NR - Krajské semifinále 10. marec 2017

21.01.2017

Oznamy o rozosielaní e-pozvánok sa uverejňujú v časti "Priebeh tu".

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
 • Začiatok registrácie od 8:20 a priebežne po príchode.
 • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali v priestoroch KC po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie podľa jednotlivých súťažných miestností


VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - ŠJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Krásna Diana - ZŠ Devínska, Nové Zámky

Rožiková Miriam - ZŠ ul. G. Bethlena, Nové Zámky

Tomek Adam - ZŠ Zbehy


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Smith Adam Oliver - ZŠ ul G. Bethlena, Nové Zámky


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Gáfriková Martina - ZŠ Saratovská, Levice

Moreira Kiara Jane - ZŠ Saratovská, Levice

Polakovičová Simona - ZŠ Hradná, Nové Zámky

Švec Norbert - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Kováčiková Lucia - Gymnázium Golianova, Nitra


II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

Lacková Soňa - ZŠ Saratovská, Levice 


III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Cvečková Alica - Gymnázium Párovská, Nitra

Furdová Michaela - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

Jurčová Tamara - Gymnázium Párovská, Nitra

Olšová Veronika - Gymnázium Topoľčany


III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Gajdošík Viktor - Gymnázium Golianova, Nitra


III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

Mikušová Eva - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce


III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

Červenáková Henrieta - Gymnázium Golianova, Nitra


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

The Little Prince - ZŠ Hradná, Nové Zámky

The Wizard of Oz - ZŠ Benková, Nitra


I. AJ DRÁMA VT

Crazy Story - ZŠ Devínska, Nové Zámky


II. AJ MONODRÁMA PT

The Selfish Giant - Marianna Horváthiová - 


II. AJ DRÁMA PT

Baba Yaga - ZŠ Sľažany


II. AJ DRÁMA VT

Shasho - ZŠ J. Hollého, Topoľčany

The Evil Eye - ZŠ Hradná, Nové Uámky


III. AJ MONODRÁMA PT

Cyrano de Bergerac - Dominika Priečková - Gymnázium, Topoľčany


III. AJ DRÁMA PT

Blinded by the Knight - Gymnázium Párovská, Nitra

What is Life? - Gymnázium, Topoľčany


III. AJ DRÁMA VT +

Superman - Our Version - Gymnázium Golianova, Nitra


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Hrošovská Laura - ZŠ Zbehy 

Kanyicska  Adam - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Mušková Diana - ZŠ Hradná, Nové Zámky


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Barthová Paula - ZŠ Mojmírovce


III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

bez postupu


III. NJ POÉZIA&PRÓZA VT

Lorincz Peter - Gymnázium J. A. Komenského s VJM, Želiezovce

Škadra Martin - Stredná zdravotnícka škola, Nitra


DRÁMA


II. NJ DRÁMA VT

Und so war das - ZŠ Hradná, Nové Zámky


РΥССКИЙ ЯЗЫК 


I. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Golban Adelina - ZŠ Levická, Vráble


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT 

Eliášová Dominika - ZŠ Levická, Vráble


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Balta Paula - ZŠ Levická, Vráble


III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT 

Kasalová Ivana - Gymnázium, Topoľčany

Ridziková Alexandra - Gymnázium, Topoľčany


III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Lacová Vanesa - SOŠ gastr. a cest. ruchu, Nitra


DRÁMA


III. RJ DRÁMA PT

Aaax, ϶ти гаджеты - Gymnázium Párovská, Nitra


ESPAÑOL


III. ŠJ POÉZIA&PRÓZA PT 

Meszárošová Evelína - Gymnázium Golianova, Nitra

Rybanská Michaela - Gymnázium Golianova, Nitra


III. ŠJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Borošová Patrícia - Gymnázium Párovská, Nitra

Calvo Natalia Kamila - Gymnázium Párovská, Nitra

Godová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra


III. ŠJ DRÁMA VT +

¡Mira, escucha! - Gymnázium Párovská, Nitra


KRAJSKÉ FINÁLE


* * * * * * * * *


ROOM 1 - AJ DRAMA

9:00 - 10:05  I. AJ D PT;  I. AJ D VT

10:05 - 10:15  BREAK

10:15 - 10:50  II. AJ D PT

10:50 - 11:55  II. AJ D VT

11:55 - 12:10  BREAK

12:10 - 13:35  

 • III. AJ MD PT
 • III. AJ D PT
 • III. AJ D VT;  III. AJ D VT+
OD CCA 13:45 VÝSLEDKY


ROOM 2 - AJ + FJ POÉZIA&PRÓZA


9:00 - 10:40 

 • I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P PT  II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT
10:40 - 10:55  BREAK

10:55 - 12:05

 • III. AJ P-P PT;  III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT;  III. AJ P-P VT+

12:05 - 12:10  III. FJ P-P VT

OD CCA 12:25 VÝSLEDKY


ROOM 3 - MIX NJ + RJ + ŠJ


9:00 - 9:35 

 • I. NJ P- P PT+
 • II. NJ P-P PT;  II. NJ P-P PT+
 • II. NJ P-P VT

9:35 - 10:00  II. NJ D VT

10:00 - 10:30  III. NJ P-P PT;  III. NJ P-P VT

10:30 - 10:40  BREAK

10:40 - 11:20  

 • I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT;  II. RJ P-P PT+
 • II. RJ D VT

11:20 - 11:50 

 • III. RJ P-P PT;  III. RJ P-P PT+
 • III. RJ D PT+

11:50 - 12:00  BREAK

12:00 - 13:25

 • III. ŠJ P-P PT;  III. ŠJ P-P PT+4
 • III. Šj P-P VT+
 • III. ŠJ D VT+

OD CCA 13:40 VÝSLEDKY


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále NR) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.
Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!Vidíme sa v NR ;)