❈ KVET 2023: krajské finale ❈

31.03.2023

VÝSLEDKY KF


Usporiadanie výsledkov je podľa jazykov AJ > NJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > SFF > SLJ > UJ.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach postupujú na celoslovenské finále (SR finále).
Všetkým súťažiacim blahoželáme k umiestneniu! 


❈ ANGLIČTINA ❈


I. AJ P-P PT
1. miesta: 

 • Chen Perla - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
 • Gegaj Rita - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického ul. 204/11, Dunajská Streda
 • Luptáková Hviezdoslavova Natália - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 • Micik Ondrej - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Nemčovský Matúš - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Vicanová Linda - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
2. miesta:
 • Bublová Tamara - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Čicmancová Diana - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Hönsch Samko - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Kožuchová Petra - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • Kučerka Juraj - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Marková Nataša - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Tkáčiková Tatiana - ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa
 • Vu Bao Ly Nguyen - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

3. miesta:

 • Horváthová Dominika - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Palkovičová Amelia - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Pellová Sofia - ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves
 • Striešková Laura - ZŠ, Levická 903, Vráble
4. miesta:
 • Gajdošová Alžbeta - ZŠ, Janigova 2, Košice
 • Gegaj Anamária - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

I. AJ P-P PT +

1. miesta:

 • Francis Naia Juin - ZŠ, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
 • Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Treacy Ellie - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

2. miesta:

 • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Benček Armando Junior - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
3. miesta:

 • Arpáš Nola Nikoleta - ZŠ, Benkova 34, Nitra
I. AJ P-P VT
1. miesta:
 • Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina
 • Štrbová Nina - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Valach Peter - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce


II. AJ P-P PT

1. miesta:

 • Blahová Barbora - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Červený Lukáš - Katolícka spojená škola, Nové Zámky
 • Kuglová Veronika - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Mikulášová Daniela - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Mitriková Noemi - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 
 • Srnová Simona - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Sučanská Katarína - Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
 • Šipöcz Tobiáš - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

2. miesta:

 • Dušková Bianka - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Kolesárová Tamara - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Kráľová Lucia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Křížová Nela - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Lenghartová Kristína - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Kudroč Juraj - ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava
 • Nogová Alžbeta - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin
 • Pánisová Emma - ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
 • Strhársky Marek - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca
 • Széplakyová Tereza - ZŠ G. Bethlena 41,
  Nové Zámky
 • Valovičová Viktória - ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
 • Vrecková Seline - ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno

3. miesta:

 • Duričková Nela - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
 • Galliková Ružena - Spojená škola, Školská 5, Lendak
 • Gereová Klaudia - ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
 • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Nociarová Margaréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Vojčíková Olívia - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov
4. miesta:

 • Bahledová Ema - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Cichá Barbora - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Poláková Zoja - SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice

  II. AJ P-P PT +
  1. miesta: 
 • Beck Veronika Zara - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
2. miesta:
 • Bielková Nela - SZŠ BESST, Trnava
 • Francis Nyssa Mae - ZŠ, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
 • Sviatková Zara - ZŠ sv. Marka, Nitra

3. miesta:

 • Mandžák Jozef - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce

II. AJ P-P VT
1. miesta: 

 • Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Hodulová Barbora - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Zgurišová Barbora - Gymnázium V. Mihálika, Sereď

2. miesta:

 • Damborská Beatrice - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Kalamenova Kristina - Cool School, Senica
 • Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • Zvalová Adela - ZŠ, Benkova 34, Nitra


III. AJ P-P PT
1. miesta:

 • Fazekasová Edina - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Hlaváčiková Ružena - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Hrádková Sofia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Janíčková Adriana - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 • Melicherčíková Natália - Evan. gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
 • Sládečková Yvonna - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Vyzváryová Mária - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
2. miesta:
 • Bujalková Sofia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Golejová Alica - Gymnázium, Dubnica nad Váhom 
 • Hrková Gabriela - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Jadroň Patrik - SOŠPaS, Námestovo
 • Kánová Vanesa - Gymnázium Jána Chalupku, Brezno
 • Kupcová Nela - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Kuzmová Simona - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Mokrá Simona - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Turčániová Aneta - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

