Kvet 2019: PK výsledky BB, TN a ZA kraj

14.03.2019

Súťažiaci postupujúci na krajské finále v apríli.

Výsledky sú zoradené v poradí Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj. 


※ B A N S K O B Y S T R I C K Ŷ  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ 


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Fedor Adam
 • Holešová Hana

 • Kováčik Belo

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Beňová Simona
 • Ďurišková Daniela

 • Kurčíková Lucia

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Juchová Anabel


I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Present for Miss Jones
 • The Rainbow

 • Wolf and the Kids

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Don´t Keep Quiet
 • Little Red Riding Hood

 • The Teenage Christmas Carol

 II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Three Little Riding Hoods


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Enická Klaudia
 • Gérecová Veronika

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Polnišerová Petra


II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Rumpelstilzchen Schlägt Zurück
 • Vom Schmetterling

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Spielfeld


※ T R E N Č I A N S K Y  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Jana Lipovská
 • Slavomíra Lipovská

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Eliška Hlaváčová
 • Stela Krajči 
 • Martina Matejková
 • Tamara Petrisková

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Eva Némethová


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Tobias Pekar


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Tamara Bieliková
 • Stela Krajči


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - pREVZATÁ TVORBA

 • Herdová Tereza
 • Pančová Broňa
 • Sahuľová Ivana.


II. RJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Luhová Nina


Š P A N I E L Č I N A

II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Brázdovičová Adriana
 • Brezániová Soňa
 • Drozdová Rebeka※ Ž I L I N S K Ý   K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Bónová Ema

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Dadajová Amália
 • Máčajová Sophia
 • Patúš Michal

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Horňáková Martina
 • Lukáčová Adriana
 • Macejíková Lenka

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Dibdiaková Michaela

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Parížová Michaela
 • Zemančíková Kristína


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Laučíková Zuzana

II. AJ MONODRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Bóna Adrián 

III. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Hatiarová Dominika

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • As You Like It
 • Charlie and the Chocolate Factory


D E U T S C H

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Gottwaldová Sofia
 • Kavcová Anna Sofia
 • Molnárová Nela

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Barancová Simona
 • Ondreková Lenka

II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA
 •  Ich habe nichts getan

III. NJ DRAMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Der Einbrecher
 • Koslowski´s Kinder 


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Hvolková Ivana 
 • Kováčik Michal 
 • Šutáková Simona 

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Mrišková BarboraE S P A N O L

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Nováková Klaudia


F R A N C A I S

II. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Malkusová Zuzana


V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.