Kompetencie koordinátorov projektu

13.10.2018

Jazykový kvet má niekoľko typov koordinátorov a to: hlavní koordinátori, koordinátori a online koordinátori.

Najväčšie kompetencie majú hlavní krajskí koordinátori. Majú právo navrhovať členov do porôt, koordinujú poroty a dávajú im inštruktáž, dohliadajú na koordinátorov kôl, spoločne s predsedom/dami porôt zodpovedajú za správne zaznamenanie a doručenie výsledkov jednotlivých kôl súťaže. 

Kompetencie hlavných koordinátorov v jednotlivých krajoch sa môžu odlišovať a sú písomne uvedené v dohode o spolupráci. V zásade vyššie uvedené kompetencie sú základné a spoločné pre všetky kraje.

Každý hlavný koordinátor dostáva kompletne pripravenú zložku s inštrukciami a podkladmi pre dané kolo usporiadanú chronologicky podľa jednotlivých úkonov potrebných na realizáciu kola. 

Koordinátori majú funkcie registrátorov, uvádzačov, technickej výpomoci, zabezpečovania občerstvenia pre poroty a fotodokumentácie kôl súťaže. Okrem ústnej inštruktáže dostávajú svoje úlohy aj písomne v bodoch na "ťaháku", ktorý majú stále pri sebe.

Online koordinátori majú v kompetencii prijímanie a spracovanie prihlášok na súťaž, zostavenie zoznamov, rozposlanie e-pozvánok a e-certifikátov o účasti.  


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.