3. miesta:

 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
III. AJ P-P PT +
1. miesta: 
 • Ciglánová Katarína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Huršanová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
 • Tomčíková Nelly - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
2. miesta:
 • Timková Katarína - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 • Štefánková Eliška - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
3. miesta:
 • Bodnar Júlia - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Komorovská Simona - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín

III. AJ P-P VT
1. miesta: 

 • Mrázová Tamara - Gymnázium, Nové Zámky
 • Trudičová Dominika - ŠMNDaG, Bratislava
 • Zámečníková Terézia - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
2. miesta:
 • Ďuricová Kristína - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Kowalská Terézia - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
 • Mesková Lucia - ŠMNDaG, Bratislava

III. AJ P-P VT +

1. miesta:
 • Balický Max - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
 • Čurillová Laura - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Kiš Matej - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín

2. miesta:

 • Sovičová Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Tarnóciová Sára - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

3. miesta:

 • Borbášová Borbála - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice


III. AJ SUP VT

1. miesto:

 • Sabadošová Emma - Gymnázium P. Horova, Michalovce


II. AJ MD PT
1. miesta:

 • Husťáková Terézia - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • Hosťovecký Tadeáš - ZŠ, Sľažany

II. AJ MD VT
2. miesto:

 • Haliková Rebeka - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


I. AJ DRÁMA PT

1. miesta:

 • Are You New Here? - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Puss in Boots - ZŠ, Záhorácka 95, Malacky
 • Sleeping Beauty - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • The Jealous Camel - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • The Wizard of Oz - ZŠ, Staničná 13, Košice

2. miesta:

 • Hocus - The Dinocroc - ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
 • Theatre Flow - ZŠ sv. Marka, Nitra
 • The Little Prince - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • The Wise Maiden - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
3. miesta:
 • The Rainbow - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
I. AJ DRÁMA VT
1. miesta:
 • All For One One For All - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce
 • The Mouse - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

2. miesta:

 • Giant Sea Eye - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


II. AJ DRÁMA PT

1. miesta:

 • At the Doctor´s - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Murder at Haynes Manor - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Part: AVA - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin
 • The Breakfast Police - ZŠ, Hrnčiarska 1 Zvolen
 • The Camel Story - ZŠ P. Horova, Michalovce

2. miesta:

 • A Christmas Carol - Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
 • Impact of Social Media - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Save the Earth - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • The Best Friends Forever - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce

3. miesta: 

 • How Joey Speaks French - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
II. AJ DRÁMA PT+

1. miesto:

 • The Irish Twins - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou


II. AJ DRÁMA VT

1. miesta:
 • Fight For Life - Cool School, Senica
 • Little Red Riding Hood - ZUŠ, Nové Zâmky 
 • Stork - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesta:
 • Ageless Talent - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
 • As easy as ABC - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Loli's Story - ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
3. miesta:

 • A Memento - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


III. AJ DRÁMA PT

1. miesto:

 • The Hungry Coat - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

III. AJ DRÁMA VT

1. miesta:

 • Murderers Anonymous - Gymnázium, Nové Zâmky
 • The Three Pigs Syndrome - Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

3. miesto:

 • Mourinho´s Story - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
   

❈ NEMČINA ❈


I. NJ P-P PT

1. miesta:
 • Ivinová Sofia - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Lábajová Juliána - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

2. miesta:

 • Grossová Anabela - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Hriceňáková Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Stašová Nina - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce

3. miesta:

 • Spodniak Samuel - ZŠ, L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec


II. NJ P-P PT

1. miesta:
 • Jurášek Hugo - ŠMNDaG, Bratislava
 • Kobová Nina - ZŚ, T. J. Moussona, Michalovce
 • Račková Daniela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Ulická Emma - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Zaťovič Marko - ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky

2. miesta:

