❈ ŤUKNI 2022 ❈

15.01.2022

RASTÚCE KVETY

E-book Rastúce kvety 2022 bol vydaný, je k 

dispozícii tu.

📝📝📝

MEDZINÁRODNÉ KOLO (MK) | INTERNATIONAL ROUND (IR)


VÝSLEDKY | RESULTS
 

II. SLJ ŤUK

 • 1. miesto: Basanda Oliver, 11 rokov, Slovensko - Lúpež diamantu
 • 2. miesto: Peter Prochaza, 12 rokov, New Zealand - Korytnačka

I. AJ | EN ŤUK

 • 1st place: Evnika Skabelkina Эвника Скабелкина, 10 лет, Қазақстан - Two Sisters
 • 2nd place: Jessica Korčeková, 8 rokov, Slovensko - Nela's Adventures
 • 3rd place: Aranzazu G. Santos, 9 años, España - New School Subject

II. AJ | EN ŤUK

 • 1st place: Lucia Vojtášová, 14 rokov, Slovensko - A Jump Into the Blue
 • 2nd place: Ekaterina Radchuk Екатерина Радчук, 12 лет, Қазақстан - The Unimaginable Journey
 • 3rd place: Teresa P. Ruiz, 14 años, España - Two

III. AJ | EN ŤUK

 • 1st place: Clara Fernandez, 16 años, España - To Live, or Not to Love
 • 2nd place: Kislan Matej, Slovensko - The Art of Grief
 • 3rd place: Aruzhan-Surrey Yeraman Аружан - Суррей Ераман, 16 лет, Қазақстан - The Sea of a Thousand Islands

I. RJ | РY ŤUK

 • 1 место: Melania Kolomiytseva Мелания Коломийцева, 7 лет, Қазақстан - Преображение
 • 2 место: María Sánches, 9 años, España - Дружба

II. RJ | PY ŤUK 

 • 1 место: Ana López, 15 años, Espańa - Оригиналы и копии
 • 2 место: Barbara Koščová, 15 rokov, Slovensko - Рождественский вечер
 • 3 место: Linda Watson, 15yrs, New Zealand - Что?

III. ŠJ | ES ŤUK 

 • 1. lugar: Lucas Turner , 16yrs, New Zealand - Para la vida
 • 2. lugar: Damian Dlhoš, 15 rokov, Slovensko - Sigue la venganza


Blahoźeláme! | Congratulations!


📝📝📝

Medzinárodné kolo ŤUKNI sa uskutoční v júni v kat. I. AJ, II. AJ, III. AJ, I. RJ, II. RJ, III. ŠJ, II. SLJ, výsledky budú 15. 6. 2022.

Na MK postúpili automaticky poviedky, ktoré sa vo vyššie uvedených kategóriách umiestnili na 1. mieste.

 

FINÁLOVÉ KOLO (FK)


Výsledky FK


27. 3.: Diplomy za Fk boli rozposlané.


26. 3.: 

Blahozeláme všetkým finalistom ŤUKNI 2022 k umiestneniam!

V priebehu pár dní obdržíte e-diplomy, e-knižku a víťazi na 1. miestach vecné ceny (knižky a drobnosti).
 
Píšte a tvorte všetci aj naďalej. Pre seba - ako forma zachytenia myšlienok, ktoré môžu človeka posunúť vpred, či ako tréning písomného prejavu; pre iných - ako forma inšpirácie, vyjadrenia uhla pohľadu, či prenesenia do príbehov.
 

Dopísania milí naši autori, motivujúci pedagógovia, palce držiaci a podporujúci členovia rodín a priatelia, porotcovia. Ďakujeme všetkým za účasť a spoluprácu.
 

 🇸🇰SLOVENČINA🇸🇰


II. SLJ ŤUK  

1. miesto: Basanda Oliver - Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

2. miesto:

 • Babjaková Sára - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Šteinová Viktória - ZŠ, Hroncova 23, Košice
3. miesto: Šašinková Natália - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


III. SLJ ŤUK 
 

1. miesto: Michaličková Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

2 .miesto: Kováčová Vanesa - Spojená škola-Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra 

3. miesto: Rumanovský Martin - Spojená škola-Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

4. miesto

 • Tehlárová Ida - Spojená škola-Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
 • Marcinová Constance - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 


🇩🇪DEUTSCH🇩🇪 
 

II. NJ ŤUK

1. miesto: Hromada Marek - ŠpMNDaG, Bratislava
2. miesto: Dercová Zuzana - ŠpMNDaG, Bratislava
 

