Kompetencie koordinátorov projektu

13.10.2018

Jazykový kvet má niekoľko typov koordinátorov a to: hlavní koordinátori, koordinátori a online koordinátori.

Najväčšie kompetencie majú hlavní krajskí koordinátori. Majú právo navrhovať členov do porôt, koordinujú poroty a dávajú im inštruktáž, dohliadajú na koordinátorov kôl, spoločne s predsedom/dami porôt zodpovedajú za správne zaznamenanie a doručenie výsledkov jednotlivých kôl súťaže. 

Kompetencie hlavných koordinátorov v jednotlivých krajoch sa môžu odlišovať a sú písomne uvedené v dohode o spolupráci. V zásade vyššie uvedené kompetencie sú základné a spoločné pre všetky kraje.

Každý hlavný koordinátor dostáva kompletne pripravenú zložku s inštrukciami a podkladmi pre dané kolo usporiadanú chronologicky podľa jednotlivých úkonov potrebných na realizáciu kola. 

Koordinátori majú funkcie registrátorov, uvádzačov, technickej výpomoci, zabezpečovania občerstvenia pre poroty a fotodokumentácie kôl súťaže. Okrem ústnej inštruktáže dostávajú svoje úlohy aj písomne v bodoch na "ťaháku", ktorý majú stále pri sebe.

Online koordinátori majú v kompetencii prijímanie a spracovanie prihlášok na súťaž, zostavenie zoznamov, rozposlanie e-pozvánok a e-certifikátov o účasti.  


Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?

Fotogalérie Kvetu slúžia na dokumentačné účely projektu. Momentálne ich presúvame na vlastný server. Ide doslova o tisíce fotografií a bude nám to trvať nejaké mesiace, pretože sa tomu môžeme venovať len niektoré večery. Ďakujeme preto za trpezlivosť.