 • Bieliková Bianka - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Denkerová Leyla Agnes - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
 • Ivinová Dominika - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Oravec Kamil - ZŠ, Haličská cesra 9, Lučenec
 • Puchalová Anna Amalia - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Soľavová Alexandra - - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

3. miesta:

 • Brenková Tamara - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Donová Chiara - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Mastiľaková Sofia - ZŚ, T. J. Moussona, Michalovce
 • Vaľková Soňa - Gymnázium, Sobrance

II. NJ P-P PT +

1. miesta:

 • Dražen Derek Hoppe - ŠMNDaG, Bratislava
 • Choma Gustáv - Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

II. NJ P-P VT

1. miesta:

 • Korbaš Sean Marc - ZŠ, Bernolákovo
2  miesta:

 • Donoval Adam Daniel - ŠMNDaG, Bratislava
 • Komar Daria - ŠMNDaG, Bratislava


III. NJ P-P PT

1. miesta:

 • Briškárová Kristína - Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
 • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance
 • Kajanová Karolína - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Kotulič Timur - ŠMNDaG, Bratislava
 • Vyzváryová Mária - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 
2. miesta:

 • Leško Miroslav - Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Polák Milan - ŠMNDaG, Bratislava
 • Povalová Alexandra - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Ragančíková Diana - Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Šolcová Daniela - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
3. miesta:
 • Piatková Alexandra - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Skurčáková Viktória - SOŠPaS, Hattalova 968/33, Námestovo

III. NJ P-P VT
1. miesto: 

 • Spitzkopfová Alexandra - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 •  
II. NJ MONODRÁMA PT

1. miesto:

 • Biskupová Viktória - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
2. miesto:

 • Račková Daniela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

II. NJ MONODRÁMA VT
1. miesta: 

 • Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Juríková Nina - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
 • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

I. NJ DRÁMA VT

1. miesto;
 • Wer bin ich? - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. NJ DRÁMA PT

1. miesta;
 • Die Party des Jahrhunderts - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Rotkäppchen - ZŠ s MŠ, Jelšava

II. NJ DRÁMA VT
1. miesto: 

 • Die Neue - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

2. miesto:

 • Vom Hündchen und Kätzchen wie sie den Boden wischten - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


❈ RUŠTINA ❈


I. RJ P-P PT
1. miesta: 

 • Illéš Andrej - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Méheš Omar Adnan - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

2. miesta:

 • Bérešová Stefany - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Nováková Karolína - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

I. RJ P-P PT +

1. miesta;

 • Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Shvets Emilia - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
2. miesto:

 • Balta Daria - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P VT
1. miesto:

 • Vasilenko Auróra - ZŠ, Belehradská 21, Košice
   

II. RJ P-P PT
1. miesta: 

 • Barutík Pavol - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
 • Bielik Filip - ŠMNDaG, Bratislava
 • Chmelo Tomáš - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Nemčický Filip - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Šoganičová Júlia - Gymnázium, Alejová 1, Košice

2. miesta:

 • Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ďurica Peter - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Kaličiaková Eva - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Kenderešová Patrícia - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
 • Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

3. miesta:

 • Haňová Jana - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ P-P PT +

1. miesta:

 • Balta Eugeniu - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Lapshun Taisiia - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Medvegyeva Darija - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ P-P VT
1. miesto: 

 • Kamenská Viktória - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec


III. RJ P-P PT

1. miesta:

 • Kánová Vanesa - Gymnázium Jána Chalupku, Brezno
 • Pecho Samuel - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Psotová Petra - Gymnázium, Alejová 1, Košice

2. miesta:

 • Gaálová Olívia -Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Knižková Eliška - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Schovanec Adam - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

3. miesta:

 • Bánovský Ladislav - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Tothová Sarah Mária - Gymnázium, Sobrance

III. RJ P-P PT +
1. miesta: 

 • Gamolya Artem - ŠMNDaG, Bratislava 
 • Savko Anna - SOŠOaS, Michalovce
2. miesto:

 • Kopa Nelia - SOŠOaS, Michalovce

3. miesto:

 • Mendel Yana - SOŠOaS, Michalovce

III. RJ P-P VT

1. miesto:

 • Malíková Sophia Anežka - ŠMNDaG, Bratislava
III. RJ P-P VT +

3. miesto:

 • Martyn Oleg - SOŠOaS, Michalovce

II. RJ MD PT
 
1. miesto:
 • Palacková Daniela - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky 

III. RJ DRÁMA PT
 
2. miesto:. 

