Kvet 2019: PK výsledky BB, TN a ZA kraj

14.03.2019

Súťažiaci postupujúci na krajské finále v apríli.

Výsledky sú zoradené v poradí Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj. 


※ B A N S K O B Y S T R I C K Ŷ  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ 


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Fedor Adam
 • Holešová Hana

 • Kováčik Belo

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Beňová Simona
 • Ďurišková Daniela

 • Kurčíková Lucia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Juchová Anabel


I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Present for Miss Jones
 • The Rainbow

 • Wolf and the Kids

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Don´t Keep Quiet
 • Little Red Riding Hood

 • The Teenage Christmas Carol

 II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Three Little Riding Hoods


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Enická Klaudia
 • Gérecová Veronika

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Polnišerová Petra


II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Rumpelstilzchen Schlägt Zurück
 • Vom Schmetterling

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Spielfeld


※ T R E N Č I A N S K Y  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Jana Lipovská
 • Slavomíra Lipovská

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Eliška Hlaváčová
 • Stela Krajči 
 • Martina Matejková
 • Tamara Petrisková

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Eva Némethová


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Tobias Pekar


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Tamara Bieliková
 • Stela Krajči


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - pREVZATÁ TVORBA

 • Herdová Tereza
 • Pančová Broňa
 • Sahuľová Ivana.


II. RJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Luhová Nina


Š P A N I E L Č I N A

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Brázdovičová Adriana
 • Brezániová Soňa
 • Drozdová Rebeka※ Ž I L I N S K Ý   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Bónová Ema

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Dadajová Amália
 • Máčajová Sophia
 • Patúš Michal

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Horňáková Martina
 • Lukáčová Adriana
 • Macejíková Lenka

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Dibdiaková Michaela

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Parížová Michaela
 • Zemančíková Kristína


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Laučíková Zuzana

II. AJ MONODRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Bóna Adrián 

III. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hatiarová Dominika

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • As You Like It
 • Charlie and the Chocolate Factory


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Gottwaldová Sofia
 • Kavcová Anna Sofia
 • Molnárová Nela

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Barancová Simona
 • Ondreková Lenka

II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA
 •  Ich habe nichts getan

III. NJ DRAMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Der Einbrecher
 • Koslowski´s Kinder 


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Hvolková Ivana 
 • Kováčik Michal 
 • Šutáková Simona 

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Mrišková BarboraE S P A N O L

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Nováková Klaudia


F R A N C A I S

II. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Malkusová Zuzana


Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?