II. NJ ŤUK +BIL

1. miesto: Dražen Derek Hoppe - ŠpMNDaG, Bratislava
 

III. NJ ŤUK

1. miesto: Matejová Mária - ŠpMNDaG, Bratislava
2. miesto: 

 • Kotulič Timur - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Suránová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislava 


🇪🇸ESPAÑOL🇪🇸
 

III. ŠJ ŤUK

1. miesto: Dlhoš Damian - ŠpMNDaG, Bratislava
2. miesto: Ichman Dominik - ŠpMNDaG, Bratislava
3. miesto: Michalík Samuel - ŠpMNDaG, Bratislava 


🇧🇬РУССКИЙ ЯЗЫК🇧🇬


II. RJ ŤUK

1. miesto: Koščová Barbara -ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 

2. miesto: Dindáková Vivien - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou

3. miesto: Mižovová Viktória - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 


III. RJ ŤUK

1. miesto: 

 • Galková Kristína - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Šintál Matúš - Spojená škola-Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra


III. R
J ŤUK + BIL.

1. miesto: Marčeková Petronela - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

2. miesto: Fodranová Nina - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

3. miesto: Pavelčiaková Chiara - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové 


🇬🇧ENGLISH🇬🇧


I. AJ ŤUK

1. miesto: Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda 

2. miesto: Brteková Lili - ZŠ, Benkova 34, Nitra


II. AJ ŤUK +BIL 

1. miesto: Rusnáková Barbora - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
2. miesto: Vilmošová Laura - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 
3. miesto: Szabados Lukáš - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice


III. AJ ŤUK +BIL 

1. miesto: Helmeciová Katarína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 

2. miesto: 

 • Novotná Zuzana - Evanjelické gymnázium, Martin
 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

3. miesto:

 • Solčániová Salome - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Šályová Zuzana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

4. miesto: 

 • Čačíková Kornélia - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Kalinová Veronika - Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


II. AJ ŤUK

1. miesto: Vojtášová Lucia - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

2. miesto: 

 • Fedorová Nela - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Holbusová Hana - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Medlenová Sofia - ŠMNDaG, Bratislava

3. miesto:

 • Németh Oliver - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava - Karlova Ves
 • Pronerová Ema - Spojená škola, Letná 34, Poprad
 • Széplakyová Lucia - ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky

4. miesto:

 • Ivanová Sára - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Maťašová Simona - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 


III. AJ ŤUK 

1. miesto: Kislan Matej - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné: 

2. miesto: 

 • Bartošová Karin - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Čapkovič Peter - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Chalčáková Natália - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 • Mlynáriková Zoja - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

3. miesto: 

 • Krajčík Juraj - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Synaková Pavlína - SOŠP, Turčianske Teplice

4. miesto: 

 • Diešková Ema - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Kucanová Miroslava Zara - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 • Masaryková Rachel Hannah - Spojená škola-Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra


Všetkým finalistom blahoželáme k umiestneniam! 

ŤUKNI OKIENKO >>

📝📝📝

13. 3.: Prijímanie poviedok do FK je ukončené. 

📝📝📝
Zaslanie postupujúcich poviedok na výzvu do: 12. marca 2022 UKONČENÉ
Predpokladaný termín výsledkov: 31. 3. 2022

Na celoslovenskom finále sa hodnotia všetky postupujúce poviedky spolu, t. j. Východ+Stred+Západ a poroty udeľujú miesta 1. - 4..


POSTUPOVÉ KOLO (PK)

27. 2.: Včera a dnes sme rozposlali všetkým info o cettifikátoch a výzvy pre postupujúcich, pozrite si poštu
26. 2.:
Posledné kategórie II. AJ ZÁPAD a STRED, III. AJ ZÁPAD 👇

24. 2.: Výsledky III. AJ +BIL, III. AJ STRED a VÝCHOD 👇
23. 2.: Postupujúce poviedky v ruštine už tiež poznáme 👇

20. 2.: A máme tu španielčinu a nemčinu 👇

17. 2.. Ďalšie výsledky - slovenčina 👇

15. 2.: Prvé výsledky - autori, ktorí postupujú so svojimi poviedkami do celoslovenského finále. 

