❈ O KVETE 

Dozviete sa tu o zrodení Kvetu, jeho verziách, zmysloch, nezmysloch a aj to, či je Kvet pre vás.

Zrodenie


Myšlienka na zrealizovanie projektu sa zrodila dávno pred prvým ročníkom, v čase, keď som aktívne pôsobila ako lektorka jazykov a robili sme si s menšími i väčšími študákmi jazykov minipredstavenia a "básničkové" vystúpenia a tešili sa z nich.
Reálne kontúry nabral projekt v roku 2010 položením na papier a vymyslením názvu. Na jar v roku 2011 sa zrealizoval prvý skúšobný ročník v rámci Nitrianskeho kraja. Celoslovenskú formu má od roku 2012. 


Ako vznikol názov?


Odkedy som sa naučila držať pastelky v ruke a čarbať nimi, som pri premýšľaní kreslila kvetinky. inak tomu nebolo ani v tomto prípade a tak dumajúc nad názvom "Jazykový čo?? Jazykový čo?? ...", som na papier nakreslila lúku plnú kvetov  - a názov bol na svete - "Jazykový KVET!"

Kvety sa odjakživa predsa spájajú s poéziou, rečou, umením a rastom. Bolo rozhodnuté.

"Logo" vzišlo z myšlienky, že v strede je slovenčina a počet lupienkov bol dokreslený podľa počtu jazykových kategórií. Orámovanie a nápis bol doplnený intuitívne.


Verzie, vetvy a púčiky


Kvet má viac-menej pravidelné verzie:

》🌼 Kvet Klasik so štyrmi vetvami ~ prednes, dráma, monodráma a stand up

》📝 Kvet ŤUKNI ~ písanie krátkych poviedok na ľubovoľnú tému

~ 🌱 Kvet Lupienok ~ jazykovo-prírodoopisné kreslené tvorenie veršovaných herbárov 

🪄 Kvet Trik ~ nový púčik pre 2023/24: 

Vybehni si do prírody,

dopraj telu dobrej vody,

chutné hody,

dostaň srdce do pohody,

otoč v mysli kohútik

a vymysli jazykový trik.

 Anna

5 zmyslov & nezmysly


Jazykový kvet je zameraný na rozvoj a aktívne hovorenie v jazyku, videnie a počúvanie v jazyku, pochopenie a precítenie textu v jazyku a niekedy aj na chuť a čuch pri jedení/pití v scénkach.

Pri vkročení na vyšší stupeň je zameraný na vlastné tvorenie "nezmyslov od výmyslu sveta" = čo chce účastník povedať svetu, zainteresovaná práca s jazykom, rozvoj a cibrenie odprezentovania sa ...

Získať spätný pohľad, pochvalu, či výhradu, využiť to k posunu v jazyku a prezentácii.

Milena
 

5x faktami


Jazykový kvet je:

postupový ~ projekt má viac kôl

jazykovo-umelecký ~ pri hodnotení sa berú do úvahy jazykové a mimojazykové zložky, pričom väčšiu "váhu" má jazyková zložka

dobrovoľný ~ každý by sa doň mal zapojiť výlučne dobrovoľne; projekt nemá zamestnancov a združenie vzniklo pre projekt, nie projekt pre združenie

apolitický ~ projekt a združenie nie sú nijako politicky zainteresované

futuristicko-starodávny ~ technologické vymoženosti využívame ako sluhu a "nejdeme s dobou", pretože nepoužívame "sociálne" siete. Všetky informácie uverejňujeme výhradne na tejto stránke a tu.

 

S kým spolupracujeme?


Spolupracujúcich partnerov uvádzame na stránkach pre jednotlivé ročníky. Uprednostňujeme dlhodobú a zodpovednú spoluprácu.

🤝

Radi uvítame aj nových záujemcov o spoluprácu, či už formou účasti v porote, výpomoci pri organizovaní poskytnutím priestorov a koordinovaní, online administrácii, venovaním darčekových poukazov na nákup/služby.

Vítaní sú všetci ľudia dobrej vôle.

 Anna

Je KVET pre mňa?


Tu sú dva minitestíky, v ktorých si skúste pravdivo odpovedať. Výsledok by vás mohol nasmerovať pri rozhodnutí. 

Testíky sú pre deti aj učiteľov/rodičov.


Testík A1:

1) Bavia ťa jazyky? Chceš sa zapojiť z vlastnej iniciatívy?

2) Rád/rada rozprávaš? Ide ti to menej a chceš si to potrénovať? / Rád/a motivuješ a podporuješ deti k rozprávaniu a vyjadrovaniu sa?

3) Chceš pracovať na sebe? Motivuje ťa boj a súťaženie najmä so svojim včerajším ja? (Zapojenie sa do projektu vyžaduje vlastnú aktivitu a  zodpovednosť za svoju časť úlohy v projekte - štúdium inštrukcií, dodržanie termínov a pod.)

4) Rád/rada sa inšpiruješ a vidíš úspechy aj iných okrem svojich?


Otázky A2:

1) Ten, kto hlavne chce, aby si sa zapojil/a do súťaže je tvoj/a učiteľ/ka alebo mama/tato, resp. nadriadený/á?

2) Chceš sa zapojiť len kvôli certifikátu/diplomu?

3) Každú súťaž berieš ako bojisko voči iným - konkurencii a nedokážeš "zniesť a zjesť" iné ako prvenstvo?

4) Motivuje ťa hlavne, čo môžeš vyhrať?


Výsledky testov

》A1: 3 a viac odpovedí "áno" = Zapoj sa, zapoj sa! Tešíme sa na Teba!

》A2: 1 a viac odpovedí "áno" = Tento projekt nie je tvoja  "krvná skupina". Skús radšej box, právo, kúp si niečo a zapoj sa do spotrebiteľskej súťaže

Radovan