 

  • Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Kostelník Marko - ZŠ, ul. 17 Novembra, Sabinov

II. NJ P-P PT

  • Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Mikula Matúš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Mlynárová Šarlota - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Kaprálová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ P-P PT +

  • Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov 

III. NJ P-P PT 

  • Ragančíková Diana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou


II. NJ MD PT

  • Galajdová Barbora - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

  • Beľujská Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
  • Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

  • Bokšajová Sarah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ P-P PT

  • Cinová Dominika - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
  • Langová Antónia - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


INSLOGERO

Na SR finále postupujú:

II. MJ P-P PT +

  • Hartlová Zara - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

V školskom roku 2021/22 sa budú konať nasledujúce vetvy Jazykového kvetu:

S príchodom leta sa Jazykový kvet zmenil z púčikov na rozkvitnutú lúku, či záhradu a čaká nás už len letný oddych a toto malé obzretie sa za onlajnovým ročníkom.