※ Kvet  2019: Celoslovenské finále ※

20.04.2019

Celoslovenské finále je finálovým kolom súťaže, na ktoré postúpili súťažiaci z krajských kôl, ktorí sa umiestnili na prvom v mieste vo svojej kategórii. 

14. jún 2019 - ZŠ Kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra


POTVRDENIE ÚČASTI

Potvrdenie účasti sa finálne uzatvára 27. 5. a zaradení sú v zoznamoch súťažiaci, ktorí postupovali podľa inštrukcií v e-pozvánke.

Želáme vám šťastnú cestu a tešíme sa na stretnutie s vami!

–––––-

Vašu účasť na kole je potrebné potvrdiť do 25. mája 2019 podľa inštrukcií v e-pozvánke. E-pozvánky boli rozoslané 9.-10. 5..

REGISTRÁCIA

Registrácia začína od: 8:15

Trvanie registrácie: priebežne

Je potrebné sa zaregistrovať:

- podpisom pedagóga / rodiča / inej dospelej sprevádzajúcej osoby ku menu súťažiaceho/ich, k tomuto podpisu sa môže podpísať aj súťažiaci

A) do 8:55, ak súťažíte v kategóriách začínajúcich o 9:00

B) najneskôr 30 minút pred otvorením bloku kategórií, v ktorých súťažite (ak napr. Vaša kategória začína v bloku od 10:30, je potrebné sa zaregistrovať najneskôr o 10:00)

Pri registrácii obdržíte:

A) 1 ks tlačivo Potvrdenie o účasti pre prípadné potreby školy

B) vstupenky pre súťažiacich a hostí

PRIEBEH KOLA

Otvorenie aj vyhlasovanie výsledkov prebieha v každej súťažnej miestnosti samostatne.

Súťažiaci sú uvádzaní pred poroty podľa zoznamov vyvesených na mieste konania a vyzvania koordinátora. Súťažiaci predstupujú pred poroty priamo z publika, preto je potrebné, aby ste sa v čase vašej kategórie zdržiavali v/pri príslušnej súťažnej miestnosti.

Vstupovanie a vychádzanie do/zo súťažných miestností je povolené počas prestávok, alebo keď sú dvere otvorené dokorán. Vopred ĎAKUJEME za dodržanie.

Organizátori nezodpovedajú za prípadnú stratu, ujmu, či poškodenie vecí súťažiacich.

Fotografovanie a zhotovovanie zvukových a video záznamov je možné len pri vlastných súťažiacich. Pri iných súťažiacich a účastníkov podujatia je to možné len s ich písomným súhlasom alebo s píšomným súhlasom organizátora (GDPR).

Na mieste konania sa prosím riaďte pokynmi koordinátorov a pokynmi na vyvesených v oznamoch. Vopred ďakujeme.

VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú priamo na mieste konania a budú uverejnené na tejto stránke, na tomto mieste, do 7 až 14 dní odo dňa konania sa kola.

DIPLOMY

Všetci účastníci celoslovenského finále získavajú diplomy. Diplomy je potrebné si prevziať na mieste konania. Je možné prevzatím poveriť aj inú osobu, ktorej celé meno je potrebné uviesť písomne pri registrácii.


UBYTOVANIE A STRAVA

 • uvedené v e-pozvánke

AKO SA DOSTANEME NA MIESTO KONANIA?

 • uvedené v e-pozvánke

ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.

Súťažné miestnosti

 • R1: CELÁ ENGLISH POETRY&PROSE
 • R2: I. ENGLISH DRAMA + II. ENGLISH DRAMA

 • R3: CELÁ DEUTSCH + ENGLISH MONODRAMA

 • R4: CELÁ RJ + SFF + INSLOGERO

 • R5: CELÁ FJ, ŠJ, TJ + III. ENGLISH DRAMA

※ R1: ENGLISH POETRY&PROSE ※

9:00 privítanie

9:10 - 10:10

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P  PT+
 • I. AJ P-P VT

BREAK 10:10 - 10:20 

10:20 - 11:55

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P VT

BREAK 11:55 - 12:30

12:30 - 13:35

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+

 • III. AJ P-P VT

 • III. AJ P-P VT+  

Výsledky cca 13:55


※ R2: I. ENGLISH DRAMA & II. ENG. DRAMA ※

9:00 privítanie

9:20 - 10:50

 • I. AJ D PT
 • I. AJ D VT 

BREAK 10:50 - 11:00

11:00 - 12:00

 • II. AJ D PT

BREAK 12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 • II. AJ D VT

Výsledky cca 14:20


※ R3: DEUTSCH + ENGLISH MONODRAMA ※

9:00 privítanie

9:20 - 10:15 

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT 
 • II. NJ P-P PT+
 • II. NJ P-P VT

BREAK 10:15 - 10:20

10:20 - 11:00

 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT

BREAK 11:00 - 11:10

11:10 - 12:10

 • II. NJ D PT
 • II. NJ D VT
 • III. NJ D PT

12:10 -12:30

12:30 - 13:30

 • II. AJ MD PT
 • II. AJ MD VT
 • II. AJ MD STAND UP VT
 • III. AJ MD PT

Výsledky cca 13:55


※ R4: RJ + SFF + INSLOGERO ※

9:00 privítanie

9:20 - 9:40 

 • I. SFF P-P PT
 • II. SFF P-P PT 
 • II. INSLOGERO UJ P-P PT

9:40 - 10:30

 • I. RJ P-P PT
 • I. RJ P-P PT+

  • II. RJ P-P PT
  • II. RJ P-P PT+

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 11:30

 • II. RJ MD PT
 • II. RJ D PT

 • II. RJ D VT

BREAK 11:30 - 11:40

11:40 - 12:40

 •  III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P VT

 • III. RJ P-P PT+

 • III. RJ P-P VT+

Výsledky cca 13:00


※ R5: FJ + ŠJ + TJ + III. ENGLISH DRAMA ※

9:00 privítanie

9:20 - 9:40   

 • I. FJ D PT
 • II. FJ P-P PT
 • III. FJ P-P PT

BREAK 9:40 - 9:45 

9:45 - 10:25

 • I. ŠJ P-P PT
  • II. ŠJ P-P PT
   • III. ŠJ P-P PT
    • III. ŠJ P-P VT
    • II. ŠJ D PT
BREAK 10:25 - 10:30

10:30 - 10:55

 • I. TJ P-P PT+
 • III. TJ P-P PT

 • III. TJ D VT

BREAK 10:55 - 11:15

11:15 - 12:35

 • III. AJ D PT

 • III. AJ D VT

 • III. AJ D VT+

Výsledky cca 12:55


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.