TN - Krajské semifinále 8. marec 2017

21.01.2017

Oznamy o rozosielaní e-pozvánok sa uverejňujú v časti "Priebeh tu".

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
 • Začiatok registrácie od 8:10 a priebežne po príchode.
 • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali na mieste konania po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie podľa jednotlivých súťažných miestností


VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ - TJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a dodržanie pokynov v pozvánke a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Alexy Filip - ZŠ Na dolinách, Trenčín

Hojč Matej - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza

Krupová Stella - ZŠ Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom 

Vlčková Michaela - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Frogley Nicholas - ZŠ s MŠ, Dubnica nad Váhom


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Krpeľanová Lýdia - ZŠ Nitrianske Pravno

Marková Mária - Gymnázium Jablonská, Myjava

Pastieriková Eliška - ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

Zbiňovcová Nina - ZŠ Nitrianske Pravno


III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Jurenková Patrícia - Gymnázium Jablonská, Myjava

Sukupová Nina - Gymnázium Jablonská, Myjava


III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

Krč Martin - Gymnáziun Jablonská, Myjava

Szábóová Lenka - Gymnázium Jablonská, Myjava


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

The Frog Prince - ZŠ s MŠ Partizánska, Horná Streda


II. AJ DRÁMA PT

The Fox and the Stork - ZŠ Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

The Three Little Pigs - ZŠ s MŠ Na dolinách, Trenčín


II. AJ MONODRÁMA VT

The Teddy - Bartošová Aneta - ZŠ Na dolinách, Trenčín 


III. AJ DRÁMA VT +

Search for Beauty - Gymnázium Jablonská, Myjava


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Krajčí Lea - Spojená škola, Nitrianske Pravno

Krpeľanová Lýdia - Spojená škola, Nitrianske Pravno

Zbiňovcová Nina - Spojená škola, Nitrianske Pravno


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

Herdová Tereza - ZŠ Pribinova, Nováky


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Marková Mária - Gymnázium Jablonská, Myjava


III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

Pančiak Ivan - Gymnázium Jablonská, Myjava

Romančíková Adriana - Gymnázium Jablonská, Myjava

Saková Viktória - Gymnázium Jablonská, Myjaqva


FRANÇAIS 


III. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

bez postupu


III. FJ DRÁMA PT

Dragon a trois tetes - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza


ITALIANO


II. TJ POÉZIA&PRÓZA PT

Detková Dominika - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza

Kovaličeková Terézia - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza* * * * * * * * *

ROOM 1 

8:30 - 9:15  I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+

9:15 - 9:35  I. AJ D PT

9:35 - 9:40  BREAK

9:40 - 10:25  

 • II. RJ P-P PT;  II. RJ P-P PT+
 • II. NJ P-P PT
 • II. TJ P-P PT
 • II. FJ P-P PT

10:25 - 11:20  II. AJ P-P PT

11:20 - 11:30  BREAK

11:30 - 12:25  II. AJ D PT

12:25 - 12:35  II. AJ D VT - MD

12:35 - 12:40  BREAK

12:40 - 13:20

 • III. RJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+;  III. AJ P-P VT;  III. AJ P-P VT+

13:20 - 14:00

 • III. AJ D VT +
 • III. FJ D PT

OD CCA 14:10 VÝSLEDKY


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále TN) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v TN ;)