KE - Krajské semifinále 28. február 2017  

21.01.2017

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE 

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené systémom:

AJ - NJ- RJ - ŠJ - FJ - TJ - SFF; I. II. a III. kategória; P-P, Dráma; PT, VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


E N G L I S H


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT 

Gamráč Matej - ZŠ Okružná, Michalovce

Kmecová Kamila - ZŠ nám. L. Novomeského, Košice

Savovová Ivana - ZŠ Okružná, Michalovce

Šentko Oskar - ZŠ Okružná, Michalovce


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Nguyen Olívia - Súkr. spojená škola Starozagorská, Košice


I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Tomanková Alexandra - SZŠ Palackého, Košice

Šályová Zuzana - SZŠ Palackého, Košice


II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Fedorišinová Sofia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Hamrociová Katarína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice

Pándy Žofia Rebeka - Gymnízium Kráľovský Chlmec

Piatková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

Žilla Leo - ZŠ Belehradská, Košice


II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Barlová Kristína - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

Capuličová Sofia - SZŠ STarozagorská, Košice

Mansbridge Toma - ZŠ Krosnianska, Košice


II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Huličová Hana - ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír

Paslavský Ján - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Praženicová Michaela - Športové gymnázium, Košice


III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT 

Kovaľ Marián - GTA Košice

Michaláková Natália - Gymnázium Kráľovský Chlmec

Lȍinczová Gréta - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Ropeková Lucia - GTA Košice


III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Honetzyová Martina - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Šmilňáková Zuzana - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

Veľasová Emma - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice


III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Pritiskáč Martin - CSOŠ Sv. Jozafáta, Trebišov 

Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance 


D R Á M A


I. AJ DRÁMA PT

How to Believe - ZŠ Staničníá, Košice

Raspberries - ZŠ Okružná, Košice

The Wizard of Oz - ZŠ Staničná, Košice


I. AJ DRÁMA VT

The Life of Wizard - SZŠ Palackého, Košice

The Stone of Eternal Youth - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


II. AJ DRÁMA PT 

I Want my Mother Back - CŽS sv. Michala, Michalovce 

The End of the Rainbow - ZŠ s MŠ Rakvec nad Ondavou


II. AJ DRÁMA VT 

Chceck Mate - CSŠ Komenského, Spišské Vlachy

The Good and the Evil - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


III. AJ DRAMA PT

Francisco´s Café - Gymnázium Alejová, Košice

Macbeth - GTA, Košice


III. AJ DRÁMA VT  

Wayback - Cirk. gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves


III. AJ DRAMA VT +

The Colours - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice


D E U T S C H


I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

Suško Richard - ZŠ T. J. Mousssona, Michalovce


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT  

Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Čontoľalský Marek - Gymnázium Trebišovská, Košice

Handra Patrik - Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance

Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice


III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT  

Kleinová Júlia - Spojená škola Kollárová, Sečovce

Tomčo Kristián - Gymnázium Trebišovská, Košice

Trebunová Simona - Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves


III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Hoffmanová Júlia - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice


III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

Sepeši Samuel - Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance


D R Á M A


III. NJ DRÁMA VT

Männer im Krieg - Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

Das unerwartete Interview - Konzervatórium J. Adamoviča, KošiceРΥССКИЙ ЯЗЫК


I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Tižová Tamara - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Semjanová Soňa - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Kropáčová - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Němcová Tatiana - MŠ Budkovce


II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Čornej Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Nebesníková Mária - ZŠ s MŠ Porúbka

Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Steinová Petra - ZŠ Družicová, Košice


II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Khodorovský Kateryna - CZŠ sv. Michala, Michalovce

Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce


II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

Šmidová Erika - ZŠ s MŠ Úbrež


II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce


III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Ihnatková Simona - Gymnázium, Sobrance

Takáč Viktor - Súkr. spojená škola Starozagorská, Košice


III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Fecko Michal - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

Petruny Natália - Gymnázium Sobrance


III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT 

Šaffová Ivana - SOŠOaS, Michalovce 


D R Á M A


I. RJ DRÁMA PT

Teremok - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


II. RJ DRÁMA PT

Buratino - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Rozprávka o repke - ZŠ Belehradská, Košice


