2019: Krajske finále BA, TT, NR

24.03.2019


※ VÝ S L E D K Y  B R A T I S L A V S K Ý K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: 
 • Iliopoulos Leonidas
 • Miškerníková Monika
 • 2. m.: Mizeráková Natália

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Armitage Lívia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Malíková Anežka Sofia

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Mikljanová Ivona
 • 2. m.: Martinková Andrea
 • 3. m.: Uraz Alex

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Suranová Tereza
 • 2. m.: Kelešiová Eva


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kiliánová Emma
 • 2. m.: Hladká Zuzana
 • 3. m.: Huorková Hana

II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Dražen Derek Hoppe

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Akbuluto Taner

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kristián Reviľák
 • 2. m.: Kelešiová Eva

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Sophia Bažíková


R U Š T I N A

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: 
 • Sedlár Matej
 • Pinčeková Karolína
 • 2. m.: Kmeť Jakub

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Galková Kristína

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • 1. m.: Masjuk Ivan


E S P A N O L

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Barančíková Alexandra

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Sťahuliaková Dominika


※ V Ý S L E D K Y  T R N A V S K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » SFF


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Potásch Zsófia
 • 2. m.: Baničová Ela

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Sullens Natália Rose
 • 2. m.: Ondreičková Veronika

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Hladká Nina
 • 2. m.: Križan Damian

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Hirnerová Rebeka

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Tokovicsová Liana
 • 2. m.: Véghová Nathaly
 • 3. m.: Puhová Katarína

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: The Witch

S F F 

I. SFF POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Xia Zile


※ V Ý S L E D K Y  N I T R I A N S K Y  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kolimár Aurel
 • 2. m.: Šulai Peter
 • 3. m.: Kolárik Igor

i. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Treacy Mia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Ficzová Henrieta
 • 2. m.: Jenisová Petra

 • 3. m.: Zuzulová Nina

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Bihári Dávid

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Hirková Simona

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZÁTÁ TVORBA

 • 1. m.: Csámpai Michal
 • 2. m.: Kováčiková Lucia

 • 3. m.: Tuncay Soyal Samuel

 • 4. m.: Žňavová Zuzana

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Valovič Samuel
 • 2. m.: Kéry Šimon
 • 3. m.: Fajna Lukáš
 • 4. m.: Borovský Adrián

II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kollárová Diana

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m. Treasure Hunting

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Bar Wars - Return of the Sauce
 • 2. m.: The World is Sick
 • 3. m.: The Musicians of Bremen

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Unexpected Guests
 • 2. m.: Irish Miracle

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Once Upon a Time in the West

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

 • 1. m.: Car RadioD E U T S CH

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Zrasták Marko
 • 2. m.: Rajtár Samuel

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Barthová Paula


R U Š T I N A

I. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Farkaš Oliver

II. RJ POÉZIA . PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kravárik Juraj

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVOORBA +

 • 1. m.: Golban Adelina

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Pitterová Vanda
 • 2. m.: Stopper Simon

 • 3. m.: Huňadyová Daniela

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Debnárová Elizabeta


E S P A N O L

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Novotová Natália


F R A N C A I S

I. FJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Á la recherche de jeune mariéPRIEBEH KOLA

Krajské finálové kolá majú spoločné otvorenie a spoločné vyhlásenie výsledkov.

Súťažiaci predstupujú pred poroty priamo z publika podľa zoznamov uverejnených na mieste konania a vyzvania od koordinátorov.

Na krajskom finále poroty udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na prvých miestach v danej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú priamo na mieste konania a budú uverejnené na tejto stránke, na tomto mieste, do 7 až 14 dní odo dňa posledného krajského finále.

DIPLOMY

Všetci účastníci krajského finále získavajú diplomy. Diplomy je potrebné si prevziať na mieste konania. Je možné prevzatím poveriť aj inú osobu, ktorej celé meno je potrebné uviesť písomne pri registrácii.


