Kvet 2019: PK výsledky BA, NR a TT kraj

12.03.2019


Súťažiaci postupujúci na krajské finále v apríli.

Výsledky sú zoradené v poradí Bratislavský kraj, Nitriansky kraj a Trnavský kraj. 


※ B R A T I S L A V S K Ý   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Iliopoulos Leonidas
 • Miškerníková Monika
 • Mizeráková Natália

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Armitage Lívia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Malíková Anežka Sofia

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Martinková Andrea
 • Mikljanová Ivona
 • Uraz Alex

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Kelešiová Eva
 • Suranová Tereza
 • Zezulová Henrieta


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hladká Zuzana
 • Huorková Hana
 • Kiliánová Emma

II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Dražen Derek Hoppe

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Akbuluto Taner

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kelešiová Eva
 • Kristián Reviľák

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Sophia Bažíková


R U Š T I N A

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kmeť Jakub
 • Pinčeková Karolína
 • Sedlár Matej

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Galková Kristína

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Masjuk Ivan


E S P A N O L

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Barančíková Alexandra

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Sťahuliaková Dominika


F R A N C A I S

II. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Anetta Martin


※ N I T R I A N S K Y   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA
 • Kolárik Igor
 • Kolimár Aurel
 • Šulai Peter

i. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + 

 • Treacy Mia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Ficzová Henrieta
 • Jenisová Petra

 • Zuzulová Nina

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Bihári Dávid

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Hirková Simona

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZÁTÁ TVORBA

 • Csámpai Michal
 • Kováčiková Lucia

 • Tuncay Soyal Samuel

 • Žňaová Zuzana

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Borovský Adrián
 • Fajna Lukáš 

 • Kéry Šimon

 • Valovič  Samuel


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Kollárová Diana

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Treasure Hunting

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Bar Wars - Return of the Sauce
 • The Musicians of Bremen
 • The World is Sick

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Irish Miracle
 • Unexpected Guests

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Once Upon a Time in the West

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Car Radio


D E U T S CH

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA
 • Rajtár Samuel
 • Zrasták Marko 

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Barthová Paula


R U Š T I N A 

 I. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Farkaš Oliver

II. RJ POÉZIA . PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Kravárik Juraj

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVOORBA +

 • Golban Adelina

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Huňadyová Daniela
 • Pitterová Vanda

 • Stopper Simon

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Debnárová Elizabeta


E S P A N O L 

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Novotová Natália


F R A N C A I S

I. FJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Á la recherche de jeune marié 


※ T R N A V S K Ý  K R A J ※


Por adie jazykov: AJ » NJ » SFF


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Baničová Ela
 • Potásch Zsófia 

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Ondreičková Veronika
 • Sullens Natália Rose 
II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hladká Nina 
 • Križan Damian 
 • Ujvaryová Nina

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Himerová Rebeka 
 • Seepersad Timotej

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Puhová Katarína 
 • Tokovicsová Liana
 • Véghová Nathaly
III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Pekarová Nikoletta 
 • Šturdíková Patrícia 


I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • The Witch
II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • The Snow Queen


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Ujváryová Nina


S F F 

I. SFF POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Xia ZileV školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?