Zatiaľ sa bojíme, cestujeme v čase, po mori, vesmírom i do smartphonu, sledujeme príbehy ľudí, zvieracích kamošov, robotov, smejeme sa spolu so smiechom nad trapasmi - farbiace šampóny sú in 🙂 a jedna z vecných cien tohtoročného ŤUKNI je plyšový maco - v tom budú mať prsty nejaké čarovné náramky, hodinky, aplikácie, či kamene  🙃

Horory, sci-fi, psycho, priateľstvo a romantika.


Výsledky PK
 

🇸🇰SLOVENČINA🇸🇰
 

II. SLJ ŤUK STRED 

 • Šašinková Natália - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


II. SLJ ŤUK VÝCHOD 

 • Babjaková Sára - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Basanda Oliver - Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • Šteinová Viktória - ZŠ, Hroncova 23, Košice 


III. SLJ ŤUK ZÁPAD 

 • Kováčová Vanesa - Spojená škola-Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra 
 • Rumanovský Martin - Spojená škola-Gymnázium,  Slančíkovej 2, Nitra 
 • Tehlárová Ida - Spojená škola-Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra 


III. SLJ ŤUK STRED

 • Marcinová Constance - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
 • Michaličková Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
   

🇪🇸ESPAÑOL🇪🇸


III. ŠJ ŤUK

 • Dlhoš Damian - ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Ichman Dominik -  ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Michalík Samuel - ŠpMNDaG, Bratislava 
   

🇧🇬РУССКИЙ ЯЗЫК🇧🇬
 

II. RJ ŤUK

 • Dindáková Vivien - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 
 • Koščová Barbara -ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou  
 • Mižovová Viktória - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 


III. RJ ŤUK 

 • Galková Kristína - ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Šintál Matúš - Spojená škola-Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra 


III. R
J ŤUK + BIL.

 • Fodranová Nina - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Petronela - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové 
 • Pavelčiaková Chiara - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové 

 

🇩🇪DEUTSCH🇩🇪

 

II. NJ ŤUK

 • Dercová Zuzana ~ ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Hromada Marek - ŠpMNDaG, Bratislava 


II  NJ ŤUK +BIL

 • Dražen Derek Hoppe - ŠpMNDaG, Bratislava


III. NJ ŤUK

 • Kotulič Timur - ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Matejová Mária - ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Suránová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislava 


🇬🇧ENGLISH🇬🇧


I.  AJ ŤUK

 • Brteková Lili - ZŠ, Benkova 34, Nitra 
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda 


II. AJ ŤUK ZÁPAD

 • Medlenová Sofia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Németh Oliver - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava - Karlova Ves
 • Széplakyová Lucia - ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky


II. AJ ŤUK STRED

 • Fedorová Nela - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Holbusová Hana - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Vojtášová Lucia - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
   

II. AJ ŤUK VÝCHOD

 • Ivanová Sára - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 
 • Maťašová Simona - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 
 • Pronerová Ema - Spojená škola, Letná 34, Poprad 


II. AJ ŤUK +BIL VÝCHOD 

 • Rusnáková Barbora - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 
 • Szabados Lukáš - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 
 • Vilmošová Laura - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 


III. AJ ŤUK ZÁPAD

 • Čapkovič Peter - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Krajčík Juraj - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Masaryková Rachel Hannah - Spojená škola-Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
 • Mlynáriková Zoja - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany


III. AJ ŤUK STRED

 • Bartošová Karin - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 
 • Diešková Ema - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 
 • Synaková Pavlína - SOŠP, Turčianske Teplice 


III. AJ ŤUK VÝCHOD

 • Chalčáková Natália - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 
 • Kislan Matej - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 
 • Kucanová Miroslava Zara - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 

 

III. AJ ŤUK +BIL VÝCHOD 

 • Helmeciová Katarína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 
 • Solčániová Salome - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 
 • Šályová Zuzana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 


III. AJ ŤUK +BIL ZÁPAD

 • Čačíková Kornélia - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 


III. AJ ŤUK +BIL STRED

 • Kalinová Veronika - Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 
 • Novotná Zuzana - Evanjelické gymnázium, Martin 
 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 


ŤUKNI OKIENKO >>

 

📝📝📝

1. 2.: Prijali sme poviedky v slovenčine, angličtine, ruštine, španielčine a nemčine.
📝📝📝 

Termín pre prijímanie poviedok: 24. - 31. január 2022

Inštrukcie pre zaslanie poviedok nájdete tu.

Predpokladaný termín výsledkov PK: 26. 02. 2022

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.