2019: Krajske finale ZA, TN, BB

24.03.2019

※ V Ý S L E D K Y  Ž I L I N S K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Bónová Emma

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Dadajová Amália
 • 2. m.: Máčajová Sophia
 • 3. m.: Patúš Michal

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Horňáková Martina
 • 2. m.: Macejíková Lenka
 • 3. m.: Lukáčová Adriana

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • 1. m.: Dibdiaková Michaela

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Zemančíková Kristína
 • 2. m.: Parížová Michaela

II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 2. m.: Laučíková Zuzana

II. AJ MONODRÁMA/STAND UP  - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Bóna Adrián

III. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Hatiarová Dominika

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: As You Like It
 • 2. m.: Charlie and the Chocolate Factory


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Gottwaldová Sofia
 • 2. m.: Molnárová Nela
 • 3. m.: Kavcová Anna Sofia

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Barancová Simona
 • 2. m.: Ondreková Lenka


II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Ich habe nichts getan

III. NJ DRAMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Der Einbrecher
 • 2. m.: Koslowski´s Kinder


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Šutáková Simona
 • 2. m.: Hvolková Ivana
 • 3. m.: Kováčik Michal

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Mrišková Barbora


E S P A N O L

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Nováková Klaudia


F R A N C A I S

II. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Malkusová Zuzana


※ V Ý S L E D K Y  T R E N Č I A N S K Y  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Jana Lipovská
 • 2. m.: Slavomíra Lipovská

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Stela Krajči
 • 2. m.: Eliška Hlaváčová
 • 3. m.: Martina Matejková
 • 4. m.: Tamara Petrisková

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Eva Némethová

II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Tobias Pekar


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Stela Krajči
 • 2. m.: Tamara Bieliková


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - pREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Pančová Broňa
 • 2. m.: Sahuľová Ivana
 • 3. m.: Herdová Tereza

II. RJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Luhová Nina


Š P A N I E L Č I N A

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Drozdová Rebeka
 • 2. m.: Brezániová Soňa※ V Ý S L E D K Y  B A N S K O B Y S T R I C K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Holešová Hana
 • 2. m.: Kováčik Belo

 • 3. m.: Fedor Adam

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Ďurišková Daniela
 • 2. m.: Beňová Simona
 • 3. m.: Kurčíková Lucia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Juchová Anabel

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Wolf and the Kids
 • 2. m.: The Rainbow

 • 3. m.: Present for Miss Jones

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: The Teenage Christmas Carol
 • 2. m.: Don´t Keep Quiet
 • 3. m.: Little Red Riding Hood

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Three Little Riding Hoods


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Gérecová Veronika
 • 2. m.: Enická Klaudia

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Polnišerová Petra

II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • 1. m.: Vom Schmetterling
 • 2. m.: Rumpelstilzchen Schlägt Zurück

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • 1. m.: Spielfeld


PRIEBEH KOLA

Krajské finálové kolá majú spoločné otvorenie a spoločné vyhlásenie výsledkov.

Súťažiaci predstupujú pred poroty priamo z publika podľa zoznamov uverejnených na mieste konania a vyzvania od koordinátorov.

Na krajskom finále poroty udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na prvých miestach v danej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú priamo na mieste konania a budú uverejnené na tejto stránke, na tomto mieste, do 7 až 14 dní odo dňa posledného krajského finále.

DIPLOMY

Všetci účastníci krajského finále získavajú diplomy. Diplomy je potrebné si prevziať na mieste konania. Je možné prevzatím poveriť aj inú osobu, ktorej celé meno je potrebné uviesť písomne pri registrácii.


※ Ž I L I N S K Ý  K R A J ※


10. apríl 2019 - Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina


Registrácia: od 8:20 do 8:55, 2. poschodie

Otvorenie kola: 9:00 v spoločenskej miestnosti na 2. posch.

Priebeh kola:

 • v spoločenskej miestnosti na 2. posch.
 • v klubovej miestnosti na 2. posch.


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.


9:10 - 10:30

 • II. FJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P VT

 • I. AJ P-P PT

 • II. AJ P-P PT

 • II. RJ P-P PT

 • II. NJ P-P PT

 • II. NJ DRÁMA PT

10:30 - 10:40 BREAK 

10:40 - 11:50 PRIEBEH

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT +

 • III. AJ P-P VT

 • III. RJ P-P PT

 • III. NJ P-P PT

 • III. NJ DRÁMA PT

11:50 - 12:20 BREAK

12:20 - 13:40

 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • III. AJ MONODRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT

Vyhlásenie výsledkov: o cca 13:50 v spoločenskej miestnosti


※ T R EN Č I A N S K Y  K R A J ※


12. apríl 2019 - Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1, Trenčín


Registrácia: od 8:20 do 8:55, pred sálou na 2.posch.

Otvorenie kola: 9:00 v sále na 2. posch.

Priebeh kola:

 • v sále na 2. posch.


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.


9:05 - 9:50

 • I. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT

 • III. AJ P-P VT

 • II. AJ MONODRÁMA PT

9:50 - 10:00 BREAK

10:00 - 10:20

 • II. NJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT

10:20 - 10:25 BREAK

10:25 - 10:40

 • II. RJ MONODRÁMA PT
 • III. ŠJ P-P PT

Vyhlásenie výsledkov: o cca 10:55 v sále


KRO FF UMB

kGE FF UMB

※ B A N S K O B Y S T R I C K Ý  K R A J ※


12. apríl 2019 - Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica


Registrácia: od 8:20 do 8:55, pred spoločenskou sálou

Otvorenie kola: 9:00 v spoločenskej sále

Priebeh kola:

 • v spoločenskej sále


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchýlkami podľa reálnej situácie.


9:05 - 9:55

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ DRÁMA PT

9:55 - 10:05 BREAK

10:05 - 11:40

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT

 • II. AJ DRÁMA PT

 • II. AJ DRÁMA VT

11:40 - 11:50 BREAK

11:50 - 13:00

 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT

 • II. NJ DRÁMA PT

 • II. NJ DRÁMA VT

Vyhlásenie výsledkov: o cca 13:15 v sále

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?

Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.