2019: Krajske finale KE a PO

24.03.2019


※ V Ỷ S L E D K Y  P R E Š O V S K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Figlár Šimon
 • 2. m: Marhevková Katarína

 • 3. m.: Fecenková Kristynka Anna

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Meggers Maximilián
 • 2. m.: Al-Shukri Hana

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Hudáček Alex

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Fiala Alexandra Karolína
 • 2. m.: 

 • Kotulič Branko

 • Lazorová Sophie

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Kučera Martin
 • 2. m.: Gáborová Vladimíra

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kubisová Viktória
 • 2. m.: Rjapošová Adela

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Orlovská Stanislava
 • 2. m.: Dudaško Stanislava Joanna

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • 1. m.: Baranová Bianka

 • 2. m.: 

  • Balogová Vanessa Mária
  • Lazor Viktor
  • Vraňuchová Karen

II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kučera Martin

II. AJ MONODRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Šimkaninová Veronika

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 2. m.: The Princess and the Pea

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 2. m.: 
 • And So They Did
 • Salt Over Gold

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: The Selection

D E U T S C H

I. NJ P-P PT

 • 1. m.: Kostelník Marko
 • 2. m.: Malatínová Laura

II. NJ P-P PT

 • 1. m.: Langová Klára
 • 2. m.: Neuvirthová Tímea

III. NJ P-P PT

 • 1. m.: Janová Alexandra
 • 2. m.: Kolesár Juraj
 • 3. m.: Štrausová Michaela

III. NJ P-P VT

 • 1. m.: Mizeráková Nina
 • 2. m.: Príhodová Terézia

II. NJ MONODRÁMA PT

 • 2. m.: Trebuna Adam
 • 3. m.: Firmentová Aneta


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Tuptová Ema

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Gáborová Vladimíra

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Fečo Michal
 • 2. m.: Danylyshyna Anastasiia

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 2. m.: Podolskyi Mark


E S P A N O L

I. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Friedmannová Radka

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 4. m.: Šulej Jakub


F R A N C A I S

III. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m: Palubová Petra
 • 2. m.: Matejová Ivana

III. FJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 2. m.: A la caisse


I T A L I A N O

III. TJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Čonka Matúš

III. TJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 2. m.: La pregiera delle 5 dita


※ V Ý S L E D K Y  K O ŠI C K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » SFF » INSLOGERO » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Kozejová Kristína
 • 2. m.: Gegaj Leon
 • 3. m.: Separovič Zara
 • 4. m.: 
 • Hertwich Dieter
 • Kočík Adam
 • Mirgusová Natália
 • Pappová Viktória
 • Šimková Klaudia

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Grega Benjamin Jonathan

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: 
 • Hamadejová Tamara
 • Kubiš Adam
 • 3. m.: Karči Kristián
 • 4. m.: 
 • Bednarčíková Júlia
 • Brezo Ferenc

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Ivičiaková Marianna
 • 2. m.: Hamadejová Tamara
 • 3. m.: 

 • Sopková Sofia Dominika

 • Šályová Zuzana

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 2. m.: Maxwell Eleanor Emma

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Gréta Lõrincová
 • 2. m.: Lešová Viktória
 • 3. m.: Kondás Dávid

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Molnár Adam
 • 2. m.: Tarnóciová Sára
 • 3. m.: Kozáková Ema

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • 1. m.: Gallová Miriam
 • 2. m.: Greňová Alžbeta

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: At the Old Market
 • 2. m.: 

 • Rabbits don´t Lay Eggs

 • They were the Pilgrims

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: When Fairy Tales Collide

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: The Pixel Land

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

 • 1. m.: Jana z Arku
 • 2. m.: Worthless Wish


D E U T S CH

I. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Antesová Nina

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Handra Patrik

 • 2. m.: 

 • Karatník René

 • Kováčová Kristína

 • Steškaninová Nelly Elle

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Hartwich Michaela


R U Š T I N A

I. RJ P-P PT

 • 1. m.: Majorová Nella

I. RJ P-P PT +

 • 1. m.: Medvegieva Daria

II. RJ P-P PT

 • 1. m.: Ondrík Peter
 • 2. m.: Csik Peter
 • 3. m.: Vašková Charlotte Ema

II. RJ P-P PT +

 • 1. m.: Kolesárová Saskia
 • 2. m.: Šoltésová Vanesa

III. RJ P-P PT

 • 1. m.: 
 • Juhásová Kristína
 • Stein Petra
 • 2. m.: Siváková Andrea

III. RJ P-P PT +

 • 1. m.: Nemcová Eva

III. RJ P-P VT +

 • 1. m.: Nemcová Eva

II. RJ DRÁMA PT

 • 1. m.: Baba Jaga
 • 2. m.: Smetana

II. RJ DRÁMA VT

 • 1. m.: Repka
 • 2. m.: Razgovor u čaja


S F F

I. SFF P-P PT

 • 1. m.: Nguyen Tam Anh

II. SFF P-P PT

 • 1. m.: Parks Ruth Abigail

III. SFF P-P PT

 • 2. m.: Nemcová Eva


I N S LO G E R O

II. INSLOGERO UJ P-P PT +

 • 1. m.: Mysiv Oleksandra


E S P A N O L

II. ŠJ P- P PT

 • 2. m.: El Morsy Sara

III. ŠJ P-P PT

 • 1. m.: Barlová Kristína

II. ŠJ DRÁMA PT

 • 1. m.: Obra sobre el compañero


I T A L I A N O

I. TJ P-P PT +

 • 1. m.: Pagano Federica

II TJ P-P PT +

 • 2. m.: Fogliaro Marta Rita

III. TJ DRÁMA VT

 • 1. m.: Il giorno attraverso gli altri occhialiPRIEBEH KOLA

Krajské finálové kolá majú spoločné otvorenie a spoločné vyhlásenie výsledkov.

