Jazyky, vetvy, kraje - info KVET 2019 

04.12.2018

Na základe predbežného súhrnu podľa prijatých prihlášok je stav nasledovný:


Účasť podľa krajov

 • prvé miesto si "udržal" Košický kraj
 • ďalšie poradie: Prešovský, Nitriansky, Žilinský, Trnavský, Banskobystrický, Bratislavský, Trenčiansky


Účasť podľa jazykov:

 • kraľuje už "klasicky" angličtina
 • rovnaké zostáva druhé aj tretie miesto a to nemčina a ruština

 • menší mixér bol v románskych jazykoch, kde si "polepšili" španielčina a taliančina, na chvoste je francúzština a SFF

 • v kategórii INSLOGERO prišli prihlášky na ukrajinčinu, japončinu

Účasť podľa vetiev:  

Na prvom mieste je bez zmeny Poėzia&Próza PT. 

Nasledujú:

 • Dráma PT
 • Poézia&Próza VT
 • Dráma VT
 • Monodráma PT
 • Monodráma VT


Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?