Kvet 2019: PK výsledky BA, NR a TT kraj

12.03.2019


Súťažiaci postupujúci na krajské finále v apríli.

Výsledky sú zoradené v poradí Bratislavský kraj, Nitriansky kraj a Trnavský kraj. 


※ B R A T I S L A V S K Ý   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Iliopoulos Leonidas
 • Miškerníková Monika
 • Mizeráková Natália

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Armitage Lívia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Malíková Anežka Sofia

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Martinková Andrea
 • Mikljanová Ivona
 • Uraz Alex

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Kelešiová Eva
 • Suranová Tereza
 • Zezulová Henrieta


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hladká Zuzana
 • Huorková Hana
 • Kiliánová Emma

II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Dražen Derek Hoppe

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Akbuluto Taner

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kelešiová Eva
 • Kristián Reviľák

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Sophia Bažíková


R U Š T I N A

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kmeť Jakub
 • Pinčeková Karolína
 • Sedlár Matej

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Galková Kristína

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Masjuk Ivan


E S P A N O L

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Barančíková Alexandra

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Sťahuliaková Dominika


F R A N C A I S

II. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Anetta Martin


※ N I T R I A N S K Y   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA
 • Kolárik Igor
 • Kolimár Aurel
 • Šulai Peter

i. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + 

 • Treacy Mia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Ficzová Henrieta
 • Jenisová Petra

 • Zuzulová Nina

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Bihári Dávid

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Hirková Simona

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZÁTÁ TVORBA

 • Csámpai Michal
 • Kováčiková Lucia

 • Tuncay Soyal Samuel

 • Žňaová Zuzana

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Borovský Adrián
 • Fajna Lukáš 

 • Kéry Šimon

 • Valovič  Samuel


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Kollárová Diana

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Treasure Hunting

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Bar Wars - Return of the Sauce
 • The Musicians of Bremen
 • The World is Sick

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Irish Miracle
 • Unexpected Guests

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Once Upon a Time in the West

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Car Radio


D E U T S CH

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA
 • Rajtár Samuel
 • Zrasták Marko 

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Barthová Paula


R U Š T I N A 

 I. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Farkaš Oliver

II. RJ POÉZIA . PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Kravárik Juraj

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVOORBA +

 • Golban Adelina

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Huňadyová Daniela
 • Pitterová Vanda

 • Stopper Simon

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Debnárová Elizabeta


E S P A N O L 

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Novotová Natália


F R A N C A I S

I. FJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Á la recherche de jeune marié 


※ T R N A V S K Ý  K R A J ※


Por adie jazykov: AJ » NJ » SFF


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Baničová Ela
 • Potásch Zsófia 

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Ondreičková Veronika
 • Sullens Natália Rose 
II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hladká Nina 
 • Križan Damian 
 • Ujvaryová Nina

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Himerová Rebeka 
 • Seepersad Timotej

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Puhová Katarína 
 • Tokovicsová Liana
 • Véghová Nathaly
III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Pekarová Nikoletta 
 • Šturdíková Patrícia 


I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • The Witch
II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • The Snow Queen


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Ujváryová Nina


S F F 

I. SFF POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Xia ZileV školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.