❈ KVET 2022:  SR finále ❈

03.05.2022

VÝSLEDKY SR FINÁLE

Výsledky sú usporiadané podľa súť. miestností.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k umiestneniam.
Zároveň ďakujeme za spoluprácu porotcom, partnerom podujatia a darcom odmien.

 

MIESTNOSŤ I. AJ: 
 

I. AJ P-P PT

1. Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

2. miesto:

 • Gegaj Rita - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Murínová Lenka Emma - ZŠ, Komenského 13, Lipany

3. miesto:

 • Baťová Petra - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Bublová Tamara - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Palkovičová Amélia - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. AJ P-P PT+

2. miesto: Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

3. miesto: 

 • Francis Naia Juin - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
 • Sviatková Zara - ZŠ, Benkova 34, Nitra

I. AJ P-P VT

1. miesto: Poljakova Ema - ZŠ, Benkova 34, Nitra

2. miesto: Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice

3. miesto:

 • Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Hudaček Alex - Cirkevná spoj. škola, Snina
   

I. AJ MD VT

1. miesto: Kucmanová Viktória - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
 
I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Frog Prince - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
2. miesto: Johnny Little Pea - Katolícka spojená škola, Nové Zámky


I. AJ DRAMA VT

Cats - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

The Wizard of Oz - SZŠ Didacticus, Košice
 

MIESTNOSŤ II. AJ P-P & VJ & MJ:
 

II. VJ P-P VT+

1. miesto: Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

III. MJ P-P PT+

1. miesto: Kováčová Elisabeth - Gymnázium P. Horova, Michalovce
 

II. AJ P-P PT

1. miesto: Poláčková Ester - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin

2. miesto: Strhársky Marek - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

3. miesto: Qaisiya Yusef - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

4. miesto:

 • Lazoriková Lenka - ZŠ, Raslavice
 • Mikulka Nikolas - ZŠ, Záhorská Ves
 • Pánisová Emma - ZŠ, Školská 15, Nitrianske Rudno
 • Savovová Ivana - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Tinesová Ema - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalanského, Nitra

II. AJ P-P PT+

1. miesto: Francis Nyssa Mae - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

2. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. AJ P-P VT

1. miesto: Mesková Lucia - ŠpMNDaG, Bratislava

2. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

3. miesto: Juchová Anabel - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

4. miesto: Damborská Beatrice - ZŠ, Benkova 34, Nitra


MIESTNOSŤ II. AJ DRÁMA + III. AJ DRÁMA


II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The New James Bond Film - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

2. miesto:

 • The Super Secret Surprise Casserole - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • Stop Bullying - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen

3. miesto: 

 • Gift of Pearls - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
 • Sherlock Holmes - Spojená škola, Školská 5, Lenda

4. miesto: Ambition - ZŠ s MŠ, Jelšava

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Elizabeth de Bathory - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

2. miesto: Oh! My! Me! - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ DRAMA PT

1. miesto: The Imaginary Invalid - Gymnázium, Liptovský Hrádok


MIESTNOSŤ ROJ (FJ, ŠJ, TJ) & III. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+ & II. AJ MD + III. AJ MD: 
 

II. FJ P-P PT

2. miesto: Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

II. FJ P-P PT+

1. miesto: Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ DRÁMA PT

1. miesto: Que suis je - ZŠ, Nové Zámky
 

II. ŠJ P-P PT

1. miesto: Vážna Nina - ŠpMNDaG, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

1. miesto: Vavro Šimon - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

2. miesto: 

 • Daren Olaf Ludvig - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Polakovičová Simona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
   

III. TJ P-P PT

1. miesto: Mrázová Lucia - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

III. TJ DRÁMA PT

1. miesto: Il piccolo principe sulla terra - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


III. AJ P-P PT

1. miesto: Máca Matúš - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
2. miesto: 

 • Krajči E. Stella - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P PT+

1. miesto: Dubjelová Miriam - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

2. miesto: 

 • Hywel Alex - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava
 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín

3. miesto: Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P VT+

1. miesto: Baranová Emma - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice


II. AJ MD PT

1. miesto: Kunová Linda - ZŠ, Sľažany

II. AJ MD VT

1. miesto:

 • Svoboda Anna Sophia - ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Komárno
 • Takáčová Ema - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď


III. AJ MD PT

1. miesto: Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

III. AJ MD VT

1. miesto: Mochñák Adam - Gymnázium, Komenského 13, Lipany


MIESTNOSŤ NJ: 


I. NJ P-P PT

1. miesto: Ivinová Sofia - Spojená škola, Nitrianske Pravno
2. miesto: Alexíková Natália - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

I. NJ P-P VT

1. miesto: Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


II. NJ P-P PT

1. miesto: Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
2. miesto: Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice

3. miesto: 

 • Bieliková Bianka - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Denkerová Leyla Agnes - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

4. miesto:

 • Balážová Alexandra - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Molnárová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislav
 • Soľavová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


