Kompetencie koordinátorov projektu

13.10.2018

Jazykový kvet má niekoľko typov koordinátorov a to: hlavní koordinátori, koordinátori a online koordinátori.

Najväčšie kompetencie majú hlavní krajskí koordinátori. Majú právo navrhovať členov do porôt, koordinujú poroty a dávajú im inštruktáž, dohliadajú na koordinátorov kôl, spoločne s predsedom/dami porôt zodpovedajú za správne zaznamenanie a doručenie výsledkov jednotlivých kôl súťaže. 

Kompetencie hlavných koordinátorov v jednotlivých krajoch sa môžu odlišovať a sú písomne uvedené v dohode o spolupráci. V zásade vyššie uvedené kompetencie sú základné a spoločné pre všetky kraje.

Každý hlavný koordinátor dostáva kompletne pripravenú zložku s inštrukciami a podkladmi pre dané kolo usporiadanú chronologicky podľa jednotlivých úkonov potrebných na realizáciu kola. 

Koordinátori majú funkcie registrátorov, uvádzačov, technickej výpomoci, zabezpečovania občerstvenia pre poroty a fotodokumentácie kôl súťaže. Okrem ústnej inštruktáže dostávajú svoje úlohy aj písomne v bodoch na "ťaháku", ktorý majú stále pri sebe.

Online koordinátori majú v kompetencii prijímanie a spracovanie prihlášok na súťaž, zostavenie zoznamov, rozposlanie e-pozvánok a e-certifikátov o účasti.  


Fotogalérie Kvetu slúžia na dokumentačné účely projektu. Momentálne ich presúvame na vlastný server. Ide doslova o tisíce fotografií a bude nám to trvať nejaké mesiace, pretože sa tomu môžeme venovať len niektoré večery. Ďakujeme preto za trpezlivosť.

Na celoslovenskom finále ročníka 2017 vyhrala víťazka v kategórii III. ŠJ Sarah kurz v Španielsku pre seba a niekoho, koho sa rozhodne vziať so sebou.