II. RJ DRÁMA VT

Kohút a líška - ZŠ s MŠ Porúbka

Škola - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


ESPAÑOL 


II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

Švekušová Stanislava - Art Academy


FRANÇAIS

III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

Klepáčová Michaela Karolína - Súkr. spoj. škola Starozagorská, Košice


ITALIANO


I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Pagano Federica - ZŠ Okružná, Michalovce


II. TJ POÉZIA & PRÓZA PT 

Fogliaro Marta Rita - ZŠ Pribinova, Trebišov


SFF

Nguyen Tam anh - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Petruny Natália - Gymnázium kpt. Nálepoku, Sobrance


* * * * * * * * * 


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
 • Začiatok registrácie od  8:00 a priebežne po príchode.
 • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali na mieste konania po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie podľa jednotlivých súťažných miestností


Kulturpark, budova Bravo, 3. poschodie, Kukučinova 2

Peši: cez hlavnú bránu stále rovno, je to druhá budova napravo (prvá budova je Steel Park a potom Bravo, v ktorej je aj detská knižnica), na vrátnici vás odnavigujú k výťahom alebo schodisku

Osobným autom: k dispozícii je bezplatné podzemné parkovisko. Po Kukučinovej okolo hlavného vchodu až ZA budovu Uniform, doprava do podzemného parkoviska, z parkoviska vedú schody do areálu Kulturparku. V prípade potreby vyložiť kulisy je možný vjazd k budove Bravo zo zadnej ulice, ale len na vyloženie vecí, nie je možné parkovať tam a zdržiavať sa dlhšiu dobu.

Vlastným autobusom:  bezpratné parkovanie v areáli Kulturparku, po Kukučinovej okolo hlavného vchodu, PRED budovou Uniform zabočiť k sivej bráne, na bráne je telefonický kontakt na vrátnicu, na ktorú je potrebné zavolať a uviesť na aké podujatie idete.

V areáli sa nachádza kaviareň Papa.


ROOM 1 - AJ POÉZIA&PRÓZA (celá II. + III.)

8:30 - 11:00 (in break 10 min.)  II. AJ P-P PT 

11:05 - 11:45  II. AJ P-P PT+;  II. AJ P-P VT

11:45 - 12:00  BREAK

12:00 - 13:20  III. AJ P-P PT

13:20 - 14:00  III. AJ P-P PT+; III. AJ P-P VT

OD CCA 14:20 VÝSLEDKY


ROOM 2 - AJ DRAMA (celá II. + III.)

9:00 - 10:00  II. AJ D PT

10:00 - 10:45  II. AJ D VT

10:45 - 11:00  BREAK

11:00 - 11:45  III. AJ D PT

11:45 - 12:45  III. AJ D VT;  III. AJ D VT+

OD CCA 12:50 VÝSLEDKY


ROOM 3 - NJ P-P & DRÁMA (celá NJ)

9:00 - 9:10  I. NJ P-P PT

9:10 - 10:00  II. NJ P-P PT

10:00 - 10:10 BREAK

10:10 - 11:05  

 • III. NJ P-P PT 
 • III. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT

11:05 - 11:40  III. NJ D VT

OD CCA 11:55 VÝSLEDKY


ROOM 4 - RJ P-P & DRÁMA (celá RJ)

8:30 - 8:50  I. RJ P-P PT;  I. RJ P-P PT+

8:50 - 9:10  I. RJ D PT

9:10 - 9:20  BREAK

9:20 - 10:45  

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P VT
 • II. RJ P-P VT+

10:45 - 11:00  BREAK

11:00 - 12:40  II. RJ D PT;  II. RJ D VT

12:40 - 12:50  BREAK

12:50 - 13:30   

 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P VT

OD CCA 13:45  VÝSLEDKY


ROOM 5 - MIX: I. AJ P&P + I. AJ D + SFF + TJ + ŠJ + FJ

8:30 - 9:45  

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT+ 
 • I. AJ P-P VT

9:45 - 10:00  BREAK

10:00 - 11:20  I. AJ D PT

11:20 - 12:10  I. AJ D VT

12:10 - 12:25  BREAK

12:25 - 13:05

 • SFF
 • I. TJ P-P PT;  III. TJ P-P PT
 • II. ŠJ P-P PT;  III. ŠJ P-P PT
 • III. FJ P-P PT

13:05 - 13:40  

 • iii. ŠJ D PT
 • III. FJ D VT
OD CCA 13:55 VÝSLEDKY


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále KE) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v KE ;)