Kvet 2019: Poradňa nielen pre finalistov

14.04.2019

alias na čom popracovať 


Všetky jazyky

Nezabúdať na:

 • predstavenie sa v jazyku, v ktorom súťažite
 • ukončenie (úklon, príp. poďakovanie)

ENGLISH

 • "zmäkčiť" výslovnosť - predovšetkým "did", didn´t"
 • spoluhlásky "p", "t", "k" vyslovovať s prídychom
 • pozor na rozdiely medzi "w" a "v" a pod. 
 • viac sa "vložiť" do príbehu a prejaviť emócie 
 • naučiť sa narábať s dychom, s hlasom, s intonovaním
 • ustrážiť si tempo reči

DEUTSCH

 • Mimik/Gestik, Begrüßung am Anfang
 • Aussprache: geschlossene Vokale und Umlaute (e/ü/o), vokalisiertes R, Dehnung-h sa nevyslovuje
 • aspirácia spoluhlások (t, d usw.), l - mäkkšie

РУССКИЙ ЯЗЫК

 • popracovať na správnom prízvuku (napr. bábuška, nie babúška)
 • "ž" v ruštine treba vyslovovať tvrdo
 • nie je počuť rozdiel medzi "e" (э) a "je" (е) - deti vyslovujú obe hlásky rovnako
 • проработать над ударением и мягкостью
 • проработать фонетическую часть (мягкость произношение гласных, ударения в словах)

ESPAÑOL

 • výslovnosť, intonácia
 • nemiešať výslovnosť español de España y la de Latino América v rámci jedného prednesu, ante todo "ceceo" y "seseo", es decir, el sonido /θ/ que le dan en España a las letras "z" y ,"c" cuando seguidas de las vocales "e" y "i", mientras que en Latinoamérica la "z" y la "c", cuando seguidas de las vocales "e" y "i", suenan como /s/

ITALIANO

 • výslovnosť, hlavne spoluhláska "l"
 • nesprávny prízvuk (napr. malinconia, veneta, fortuna, ombra,  ...)

FRANÇAIS
 • výslovnosť 

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.