Kvet 2019: PK výsledky KE a PO kraj

14.03.2019

Súťažiaci postupujúci na krajské finále v apríli.

Výsledky sú zoradené v poradí Košický kraj a Prešovský kraj.


※ K O ŠI C K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » SFF » INSLOGERO » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Gegaj Leon
 • Hertwich Dieter
 • Kočík Adam
 • Kozejová Kristína

 • Mirgusová Natália

 • Pappová Viktória

 • Separovič Zara

 • Šimková Klaudia

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Grega Benjamin Jonathan

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Bednarčíková Júlia
 • Brezo Ferenc

 • Hamadejová Tamara

 • Karči Kristián

 • Kubiš Adam

 • Mitrová Tamara

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Hamadejová Tamara
 • Ivičiaková Marianna

 • Sopková Sofia Dominika

 • Šályová Zuzana

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Maxwell Eleanor Emma

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Gréta Lõrincová
 • Lešová Viktória
 • Kondás Dávid
III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +
 • Molnár Adam
 • Kozáková Ema
 • Tarnóciová Sára
III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +
 • Gallová Miriam
 • Greňová Alžbeta


I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA 
 • At the Old Market
 • Rabbits don´t Lay Eggs

 • They were the Pilgrims

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 
 • When Fairy Tales Collide
II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA 
 • The Pixel Land

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Jana z Arku
 • Worthless Wish


D E U T S CH

I. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Antesová Nina

II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Handra Patrik

 • Karatník René

 • Kováčová Kristína

 • Steškaninová Nelly Elle

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kovaľ Samuel

III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Hartwich MichaelaR U Š T I N A 

I. RJ P-P PT

 • Majorová Nella 

I. RJ P-P PT + 

 • Medvegieva Daria 

II. RJ P-P PT 

 • Csik Peter 
 • Ondrík Peter 

 • Vašková Charlotte Ema 

II. RJ P-P PT +

 • Kolesárová Saskia 
 • Šoltésová Vanesa 

III. RJ P-P PT

 • Juhásová Kristína 
 • Siváková Andrea 
 • Stein Petra 

III. RJ P-P PT +

 • Nemcová Eva 

III. RJ P-P VT +

 • Nemcová Eva


II. RJ DRÁMA PT

 • Baba Jaga 
 • Smetana

II. RJ DRÁMA VT

 • Razgovor u čaja 
 • Repka 


S F F

I. SFF P-P PT

 • Nguyen Tam Anh 

II. SFF P-P PT

 • Parks Ruth Abigail 

III. SFF P-P PT

 • Nemcová Eva


I N S LO G E R O

II. INSLOGERO UJ P-P PT +

 • Mysiv Oleksandra 


E S P A N O L

II. ŠJ P- P PT

 • El Morsy Sara

III. ŠJ P-P PT

 • Barlová Kristína


II. ŠJ DRÁMA PT

 • Obra sobre el compañero

I T A L I A N O

I. TJ P-P PT +

 • Pagano Federica

II TJ P-P PT +

 • Fogliaro Marta Rita


III. TJ DRÁMA VT

 • Il giorno attraverso gli altri occhiali※ P R E Š O V S K Ý  K R A J ※


Poradie jazykov: AJ » NJ » RJ » ROJ


I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Fecenková Kristynka Anna
 • Figlár Šimon

 • Marhevková Katarína

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + 

 • Al-Shukri Hana
 • Kimora Charlie Cho Newman

 • Meggers Maximilián

I. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 
 • Hudáček Alex

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Fiala Alexandra Karolína
 • Maximilián Volák

 • Kotulič Branko

 • Lazorová Sophie

II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

 • Gáborová Vladimíra
 • Kučera Martin

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kubisová Viktória
 • Rjapošová Adela

III. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Dudaško Stanislava Joanna
 • Orlovská Stanislava

III. AJ  POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

 • Balogová Vanessa Mária
 • Baranová Bianka

 • Lazor Viktor

 • Vraňuchová Karen


II. AJ MONODRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

 • Kučera Martin

II. AJ MONODRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • Šimkaninová Veronika


I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • The Princess and the Pea

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • And So They Did
 • Salt Over Gold

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

 • The Selection


D E U T S C H 

I. NJ P-P PT

 • Malatínová Laura
 • Kostelník Marko

II. NJ P-P PT

 • Langová Klára
 • Neuvirthová Tímea

III. NJ P-P PT

 • Janová Alexandra
 • Kolesár Juraj
 • Štrausová Michaela

III. NJ P-P VT

 • Mizeráková Nina
 • Príhodová Terézia


II. NJ MONODRÁM PT

 • Firmentová Aneta
 • Trebuna Adam


R U Š T I N A

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Tuptová Ema

II. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

 • Gáborová Vladimíra

III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Danylyshyna Anastasiia
 • Fečo Michal

 III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

 • Podolskyi Mark


E S P A N O L

I. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Friedmannová Radka

III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

 • Šulej Jakub

F R A N C A I S

III. FJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Matejová Ivana
 • Palubová Petra

III. FJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • A la caisse


I T A L I A N O


III. TJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

 • Čonka Matúš

III. TJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

 • La pregiera delle 5 dita

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.