Krajiny a kvety

30.12.2018
Na Jazykovom kvete sú hlavnými súťažnými jazykmi angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština a slovenčina. Tieto jazyky sú naviazané na príslušné krajiny.


Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?


  • Vo Francúzsku je to kosatec.
  • V Nemecku nevädza.
  • V Rusku rumanček (kamilky).
  • Na Slovensku ruža - čítať viac.
  • V Španielsku klinček - leer más.
  • V Taliansku sedmokráska.
  • Vo Veľkej Británii ruža - read more.

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.