ZA - Krajské semifinále 7. marec 2017

21.01.2017

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

  • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
  • Začiatok registrácie od 8:00 a priebežne po príchode.
  • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali v priestoroch konania sa súťaže po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď informácia pri jednotlivých miestnostiach nižšie


VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ - SFF; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a dodržanie pokynov v pozvánke a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

Kopasková Aneta - ZŠ s MŠ Čierne

Lučanová Adriana - ZŠ s MŠ Čierne


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Kvido Macháň - SZŠ Oravská cesta, Žilina


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Bočová Ema - Evan. spojená škola, Martin

Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Martin

Gulán Michal - Evan. spojená škola, Martin

Horvátová Tereza - Gymnázium Varšavská, Žilina

Sládková Simona - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

Tomaškinová Nina - Gymnázium J. Lettricha, Martin


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Baranec Maxim - SZŠ Oravská cesta, Žilina

Isteníková Nina - SZŠ Oravská cesta, ŽIlina


II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Martin

Gemeľová Adriana - ZŠ s MŠ Lokca

Rusko Pavol - Evan. spojená škola, Martin


II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

Dawelbeitová Ema - SZŠ BellAmos, Martin


III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Ďurčanská Michaela - Gymnázium sv. Františka, ŽIlina

Plichta Dávid - OA, Dolný Kubín

Poprocká Romana - Gymnázium Hlinská, Žilina

Stoklásková Eliška - Gymnázium Hlinská, Žilina


III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

Hlubinová Petra - OA, Čadca

Kvaššay Michal - Biling. gymnázium M. Hodžu, Sučany


III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

Cingelová Michaela - Gymnázium Hlinská, Žilina

Čičmanec Jonáš - Gymnázium Hlinská, ŽIlina

Poprocká Romana - Gymnázium Hlinská, Žilina 


DRÁMA


II. AJ DRÁMA PT

Christmas Carol - ZŠ M. R. Martákovej, Liptovský Mikuláš

Music Maybe - Gymnázium Liptovský Hrádok


II. AJ DRÁMA VT

Business is Business - ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

The Sophomores in Actions or the Big Project Affair - Gymnázium sv. Františka, Žilina


III. AJ DRÁMA PT

Cinderella - Gymnázium Hlinská, Žilina

Blinded by the Knight - Gymnázium Liptovský Hrádok


III. AJ DRÁMA VT

Freedom - Gymnázium Varšavská, Žilina

Life is Life - Gymnázium sv. Františka, ŽIlinaDEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Branda Jakub - Gymnázium Varšavská, Žilina

Dawelbeitová Ema - SZŠ BellAmos, Martin

Zachar Marek - ZŠ s MŠ Rovnianka, Dolný Hričov


III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Joneková Agáta - Gymnáziumm sv. Františka, Žilina

Klieštiková Mária - Gymnázium sv, Františka, Žilina

Vojtasová Kristína - OA, Dolný Kub ín


DRÁMA


II. NJ DRÁMA PT

Das Nibelungenlied - Gymnázium Varšavská, Žilina


III. NJ DRÁMA PT

Aschenputte - Stredná zdrav. škola, Žilina


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

Kubalová Alena - Gymnázium J. Lettricha, Martin 

Vlčková Soňa - ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto


III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

Huljak Metod - Gymnázium sv. Františka, Žilina

Kováčiková Petra - Biling. gymnázium M. Hodžu, Sučany

  

FRANÇAIS


II. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

Müllerová Sofia - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Pollino Anna - SZŠ Oravská cesta, Žilina


II. FJ POÉZIA&PRÓZA VT

Hyeonsu Seo - SZŠ Oravská cesta, Žilina


III. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

Dávidík Michal - Gymnázium sv. Frntiška, Žilina

Machárová Karin - Gymnázium sv. Františka, Žilina

Rumanová Lucia - Gymnázium J. Lettricha, Martin


III. FJ POÉZIA&PRÓZA VT

Gavalcová Kristína - Gymnázium Hlinská, Žilina

Sindy Seo Yerim - Gymnázium Hlinská, Žilina


SFF

Maria Valentina Forero Sierra - Gymnázium Varšavská, Žilina


KRAJSKÉ FINÁLE


 * * * * * * * * * 

  

Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina

Knižnica sa nachádza cca 25 minút pešo od autobusovej / želežničnej stanice, pár minút od Auparku.

Parkovanie je možné na ulici pred knižnicou. Pár metrov od knižnice sa nachádza obchodný dom s potravinami.

Registrácia a súťažné miestnosti sú na 2. poschodí.


ROOM 1:  POÉZIA & PRÓZA - ANGLIČTINA A RUŠTINA

8:30 - 9:00  I. AJ P-P PT;  I.AJ P-P PT+

9:00 - 9:10  BREAK

9:10 - 11:55 (in break 10 min.)  II. AJ P-P 

II. AJ P-P PT: 

  • 9:10 - 10:10 B až J  
  • 10:10 - 11:20 M až Z

II. AJ P-P PT+: 11:20 - 11:30

II. AJ P-P VT;  II. AJ P-P VT+: 11:30 - 11:45

11:55 - 12:15 BREAK

12:15 - 12:45  II. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT

12:45 - 12:55  BREAK

12:55 - 14:55  III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+; III. AJ P-P VT

Výsledky z tejto súťažnej miestnosti môžu byť označené priebežne na zoznamoch na mieste konania. Všetky výsledky budú vyhlásené po prebehnutí všetkých kategórií, ktoré sa v nej konajú.

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále ZA) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.


ROOM 2: DRÁMA - ANGLIČTINA A NEMČINA

8:30 - 9:50  II. AJ D PT

9:50 - 10:45  II. AJ D VT

10:45 - 11:00  BREAK

11:00 - 12:05  III. AJ D PT 

12:05 - 12:55  III. AJ D VT

12:55 - 13:05  BREAK

OD CCA 13:05 VÝSLEDKY AJ DRÁMA

13:05 - 13:35  II. NJ D PT; III. NJ D PT

13:45  VÝSLEDKY NJ DRÁMA 


ROOM 3: POÉZIA & PRÓZA - NEMČINA, SFF, ŠPANIELČINA A FRANCÚZŠTINA

9:00 - 9:40  II. NJ P-P PT

9:40 - 9:50  BREAK

9:50 - 11:00  III. NJ P-P PT

11:00 - 11:10  SFF

11:10 - 11:20  BREAK

11:25 - 12:25  II. ŠJ P-P VT; I. FJ P-P PT; II. FJ P-P PT; II. FJ P-P VT; III. FJ P-P PT; III. FJ P-P VT

VÝSLEDKY OD CCA 12:40 


Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále ZA) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje. 

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v ZA ;)