❈ KVET 2023 ❈

20.09.2022
Jazykový kvet Klasik je zameraný na prednes a dramatizáciu v rôznych jazykoch.

 

Vekové kategórie: I.; Ii.; III. (MŠ až SŠ)

Typy tvorby: 

  • prevzatá tvorba (PT)
    vlastná tvorba (VT)

Vetvy & jazyky:  

  • prednes poézie & prózy v AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF
  • stand up v SLJ, AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
  • monodráma v SLJ, AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
  • dráma v AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ
Kvet Klasik má poatupový charakter s tromi kolami, pričom školy si môžu zrealizovať školské predkolo.

Termíny a info ku ročníku uverejňujeme tu.
 

 * Vysvetlivky: SLJ = slovenčina, AJ = angličtina, RJ = ruština, NJ = nemčina, ŠJ = španielčina, FJ = francúzština, TJ = taliančina