Súťažiaci predstupujú pred poroty priamo z publika podľa zoznamov uverejnených na mieste konania a vyzvania od koordinátorov.

Na krajskom finále poroty udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na prvých miestach v danej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú priamo na mieste konania a budú uverejnené na tejto stránke, na tomto mieste, do 7 až 14 dní odo dňa posledného krajského finále.

DIPLOMY

Všetci účastníci krajského finále získavajú diplomy. Diplomy je potrebné si prevziať na mieste konania. Je možné prevzatím poveriť aj inú osobu, ktorej celé meno je potrebné uviesť písomne pri registrácii.


※ P R E Š O V S K Ý  K R A J ※


8. apríl 2019 - CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov


Registrácia: od 8:20 do 8:55, prízemie

Otvorenie kola: 9:00 v sále na prízemí

Priebeh kola:

 • ROOM 1: sála na prízemí: English 
 • ROOM 2: poschodie: ROJ + ruština + Deutsch


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM 1 (sála, prízemie): ENGLISH


9:00 OTVORENIE KOLA v R1 (sála)

9:15 - 10:00

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT +
 • I. AJ P-P VT

10:00 - 10:05 BREAK

10:05 - 11:05 

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT +

11:05 - 11:15 BREAK

11:15 - 12:35 

 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 12:50 v sále + VŠETKY VÝSLEDKY KOLA


ROOM 2 (poschodie): ŠJ+TJ+FJ + RJ + NJ


9:00 OTVORENIE KOLA v sále na prízemí

9:15 - 10:00

 • I. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT
 • III. TJ P-P PT
 • III. TJ DRÁMA PT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ DRÁMA PT

Výsledky ROJ: o cca 10:10 


10: 00 - 10:05 BREAK

10:05 - 10:35

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P VT
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT +

Výsledky RJ: o cca 10:45


10:35 - 10:45 BREAK

10:45 - 11:55

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • II. NJ MONODRÁMA PT
 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P VT

Výsledky NJ: o cca 12:10

VŠETKY VÝSLEDKY KOLA budú vyhlásené v sále na prízemí po prebehnutí vystúpení, predpoklad o cca 12:50


※ K O ŠI C K Ý K R A J ※


9. apríl 2019 - Dom techniky, Južná tr. 2/A, Košice


Registrácia: od 8:20 do 8:55, 1. posch. pred sálou Darwin

Otvorenie kola: 9:00 v sále na 1. posch.

Priebeh kola:

 • ROOM 1: sála Darwin na 1. posch.: English
 • ROOM 2: sála Tesla na prízemí: Deutsch + ŠJ + TJ + Ruština + UJ + SFF


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM 1: ENGLISH


9:00 OTVORENIE KOLA V SÁLE

9:15 - 10:00

 • III. AJ DRÁMA VT+
 • III. AJ P- P VT +

10:00 - 10:50

 • I. AJ DRÁMA VT

10:50 - 11:00 BREAK

11:00 - 12:30

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P' PT +
 • II. Aj P-P PT
 • II. AJ P-P PT +

12:30 - 12:45 BREAK

12:45 - 13:10 

 • II. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

13.10 - 13:40

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT +

Výsledky R1: o cca 14:00


ROOM 2: DEUTSCH + ŠJ + TJ


9:00 OTVORENIE KOLA
9:15 - 9:45

 • I. Nj P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT 
 • III.NJ P-P PT +

Výsledky NJ: 9:45 - 10:05


9:55 - 10:35 

 • I. ŠJ P-P PT
 • II. ŠJ P-P PT
 • II. ŠJ DRÁMA PT
 • I. TJ P-P PT +
 • II. TJ P-P PT +
 • III.TJ DRÁMA VT

Výsledky ŠJ, TJ: o cca 10:45


10:45 - 12:00

 • I. RJ P-P PT
 • I. RJ P-P PT +
 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT +
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT +
 • II. UJ P-P PT
 • III. RJ P-P VT
 • I. SFF P-P PT
 • II. SFF P-P PT
 • III. SFF P-P PT

12:00 - 12:10 BREAK

12:10 - 13:20

 • II. RJ DRÁMA PT
 • II. RJ DRÁMA VT

Výsledky RJ, UJ, SFF: o cca 13:35


VŠETKY VÝSLEDKY KOLA: budú vyhlásené v sále R1 po prebehnutí všetkých kategórií


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

IG FF PU

IRO FF PU

IRU FF PU

IAA FF PU

KNJ UPJŠ

KAA UPJŠ