DOKLAD KU VLOŽNÉMU - KVET 2020


Vložné ČLENOVIA

  • Poézia&Proza (P-P) / Monodráma (MD) / Stand up (SUP) / Ťukni (ŤUK): 4€ za súťažiaceho
  • Dramatizácia (D): 6€ za súbor do 15 hercov

Vložné NEČLENOVIA
  • Poézia&Proza (P-P) / Monodráma (MD) / Stand up (SUP) / Ťukni (ŤUK): 5€ za súťažiaceho
  • Dramatizácia (D): 8€ za súbor do 15 hercov

Ak prihlasujte jedného a toho istého súťažiaceho vo vetve Poézia-Próza / Monodráma / Stand Up do dvoch rôznych finálnych kategórií, napr. do II. AJ P-P PT a zároveň do II. AJ P-P VT; alebo do III. AJ MD VT a zároveň do III. ŠJ SUP VT, uhrádzate za neho vložné za každú finálnu kategóriu, do ktorej ho prihlasujete. 


Vklad do RF (viď Pravidlá bod V.) 

    • Ak sa na KVET prihlasujete po prvý raz uhrádzate do Rezervného fondu RF 1 EUR za jedného súťažiaceho vo vetve P-P / Monodráma / Stand Up / Ťukni a 3 EUR za jeden súbor do 15 členov vo vetve Dramatizácia. Ak má súbor 16 - 30 členov uhrádzate do RF 2 x 3 EUR. 
    • Ak ste už na súťaži boli a máte uhradený kredit v RF, uhrádzate vklad do RF vtedy, ak máte pre ročník 2020 vyšší počet súťažiacich - uhrádzate len rozdiel; napr. máte v RF kredit za 3 súťažiacich v P-P, teraz prihlasujete 3 súťažiacich do P-P a 1 súbor do Drámy, čiže uhrádzate len vklad do RF za súbor

Variabilný symbol (VS) z dokladu uveďte v prihláške do príslušného políčka. 

Ak za školu prihlasujú súťažiacich viacerí učitelia je možné vyžiadať si jeden spoločný doklad a VS z dokladu potom na prihláškach uvádzajú všetci učitelia z danej školy rovnaký.

FORMULÁR ŽIADOSTI NA VLOŽNÉ - INŠTRUKCIE

Ak má byť doklad na Vaše meno vyplňte všetky políčka okrem Firma, IČO, DIČ

Ak má byť doklad na školu / združenie rodičov, uveďte svoje Meno a Priezvisko, E-mail a do ostatných políčok uveďte adresu školy/združenia, názov školy/združenia uveďte do políčka Frima, vyplňte IČO a DIČ. Dokla tak bude na školu/združenie a Vaše meno na ňom nebude.

Počet súťažiacich (individuálnych jednotlivcov alebo súborov) uveďte počtom ks.