Kvet 2019: Slideshow z krajských finále

14.04.2019


Obrázky z krajských finálových kôl

TN, BB, ZA KRAJ

PO a KE KRAJ

BA, TT, NR KRAJ

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.