TT - krajské semifinále 2. marec

13.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.

  Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".
  Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Potász Zsófia - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Bizub Vanessa Vivien - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT

 • Xia Zile - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. AJ DRÁMA VT

 • Fairyland - JŠ Cool School, Hurbanova 518, Senica

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Elbaz Khaled Fouad Zeinelabdin - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
 • Hladká Nina - ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava
 • Tóth Timotej Ivan - ZŠ, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda
 • Ujváryová Nina - ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT 

 • Puhová Katarína - ZŠ Jilemnického ul 204/11, Dunajská Streda
 • Véghová Nathaly - ZŠ Jilemnického ul 204/11, Dunajská Streda

II. AJ DRÁMA - MONODRÁMA PT

 • Schmitt Lukáš - ZŠ s MŠ, Bananská 45, Banka

II. AJ DRÁMA VT

 • The Power of Love - ZŠ s MŠ, Bananská 45, Banka 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Žuk-Olszewska Agata - PaSA bl. Laury, Trnava

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT+

 • Boďa Kristián - Obchodná akadémia, Trnava

III. AJ DRÁMA VT

 • Story Time - SSOŠ Via Humana, Skalica

III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Pravdová Terézia - Gymnázium Angeli Merici, Trnava

II. NJ POÉZIA & PRÓZA P-P PT

 • Krejčiová Kristína - ZŠ, Borský Mikuláš
 • Plachetková Lívia - ZŠ a MŠ, Trnava

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Brušková Sabína - Obchodná akadémia, Trnava

III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT+

 • Viskupičová Veronika - Obchodná akadémia, Trnava

Krajské finále

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava - 2. marec

(súťažná miestnosť je na poschodí)

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: 033-3236-696 Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.

Registrácia: v sále na prízemí vľavo od 8:00 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci sú vyvolávaní v sále a pred súťažnou miestnosťou môžu čakať max. 3

Priebeh:

8:30 - 9:10

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

BREAK 9:10 - 9:15

9:15 - 10:55

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 10:55 - 11:15

11:15 - 11:55

 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 11:55 - 12:00

12:00 - 13:30

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT +

BREAK 13:30 - 13:40

13:40 - 14:40

 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT +
 • III. NJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 14:50 v súťažnej miestnosti na poschodí