❈ KVET 2021: Semifinále BA, NR, TT ❈

01.03.2021

Zoradenie výsledkov: BA - NR - TT; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ - SFF - INSLOGERO; vetvy P-P - MD - D

Súťažiaci uvedení na tejto stránke postupujú na krajské finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom marcového semifinále ďakujeme za účasť.


VÝSLEDKY BA KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Filka Ksenia - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Mikulka Nikolas - ZŠ, Záhorská Ves

II. AJ P-P PT

 • Blahová Barbora - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Kováčik Jakub Mark - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

II. AJ P-P PT +

 • Armitage Lívia - ŠMNDaG, Bratislava

II. AJ P-P VT

 • Mesková Lucia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Miškerniková Monika - ZŠ, Záhorská Ves

II. AJ HE VT

 • Kotulič Timur - SMNDaG, Bratislava

III. AJ P-P PT

 • Kopcsay Benjamin - ŠMNDaG, Bratislava
 • Suránová Tereza - ŠMBDaG, Bratislava

III. AJ P-P PT +

 • Hywel Alex - SOŠ MIT, Bratislava


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Anetta Martin - ŠMNDaG, Bratislava
 • Kopičáková Petra - ŠMNDaG, Bratislava
 • Kapolková Alžbeta - ŠMNDaG, Bratislava

II. NJ P-P PT +

 • Hoppe Dražen Derek - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ P-P PT

 • Kiliánova Emma - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ P-P VT

 • Černáková Adela - ŠMNDaG, Bratislava
 • Drnáková Emilia - ŠMNDaG, Bratislava


РУССКИЙ ЯЗЫК

II. RJ P-P PT +

 • Gamolya Artem - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P PT 

 • Sedlár Matej - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P PT +

 • Šeparnev Fedor - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P VT +

 • Ščerbak Viktor - ŠMNDaG, Bratislava


ESPAÑOL

II. ŠJ P-P PT 

 •  Ludvig Daren Olaf - ŠMNDaG, Bratislava


VÝSLEDKY NR KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Dragúň Adrián - Katolícka spojená škola, Nové Zámky
 • Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Nagyová Nina - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. AJ P-P PT +

 • Benček Armando Junior - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Treacy Elle - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

I. AJ P-P VT 

 • Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ P-P PT

 • Lovrovič Petra - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Pogran Patrik - ZŠ Ľudovíta Štúra, Šaľa
 • Széplakyová Lucia - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Zuzulová Nina - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. AJ P-P PT +

 • Tracey Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. AJ P-P VT

 • Karadi Marius - Katol. spojená škola, Nové Zámky

III. AJ P-P PT 

 • Kureková Kristína - SOŠOaS, Zlaté Moravce
 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Mihalík Alex - Gymnázium, Nové Zámky

III. AJ P-P PT +

 • Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitr
 • Fazekašová Evelyn - Gymnazium, Golianova 68, Nitra
 • Polakovičová Simona - Gymnázum 68, Nitra

III. AJ P-P VT

 • Hlavička Oliver - SOŠOaP, Zlaté Moravce
 • Mrázová Tamara - Gymnázium, Nove Zámky


II. AJ MD PT

 • Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

III. AJ MD PT

 • Horvátová Marianna - Gymnázum Janka Kráľa, Zlaté Moravce


I. AJ DRÁMA VT

 • Clowns - ZŠ, Devínska 12  Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

 • Don't Keep Quiet - ZŠ, Hlavné nám. 14, Dvory nad Žitavou

II. AJ DRÁMA VT

 • LOVE - ZŠ, Devinska 12, Nové Zámky


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • bez postupu

III. NJ P-P PT

 • Horváth Eszter - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky

III. NJ P-P PT +

 • Barthová Paula - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. NJ P-P VT

 • Horváth Eszter - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • Kmeťová Kamila - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P PT +

 • Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ P-P PT

 • Drgoňová Alexandra - ZŠ, Sľažany
 • Madarászová Sabina - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

II. RJ P-P PT +

 • Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Novosád Maxim - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


FRANÇAIS

I. FJ P-P PT +

 • Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble


ESPAÑOL

III. ŠJ P-P PT

 • Sitárová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. ŠJ P-P PT + 

 • Bárcziová Laura - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky


VÝSLEDKY TT KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda
 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felcána, Hlohovec

I. AJ P-P PT +

 • Bielková Nela - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P PT

 • Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ, A. Felcána, Hlohovec

II. AJ P-P PT +

 • Ondreičková Veronika - SZŠ BESST, Trnava
 • Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P VT +

 • Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ MD VT

 • Takáčová Ema - Gymnázium V. Mihálika, Sereď


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Gabriel Aleš - Gymnázium V. Mihálika, Sereď
 • Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava


SFF

I. SFF P-P PT

 • Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


INSLOGERO

Postup na SR finále:

I. ČJ P-P PT

 • Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.