❈ Pokyny pre zaslanie príspevkov VT ❈

POSTUP 


Príspevky je potrebné zaslať do 21. mája.


1) Príspevky zasielajú všetci - aj nepostupujúci - súťažiaci prihlásení do kategórie Vlastná tvorba. Príspevky budú publikované v e-book-u s platným ISBN a autori si ich môžu v CV uvádzať ako publikačnú činnosť.

2) Príspevky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) ako prílohu k e--mailu, nie ako linku, či odkaz na online dokument. 


Predpísané parametre príspevkov: 

  • typ písma: Times New Roman
  • veľkosť písma: 12 bodov

  • riadkovanie: 1,5 boda

  • nad samotným príspevkom uveďte: súťažnú kategóriu + názov príspevku + meno / mená autorov + názov školy

VZOR: II. AJ P-P VT, Happy Day, Adam Bystrý, ZŠ, Tvorivá 1, Mesto


Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú do e-book-u zaradené. 

3) Word súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU 

VZOR: II AJ P-P VT Adam Šikovný Perfect Day alebo III NJ MD VT Laura Múdra Das

4) V sprievodnom e-maili vždy uvádzajte kraj, súťažnú kategóriu, svoje meno a názov školy. 

Prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované autoe-mailom.

5) Príspevky odošlite v prílohe e-mailu na vt @ jazykovevzdelavanie.sk  a ako predmet mailu uveďte "VT 20XX" = aktuálny ročník, napr. VT 2017, VT 2024 ...