Postupové kolo Kvet 2019

03.02.2019

Postupové kolo (semifinále) sa pomaly, ale isto, približuje :). 


Onedlho prihlásení súťažiaci obdržia notifikáciu o začiatku kola.

Obdobie pre zaslanie súťažných príspevkov je od 15. februára do 1. marca. Doručenie príspevkov potvrdzujeme z krajských e-mailov.

Inštrukcie, ako je potrebné nahrávky zasielať sú uvedené v pravidlách pre Kvet Movie a kópiu uvádzame aj nižšie na konci tohto miničlánočku.

Tešíme sa a sme zvedaví, čo sa vám podarilo zvládnuť, vytvoriť ...  

Poroty začnú hodnotenie ihneď po uzávierke a výsledky budú uverejnené na tejto stránke, v sekcii pre ročník 2019 - Priebeh.

Na Postupovom kole poroty určia súťažiacich, ktorí postúpia na krajské finále. Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku s informáciami. Termíny krajských finále sú uverejnené v sekcii pre ročník 2019 pod usmievajúcimi sa hodinami.   

Pre nepostupujúcich žiakov si môžu ihneď po uverejnení výsledkov pedagógovia-členovia vyžiadať e-Certifikát o účasti pre žiaka a tiež pre pedagóga v sekcii "Pre členov" na www.jazykovevzdelavanie.sk. Nečlenom budú zaslané po poslednom kole súťaže (jún - 15.júl).


A tu je spomínaná kópia z pravidiel:

"Pokyny pre jednotlivé kolá súťaže sú priebežne uverejňované pred a po príslušnom kole súťaže na ročníkovej stránke v bloku "PRIEBEH SÚŤAŽE" a v e-pozvánkach na jednotlivé kolá súťaže.

Inštrukcie k formátu a zaslaniu nahrávok pre Postupové kolo

  1. Súťažné vystúpenie nahrajte ako video. Skontrolujte si jeho zvuk a obraz, aby boli čisté.
  2. Video nahrajte na youtube. Nastavte viditeľnosť pre tých, ktorí majú link. Nahrávka musí zostať takto prístupná do 15. júna pre prípad kontroly celoštátnou odbornou komisiou. Po 15. júni môžete nahrávku nastaviť ako súkromnú alebo zmazať.
  3. Nahrávku nazvite v tvare: názov kategórie - priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov scénky. VZOR: II. AJ P-P PT Tvorivy Adam; III. RJ D VT Utro
  4. Na začiatok nahrávky vložte titulky v tvare: meno súťažiaceho / názov scénky + škola + kategória, VZOR: La reina de nieve ZŠ Kreatívna, Mesto II. ŠJ D PT.
  5. Na koniec nahrávky uveďte slovo "Koniec - jazyková mutácia slova koniec" + dátum výroby, VZOR: Koniec - End 10. 2. 2019
S úvodom aj záverom Vášho filmu sa môžete aj pohrať a použiť grafiku, efekty, atď. - to už sú čerešničky nad rámec základných predpísaných inštrukcií.

6. Svoj movie pošlite ako youtube link do Postupového kola v príslušnom termine, ktorý je uverejnený na ročníkovej stránke.

Link pošlite JEDNÝM e-mailom naraz na príslušnú krajskú adresu + jazykove @ gmail.com.

Ako predmet mailu uveďte: skratka kraja PK KVET 2019, VZOR: KE PK KVET 2019; TT PK KVET 2019 ...

Inak zaslané nahrávky, s iným predmetom mailu nebudú spracované, neprídu do hlavnej pošty.

Prijatie nahrávky = linku je potvrdzované spätným mailom."


Povedz mi, aké slovo sa s Kvetom rýmuje

a aký jazyk Tvojmu srdcu blízky je,

lahodí Tvoja báseň duši i uchu,

a či vari scénku hráš, čo rozosmeje aj sochu do popuku,

alebo mysle rozozvučíš myšlienkou hlbokou,

povedz mi, aké miesto je métou Tvojich snov/slov?  

 

V školskom roku 2019/20 sa bude konať Kvet vo verzii Klasik, t. j. semifinálové kolá, krajské finálové kolá a celoslovenské finále budú mať prezenčnú formu.

Cada país tiene una flor que lo representa de algún modo.

La flor nacional de España es el clavel.

Vedeli ste, že každá krajina má ako symbol aj nejaký kvet?

Fotogalérie Kvetu slúžia na dokumentačné účely projektu. Momentálne ich presúvame na vlastný server. Ide doslova o tisíce fotografií a bude nám to trvať nejaké mesiace, pretože sa tomu môžeme venovať len niektoré večery. Ďakujeme preto za trpezlivosť.

Na celoslovenskom finále ročníka 2017 vyhrala víťazka v kategórii III. ŠJ Sarah kurz v Španielsku pre seba a niekoho, koho sa rozhodne vziať so sebou.