 • Družeskyj razgovor - ZŠ, Družicová 4, Košice
   

❈ ŠPANIELČINA ❈


I. ŠJ P- P PT
1. miesto: 

 • Sukhanová Natália - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice


II. ŠJ P-P PT

1. miesta: 

 • Marčáková Lucia - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Tlčinová Laura - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
2. miesta:

 • Jakubíková Eliška - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • Lábadiová Lea - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


III. ŠJ P-P PT
1. miesta:

 • Daren Olaf Ludvig - ŠMNDaG, Bratislava
 • Gallovič Filip - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Stredáková Lívia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Vavro Šimon - Gymnázium Golianova 68, Nitra

2. miesta:

 • Piterka Richard Miroslav - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

III. ŠJ P-P VT
1. miesto: 

 • Mrázová Tamara - Gymnázium, Nové Zámky

III. ŠJ P-P VT +
1. miesto: 

 • Popadič Alvarado Laura - - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza


III. ŠJ DRÁMA PT 
 
1. miesto:

 • La vida de Diego - Gymnázium Šrobárova 1, Košice


❈ FRANCÚZŠTINA❈


II. FJ P-P PT

1. miesta:

 • Šinková Dorota - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec 
 • Závadský Matúš - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
2. miesta:

 • Kráľová Lucia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Malkus Peter - ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka, Dolný Hričov

3. miesta:

 • Kovalíček Daniel - Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza
 • Vargicová Ella Sofia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

II. FJ P-P PT +
1. miesto: 

 • Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble


III. FJ P-P PT

1. miesto:

 • Kuffová Anastázia - Gymnázium Šrobárová 1, Košice
 • Lužáková Clara - - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Suránová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislava

2. miesto:

 • Polák Milan - ŠpMNDaG, Bratislava

III. FJ P-P PT +
1. miesto: 

 • Kupcová Nela - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


III. FJ DRÁMA PT

1. miesto:

 • Le Parc-en-ciel de Luc Boulanger - Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza


❈ TALIANČINA ❈


I. TJ P-P PT
1. miesto: 

 • Olejníková Lucia - ZŠ. Nám. L. Novomeského 2, Košice

III. TJ P-P PT

1. miesto:

 • Gotzmannová Letizia - Gymnázium P. Horova, Michalovce


❈ SFF ❈
 

I. SFF P-P PT

1. miesto:

 • Kander Lev - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. SFF P-P PT

1. miesto:

 • Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

2. miesto:

 • Andrii Klochko - ZŠ, Družicová 4, Košice

 

❈ INSLOGERO ❈


III. SLJ P-P VT
1. miesto 

 • Lovička Dávid - Spojená Škola, Slančíkovej 2 Nitra


II. UJ P-P PT +
1. miesto: 

 • Chubuk Illia - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

III. UJ P-P PT +

1. miesto:

 • Yeshtokina Tamara - SOŠOaS, Michalovce

2. miesto:

 • Mysiv Oleksandra - Gymnázium P. Horova, Michalovce


Fotogalérie z KF tu


Krajské finále sa konajú prezenčnou formou. Zúčastňujú sa ich súťažiaci, ktorí postúpili zo semifinále.


Harmonogram pre jednotlivé kraje nájdete nižšie. Harmonogram je orientačný, pri realizácii kôl môžu nastať odchylky podľa reálnej situácie na mieste konania. 
Kraje sú usporiadané v abecednom poradí. 
 

