TT - Krajske semifinale 2. marec 2017

21.01.2017

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a dodržanie pokynov v pozvánke a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Sučanský Samuel - ZŠ A. Felčqana, Hlohovec


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Hájik Oliver - SZŠ Limbova, Trnava

Onreičková Veronika - SZŠ Limbova, Trnava

Póšová Laura - SZŠ Limbova, Trnava


I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Reisz Rea - ZŠ Jilemnického, Dunajská Streda


II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Čárska Michaela - ZŠ s MŠ Banka

Geryk Tomáš - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava

Kašíková Sofia - ZŠ J. A. Komenského, Sereď

Ugorová Pavlína - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava


II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

Lelkeš Peter - SZŠ Limbova, Trnava


III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Šipková Adriana - PASA bl. Laury, Trnava

Žitňanská Lívia - Gymnázium PdC, Piešťany


DRÁMA


II. AJ DRÁMA PT

Vinda Vajpr - ZŠ s MŠ Banka


II. AJ DRÁMA VT

It´s not Cool Enough - ZŠ s MŠ Banka


III. AJ DRÁMA VT

The Importance of Being Milan - SSOŠ Via Humana, SkalicaDEUTSCH


I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

Gabriel Aleš - ZŠ J. A. Komenského, Sereď


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

Gajarský Šimon - J. A. Komenského, Sereď

Hušková Alexandra - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Minariková Laura Sophie - Gymnázium PdC, Piešťany


РΥССКИЙ ЯЗЫК


III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Čechvalová Žaneta - Gymnázium PdC, Piešťany

Masárová Soňa - Gymnázium PdC, Piešťany

Žitňanská Lívia - Gymnázium PdC, Piešťany


 

FRANÇAIS


II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

Horváth Adam - Gymnázium PdC, Piešťany

 


* * * * * * * * *


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Oznamy o rozosielaní e-pozvánok sa uverejňujú v časti "Priebeh tu".

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
 • Začiatok registrácie od 8:30 a priebežne po príchode.
 • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali na mieste konania po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Vyhodnotenie kola: o cca 14:15


CVČ KALOKAGATIA, Strelecká 1, Trnava

CVČ sa nachádza pár minút peši od autobusovej / želežničnej stanice. Po prechode cez hlavnú cestu, prejdete cez parčík a idete stále rovno (doľava sa odbočuje na pešiu zónu), na pravej strane ulice Strelecká je budova kaštieľa = Kalokagatia.

Registrácia prebieha na prízemí a súťaž na poschodí. Dodržujte preto pokyny na oznamoch a pokyny koordinátorov.

Parkovanie je možné pred budovou a v jej okolí.

V prípade potreby vyložiť kulisy a veci je možný vjazd autom do dvora až ku vchodu do budovy.

Pár minút od CVČ je pešia zóna, kde sa nachádzajú bufetíky.


ROOM 1

9:00 - 10:15 

 • I. AJ D PT;  I. AJ D VT
 • I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+;  I. AJ P-P VT
 • I. NJ P-P PT

10:15 - 10:25  BREAK

10:25 - 11:30  

 • II. AJ P-P PT;  II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT+

11:30 - 11:40  BREAK

11:40 - 12:00  

 • II. FJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT;  II. NJ P-P PT+

12:00 - 12:30

 • III. RJ P- P PT
 • III. AJ P-P PT;  III. AJ P-P VT

12:30 - 12:40  BREAK

12:40 - 14:00  

 • II. AJ D PT;  II. AJ D VT
 • III. AJ D VT

OD CCA 14:15  VYHODNOTENIE


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále TT) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v TT ;)