UKONČENÉ 25. 11. 2020

Prihlášky súťaziacich s prideleným VS ešte prijímame.