Jazyky, vetvy, kraje - info KVET 2019 

04.12.2018

Na základe predbežného súhrnu podľa prijatých prihlášok je stav nasledovný:


Účasť podľa krajov

 • prvé miesto si "udržal" Košický kraj
 • ďalšie poradie: Prešovský, Nitriansky, Žilinský, Trnavský, Banskobystrický, Bratislavský, Trenčiansky


Účasť podľa jazykov:

 • kraľuje už "klasicky" angličtina
 • rovnaké zostáva druhé aj tretie miesto a to nemčina a ruština

 • menší mixér bol v románskych jazykoch, kde si "polepšili" španielčina a taliančina, na chvoste je francúzština a SFF

 • v kategórii INSLOGERO prišli prihlášky na ukrajinčinu, japončinu

Účasť podľa vetiev:  

Na prvom mieste je bez zmeny Poėzia&Próza PT. 

Nasledujú:

 • Dráma PT
 • Poézia&Próza VT
 • Dráma VT
 • Monodráma PT
 • Monodráma VT


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.