KVET KLASIK 2023

26.11.2022
Prihlasovanie na Kvet Klasik je ukončené.

Prijali sme prihlášky:

  • poradie podľa jazykov: AJ > NJ > RJ > ŠJ > UJ > FJ > SLJ > SFF > VJ > PL
  • poradie podľa vetiev: P-P > D > MD > SUP
  • poradie podľa typu tvorby: PT > VT (VT sa ale celkom slušne driape za PT)

🌼🌼🌼

Prihlasovanie je otvorené do 25. 11.

🌼🌼🌼 

Jazykový kvet Klasik je zameraný na prednes, stand up, monodrámu a dramatizáciu v rôznych jazykoch.

 

Vekové kategórie: I.; Ii.; III. (MŠ až SŠ)

Typy tvorby: 

  • prevzatá tvorba (PT)
  • vlastná tvorba (VT)

Vetvy & jazyky:  

  • prednes poézie & prózy v AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF
  • stand up v SLJ, AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
  • monodráma v SLJ, AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
  • dráma v AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
Kvet Klasik má poatupový charakter s tromi kolami. 

Termíny a info ku ročníku uverejňujeme tu.

Prihlasovanie na Kvet Klasik nájdete tu UKONČENÉ.
 

 * Vysvetlivky: SLJ = slovenčina, AJ = angličtina, RJ = ruština, NJ = nemčina, ŠJ = španielčina, FJ = francúzština, TJ = taliančina, SFF = Slovak for Foreigners

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