II. NJ P-P PT+

2. miesto: Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
3. miesto: Dražen Derek Hoppe - ŠpMNDaG, Bratislava

II. NJ P-P VT
1. miesto: Juráni Pandora - ŠpMNDaG, Bratislava


II. NJ MD PT

1. miesto: Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

II. NJ MD VT

2. miesto:

 • Juríková Nina - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
 • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

II. NJ IŽA PT

2. miesto: Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
 

III. NJ P-P PT
1. miesto: Anetta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava

2. miesto:

 • Baráthová Petra - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
 • Kokoš Radovan - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

3. miesto:

 • Durkošová Ivana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Lanková Michaela - Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

III. NJ P-P VT

1. miesto: Kiliánová Emma - ŠpMNDaG, Bratislava
 

II. NJ DRÁMA PT

1. miesto: Was ist denn heute in der Klasse los? - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

2. miesto: Mein Kopf war ganz woanders - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

II. NJ ĎRÁMA VT

1. miesto: Die Bande und ich - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


MIESTNOSŤ RJ & UJ: 
 

I. RJ P-P PT

1. miesto: Méheš Omar Adnan - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

2. miesto: Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

I. RJ P-P PT+

1. miesto: Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P VT

1. miesto: Vasilenko Auróra - ZŠ, Belehradská 21, Košice
 

I. UJ P-P PT+

1. miesto: Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. UJ P-P VT+

1. miesto: Kirnagová Janka - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 

II. RJ P-P PT

1. miesto: Kenderešová Patrícia - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
2. miesto: 

 • Illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

3. miesto: Kamenská Viktória - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

II. RJ P-P PT+

2. miesto: Balta Eugen - ZŠ, Levická 903, Vráble


II. RJ STAND UP VT

1. miesto: Petrilová Charlotte - ZŠ, Belehradská 21, Košice
 

III. UJ P-P PT+

1. miesto: Oleksandra Mysiv - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce


III. RJ P-P PT

1. miesto: Psotová Petra - Gymnázium, Alejová 1, Košice

III. RJ P-P PT+

1. miesto: Gamolya Artem - ŠpMNDaG, Bratislava

2. miesto: Savko Anna - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce

III. RJ P-P VT

1. miesto: Aneta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava

 

6. 6.: Tešíme sa na vás! Už je kolo za rohom. Cezpoľným šťastnú cestu!

4. 6.: Menoslov celoslovenských finalistov je uzatvorený. 

V sekcii pre SR finalistov je oznam k obedom. Prihlásite sa údajmi v pozvánke. Sú to tie isté, aké ste použili pri potvrdení účasti.
🌼 
Registrácia
8:20 - 8:55

Pri registrácii na mieste konania je potrebné poznať svoju súťažnú kategóriu a miestnosť a preukázať sa dokladom totožnosti (OP, cestovný preukaz, študentský preukaz), pedagóg/rodič potvrdzuje podpisom totožnosť a prítomnosť na kole za seba a sprevádzaného súťažiaceho/ich.

Po zaregistrovaní sa obdržía súťažiaci vstupenky pre seba, doprovod a hostí uvedených v potvrdení účasti na kole. Vstupenky slúžia na vstup a tombolu. 


Realizácia

Na celoslovenskom finále budú vystúpenia realizované v miestnostiach:

 • I. AJ
 • II. AJ indivindi & ČIJ & VJ & MJ
 • II. & III. AJ D
 • III. AJ indivindi & II. AJ MD & III. AJ MD & ROJ
 • NJ
 • RJ&UJ

Podrobné informácie majú súťažiaci v sekcii pre SR finalistov. Na prihlásenie sa do sekcie použite údaje v pozvánke na SR finále. Sú to tie isté, ako ste použili pri potvrdení účasti.

PARTNERI PRE CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK, BRATISLAVA

GYMNÁZIUM V. B. MAGINA

GYMNÁZIUM P. HOROVA

FHV ŽU

Darcovia odmien

12. 5.: 11. a 12. 5. sme rozposlali e-pozvánky na SR finále: kraje BA, BB, KE, NR, PO, TN, TT, ZA.

Skontrolujte si pośtu, je potrebné potvrdiť účasť. 

🌼🌼🌼

Na celoslovenské finále postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na krajských finálových kolách na 1. mieste v jednotlivých kategóriách.


Termín a miesto SR finále: 10. jún 2022, SPU Nitra 

E-pozvánky na SR finále budeme posielať po výsledkoch všetkých KF kôl.

Oznam o rozposlaní pozvánok bude uverejnený na tejto stránke a aj v časti "Priebeh". 


Vstup pre súťažiacich. Neregisttujte sa, vstupné údaje obdržíte v pozvánke.
 
Čo tak 2v1:  koncoročný výlet do Nitry? Zaujímavosti, ktoré môžete v Nitre navštíviť nájdete tu. 

 

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.