HARMONOGRAM KF 


Pri registrácii je potrebné vedieť názov kategórie, v ktorej sa zúčastňujete Kvetu Klasik.
Poroty na KF udeľujú miesta 1.-4., súťažiaci na 1. miestach postupujú na celoslovenské finále.

Výsledky sa vyhlasujú na mieste konania. Na tejto srránke budú uverejnené do 7 pracovných dní od posledného krajského finále.

Diplomy sa odovzdávajú na  kole, je potrebné si ich prevziať, neposielajú sa.

Na miestach konania sú pre scénky k dispozícii stoly a stoličky.

 

❈ BB KRAJ


21. apríl ~ CVČ SMH, Banská Bystrica

Registrácia 》8:20 - 8:55

Otvorenie kola 》9:00

Realizácia kola 》9:10 - 13:30

》9:10

II. FJ P-P PT 

I. AJ P-P PT, PT+ 

I. NJ P-P PT 

I. AJ DRÁMA PT 

》10:05

II. AJ P-P PT, VT

prestávka
》11:00

II. RJ P-P PT, VT

II. NJ P-P PT

》11:40

II. NJ DRÁMA PT 

III. RJ P-P PT 

III. AJ P-P PT 

II. AJ DRÁMA PT 
III. AJ DRÁMA VT 

Výsledky 》o cca 13:10
 

❈ BA KRAJ 


26. apríl ~ PdF UK, Bratislava

Registrácia 》8:30 - 8:55 

Otvorenie 9:00

Realizácia 9:10 - 12:15

》9:10

I. AJ P-P PT

I. AJ DRÁMA PT

II. RJ P-P PT

II. AJ P-P PT

II. NJ P-P PT, PT+, VT

prestávka 

》10:30

III. RJ P-P PT+, VT

III. NJ P-P PT

III. ŠJ P-P PT, VT+

II. FJ P-P PT, III. FJ P-P PT

III. AJ P-P PT, VT

Výsledky 》o cca 11:45


❈ KE KRAJ


18. apríl ~ Congress Hotel, Košice

Registrácia 》 8:20 - 8:55 a priebežne

Otvorenie 》9:00
Celkové výsledky kola 》o cca 13:30 

 

MIESTNOSŤ ROJ + AJ DRÁMA

》9:15 

I. TJ P-P PT, III. TJ P-P PT 

I. ŠJ P-P PT, II. ŠJ P-P PT, III. ŠJ P-P PT

III. ŠJ DRÁMA PT

II. FJ P-P PT, III. FJ P-P PT 

prestávka 5 min.

》9:50
I. AJ DRÁMA PT, VT
prestávka 10 min.

》11:20
IIAJ DRÁMA PT, PT+

prestávka 5 min.

》12:05
II. AJ DRÁMA VT
III. AJ DRÁMA VT
Celkové výsledky z kola 》o cca 13:30


MIESTNOSŤ AJ P-P, MD, SUP

》9:15

I. AJ P-P PT, PT+, VT

II. AJ P-P PT, PT+, VT

II. AJ SUP VT
prestávka 

II. AJ MD PT

III. AJ P-P PT, PT+, VT+

Výsledky 》o cca 11:30 

 

MIESTNOSŤ SFF, NJ, RJ

》9:15

II. SFF P-P PT

I. NJ P-P PT

II. NJ P-P PT, PT+

III. NJ P-P PT

Výsledky SFF, NJ 》o cca 10:30

》11:00

I. RJ P-P PT, PT+, VT

II. RJ P-P PT, PT+ 

prestávka 5 min.

