Slová, slovíčka

E-knižka s aktivitami so slovíčkami v slovenčine a angličtine pre malých i veľkých.

Osemsmerovky, doplňovačky, rýmovačky - vybrané slová, hláskovanie, antonyms, compound nouns, spelling ...

Vhodné pre úroveň: začiatočník - mierne pokročilý

  • S právami a vytlačenie pre osobnú potrebu.

Formát: pdf, 25 strán

Edícia: Enjoy Learning Languages

Doprava: Ak si objednávate len e-produkty, zvoľte ako spôsob dopravy "e-mailom - online" (zdarma)

% zľava: žiadna

3,00 €