DOKLAD KU VLOŽNÉMU - KVET 2020


Vložné ČLENOVIA

  • Poézia&Proza / Monodráma / Stand up: 4€ za súťažiaceho
  • Dramatizácia: 6€ za súbor do 15 hercov

Vložné NEČLENOVIA
  • Poézia&Proza / Monodráma / Stand up: 5€ za súťažiaceho
  • Dramatizácia: 8€ za súbor do 15 hercov

Ak prihlasujte jedného a toho istého súťažiaceho vo vetve Poézia-Próza / Monodráma / Stand Up do dvoch rôznych finálnych kategórií, napr. do II. AJ P-P PT a zároveň do II. AJ P-P VT; alebo do III. AJ MD VT a zároveň do III. ŠJ SUP VT, uhrádzate za neho vložné za každú finálnu kategóriu, do ktorej ho prihlasujete. 


Vklad do RF (viď Pravidlá bod V.) 

    • Ak sa na KVET prihlasujete po prvý raz uhrádzate do RF 1 EUR za jedného súťažiaceho vo vetve P-P / Monodráma / Stand Up a 3 EUR za jeden súbor do 15 členov vo vetve Dramatizácia. Ak má súbor 16 - 30 členov uhrádzate do RF 2 x 3 EUR. 
    • Ak ste už na súťaži boli a máte uhradený kredit v RF, uhrádzate vklad do RF vtedy, ak máte pre ročník 2020 vyšší počet súťažiacich - uhrádzate len rozdiel; napr. máte v RF kredit za 3 súťažiacich v P-P, teraz prihlasujete 3 súťažiacich do P-P a 1 súbor do Drámy, čiže uhrádzate len vklad do RF za súbor

Variabilný symbol (VS) z dokladu uveďte v prihláške do príslušného políčka. 

Ak za školu prihlasujú súťažiacich viacerí učitelia je možné vyžiadať si jeden spoločný doklad a VS z dokladu potom na prihláškach uvádzajú všetci učitelia z danej školy rovnaký.

FORMULÁR ŽIADOSTI NA VLOŹNÉ - BUDE UVEREJNENÝ

Ak má byť doklad na Vaše meno

Ak má byť doklad na školu / združenie rodičovZošit Jazykový kvet pre jazyčnice a jazyčníkov

  • na zapisovanie si poznámok, myšlienok a nápadov počas tvorenia a prípravy na Kvet
  • viac a objednávka tu