》11:50

III. RJ P-P PT, VT+

II. RJ DRÁMA PT

Výsledky RJ 》o cca 12:45


❈ NR KRAJ

28. apríl ~ KC Zobor, Nitra

Registrácia 》8:20 - 8:55

Otvorenie kola 》9:00

Realizácia kola 》9:15 - 13:00

Záverečné celkové výsledky v sále o cca 12:15


MIESTNOSŤ AJ DRÁMA (sála)

》9:15

II. AJ MD PT
I. AJ DRÁMA PT, VT
prestávka

》10:10
II. AJ DRÁMA PT 

》10:50

II. AJ DRÁMA VT
》11:35

III. AJ DRÁMA VT

Výsledky 》o cca 12:15   
 

MIESTNOSŤ AJ P-P (prízemie, vľavo)

》9:15

I. AJ P-P PT, PT+ VT
prestávka

》10:00

II. AJ P-P PT, PT+, VT
prestávka

》11:05

III. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+ 
Výsledky 》o cca 12:10

 

MIESTNOSŤ NJ
(poschodie, vpravo)

》9:15

II. NJ P-P PT, III. NJ P-P PT

II NJ MD PT, VT

prestávka

》10:05

I. NJ DRÁMA VT

II. NJ DRÁMA PT, VT

III. NJ DRÁMA VT

Výsledky 》o cca 11:05  


MIESTNOSŤ ROJ, RJ, SLJ
(poschodie, vľavo)

》9:15

II. TJ P-P PT+

II. FJ P-P PT+, III. FJ P-P PT

II. ŠJ P-P PT, 

III. ŠJ P-P PT, VT

Výsledky 》o cca 9:50

》10:10

I. RJ P-P PT+

II. RJ P-P PT, PT+

II. RJ MD VT

III. RJ P-P PT

III. SLJ P-P VT

Výsledky 》o cca 11:00


❈ PO KRAJ   
 

17. apríl ~ CVČ ABC, Prešov

Registrácia vo vestibule 》8:20 - 8:55

Otvorenie kola v sále (prízemie) 》 9:00

MIESTNOSŤ AJ (sála, prízemie)

》9:15 

I. AJ P-P PT, VT 

II. AJ P-P PT

》9:55

III. AJ P-P VT, VT+

prestávka 

》10:20

II. AJ MD PT

I. AJ DRÁMA PT

》10:45

II. AJ DRÁMA PT

Vyhodnotenie AJ 》cca 11:30
 

MIESTNOSŤ RJ+NJ (poschodie)

》9:15

I. RJ P-P PT

II. RJ P-P PT

Vyhodnotenie RJ 》cca 9:40

》9:45

I. NJ P-P PT

II. NJ P-P PT, VT 

III. NJ P-P PT

》10:10

II. NJ MD PT, VT+

II. NJ DRÁMA VT

Vyhodnotenie NJ 》o cca 10:50


❈ TN KRAJ


20. apríl ~ VKMR, Trenčín

Registrácia 》8:30 - 8:55

Otvorenie kola 》9:00

Realizácia kola 》9:10 - 13:00

》9:10

I. AJ P-P PT 

I. NJ P-P PT 

》9:35

II. AJ P-P PT 

II. NJ P-P PT 

》10:20

III. AJ P-P PT 

II. FJ P-P PT

prestávka

》11:05

III. AJ P-P PT+ 

III. ŠJ P-P PT 

III. AJ P-P VT, VT+ 

》12:10

III. FJ DRÁMA PT 

II. AJ DRÁMA PT

Výsledky 》o cca 12:45


❈ TT KRAJ


27. apríl ~ Krajská knižnica J. Fándlyho, Trnava

Registrácia 》8:30 - 8:55

Otvorenie kola 》9:00

Realizácia kola 》9:10 - 11:00

》9:10

II. AJ DRÁMA VT 

II. AJ P-P VT, PT, PT+ 

》9:50

I. AJ P-P PT 

I. SFF P-P PT

III. AJ P-P PT+

III. AJ DRÁMA PT 

Výsledky 》o cca 10:35
 

❈ ZA KRAJ
 

19. apríl ~ krajská knižnica, Žilina

Registrácia 》8:30 - 8:55

Otvorenie kola 》9:00

Realizácia kola 》9:10

》9:10

II. FJ P-P PT 

II. RJ P-P PT, UJ 

II. NJ P-P PT

III. NJ P-P PT, VT

》9:40

II. AJ P-P PT 

III. AJ P-P PT

II. AJ DRÁMA PT

Výsledky 》o cca 10:45
 

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