❈ Pokyny pre zaslanie príspevkov VT ❈

POSTUP 


Príspevky je potrebné zaslať do 21. apríla.

1) Príspevky zasielajú všetci - aj nepostupujúci - súťažiaci prihlásení do kategórie Vlastná tvorba. Príspevky budú publikované v e-book-u s platným ISBN a autori si ich môžu v CV uvádzať ako publikačnú činnosť.

2) Príspevky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.

Predpísané parametre príspevkov:

  • uvedená súťažná kategória

  • uvedený názov príspevku

  • uvedené meno / mená autorov

  • uvedený názov školy

  • typ písma: Times New Roman

  • veľkosť písma: 12 bodov

  • riadkovanie: 1,5 boda

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú do e-book-u zaradené.

3) Word súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II AJ PP Adam Šikovný Perfect Day alebo III NJ D Laura Múdra Das

4) V sprievodnom e-maili vždy uvádzajte kraj, súťažnú kategóriu, svoje meno a názov školy.

Prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom.

5) Príspevky odošlite v prílohe e-mailu na jazykove(at)gmail.com a ako predmet spravy uveďte "Vlastna tvorba 20XX" = aktuálny ročník, napr. 2017, 2019 ...


HOME   PRAVIDLÁ   ROČNÍKY