Jazykový kvet 2021

19.09.2020

Ďalší ročník Jazykového kvetu 2021 prináša zopár zmien vyplývajúcich zo všeobecnej situácie a tu si ich v krátkosti zhrnieme.

KATEGÓRIE

Otvárajú sa všetky:

  • vekové kategórie: MŠ, ZŠ, SŠ
  • typy tvorby (PT, VT)

  • ŤUKNI poviedky v slovenčine, španielčine, angličtine, nemčine, ruštine, francúzštine, taliančine

  • vetvy: P-P, monodráma, stand up a minidráma

Pri dráme je teda možné pre ročník 2021 prihlásiť sa len s mini drámami s počtom hercov max 5.

FORMA

Plánovaná je prezenčná forma kôl (semifinále, krajské finále a celoslovenské finále) avšak s dodatkom, že ak by si to všeobecná situácia vyžiadala, môže byť forma zmenená na online formu. 

Pri ŤUKNI sa bude vydávať e-book s víťaznými poviedkami (zatiaľ sa plánuje e-verzia knižky), svoj nápad na názov nám môžete poslať tu.

CENY

Od ročníka 2021 sa upúšťa od vecných cien na celoslovenskom finále z dôvodu neúmerných nákladov na skladovanie, prepravovanie, atď.. Ceny budú v elektronickej forme a/lebo formou darčekových poukazov na nákup - ako sme už mali napr. darčekové karty od Martnusu. 

Vecné ceny zostávajú pre víťazov v Slovíčka v malíčku a víťazné tímy v Štafete a ak sa nájdu darcovia v krajoch, tak na krajských finále, pričom darcovia si zvolia kategóriu a doručia ceny na miesto konania.

A to sú všetky zmeny pre ročník 2021 oproti predošlým ročníkom.

Postup prihlasovania na KVET 2021 nájdete tu.

Novinkou je Kráľovský jazykový kvet - viac tu.