BB - krajské finále - 13. apríl

13.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Bečková Michaela - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • 2. miesto: Zachar Michal - Súkr. ZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • 3. miesto: Liptáková Natália - ZŠ J. A. Komenského, Revúca 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Sochorová Petra - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • 2. miesto: Ďurišková Daniela - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
 • 3. miesto: Mončalová Michaela - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Rumbold Jaylin Page - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • 2. miesto: Megargee Tess Olívia - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Ličková Johana - ZŠ, Okružná 2, Banská Bystrica

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Mužilová Laura - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • 2. miesto: Rovný Denis - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Marák Eduard - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • 2. miesto: Lepiéšová Chiara Liana - Súrk. gymnázium, Gemerská cesta 
 • 1, Lučenec
 • 3. miesto: Vašušová Laura - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Ernst Samuel - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec

II. NJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Am Ende? - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

II. NJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Wiedor zurück Hohn - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

III. NJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Monsieur Claude und seine Töcher - Športové gymnázium, tr. SNP 54, Banská Bystrica

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Where is my Hat? - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

I. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: The Happy Prince - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • 2. miesto: The Sandcastle Competition - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: The Canterville Ghost - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • 2. miesto: Baba Yaga - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava
 • 3. miesto: Crazy Tale - ZŠ F. Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Seeing Beyond with Maya - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen
 • 2. miesto. The Little Prince - ZŠ Narnia, Okružná 2, Basnká Bystrica


ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY

Registrácia súťažiacich: od 8:00 hod.

Otvorenie kola: 8:30

Priebeh kola:

8:35 - 9:20

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

9:20 - 10:20

 • I. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT

BREAK: 10:20 - 10:30

10:30 - 11:50

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA VT

11:50 - 12:10

 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT

BREAK: 12:10 - 12:20

12:20 - 14:20

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 14:35

 •