※ B R A T I S L A V S K Ý K R A J ※


Kolo prebehlo.5. apríl 2019 - Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava


Registrácia: od 8:20 do 8:55, prízemie

Otvorenie kola: 9:00 v aule R-10 na prízemí (vpravo od vrátnice)

Priebeh kola:

 • v aule R-10 na prízemí (vpravo od vrátnice)


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.

 

9:00 - 9:15

 • privítanie súťažiacich prof. Vajíčkovou, riaditeľka ÚFŠ PdF UK
 • privítanie a inštrukcie k priebehu kola pre súťažiacich doc. Kolečáni Lenčovou, predsedníčka poroty  

9:15 - 10:00 

 • III. NJ P-P VT
 • III. NJ P-P PT

 • III. AJ P-P VT

 • III. AJ P-P PT

BREAK 10:00 - 10:10

10:10 - 10:35

 • II. AJ P-P VT
 • II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P PT

BREAK 10:35 - 10:50

10:50 - 11:15

 • II. NJ P-P VT
 • II. NJ P-P PT+

 • II. NJ P-P PT

BREAK 11:15 - 11:25

11:25 - 11:40

 • II. FJ P-P PT
 • II. ŠJ P-P PT

 • III. ŠJ P-P PT

BREAK 11:40 - 11:45

11:45 - 12:15

 • III. RJ P-P VT+
 • III. RJ P-P VT

 • III. RJ P-P PT 

BREAK A VYHODNOTENIE 12:15 - 12:35

Výsledky: predpokladané vyhlásenie výsledkov v aule R-10 o cca 12:40


KNJL PDF UK

KAJL PDF UK

KLIŠ PF UKF

KRU FF UCM

KRU FF UKF

KRO FF UKF

※ T R N A V S K Ý  K R A J ※


11. apríl 2019 - CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava


Registrácia: od 8:20 do 8:55, prízemie

Otvorenie kola: 9:00 v sále na prízemí

Priebeh kola:

 • v sále na prízemí 


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.


9:00 - 9:10

 • privítanie a informácie k priebehu kola pre súťažiacich predsedníčkou celoštátnej komisie

9:10 - 9:55

 • I. AJ P-P PT

 • I. AJ P-P PT+

 • I. SFF P-P PT

 • I. AJ DRÁMA VT

 • II. NJ P-P PT  

BREAK 9:55 - 10:10

10:10 - 11:05

 • II. AJ P-PPT
 • II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P VT

 • III. AJ P-P PT

BREAK A VYHODNOTENIE 11:05 - 11:20

Výsledky: predpokladané vyhlásenie výsledkov v sále na prízemí o cca 11:25


※ N I T R I A N S KY  K R A J ※


12. apríl 2019 - Kult. centrum Zobor, Svätourbanská 31, Nitra


Registrácia: od 8:20 do 8:55, vstupná hala na prízemí

Otvorenie kola: 9:00 v ROOM 1 = sála na prízemí (vpravo od vchodu do KC)

Priebeh kola:

 • ROOM 1 = sála na prízemí: English Drama + FJ
 • ROOM 2 = miestnosť na poschodí v pravom trakte: Deutsch + ruština + španielčina + English P-P


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.


ROOM 1: FJ + ENGLISH DRAMA


9:00 OTVORENIE KOLA v ROOM 1

9:15 - 10:50

 • I. FJ DRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA PT

10:50 - 11:05 BREAK

11:05 - 12:25

 • II. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT +

Výsledky: o cca 12:40


ROOM 2: RJ + ŠJ + NJ + ENGLISH P-P


9:00 OTVORENIE KOLA v ROOM 1 (prízemie)
9:15 - 9:45

 • I. RJ P-P PT +
 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT +
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT +

9:45 - 9:50 BREAK

9:50 - 10:10

 • III. ŠJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT +

10:10 - 10:50

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P T +
 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT +
 • II. AJ P-P VT

10:50 - 11:05 BREAK

11:05 - 11:45

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P VT

Výsledky: o cca 12:00


VŠETKY VÝSLEDKY: budú vyhlásené v ROOM 1 po prebehnutí všetkých kategórií

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.