UKONČENÉ


VLOŽNÉ - KVET 2020


Vložné ČLENOVIA

 • Poézia&Proza (P-P) / Monodráma (MD) / Stand up (SUP) / Ťukni (ŤUK): 4€ za 1 súťažiaceho
 • Dramatizácia (D): 6€ za súbor do 15 hercov

Vložné NEČLENOVIA
 • Poézia&Proza (P-P) / Monodráma (MD) / Stand up (SUP) / Ťukni (ŤUK): 5€ za 1 súťažiaceho
 • Dramatizácia (D): 8€ za súbor do 15 hercov


INŠTRUKCIE K VYPLNENIU FORMULÁRA


Ak prihlasujete jedného a toho istého súťažiaceho vo vetve Poézia-Próza / Monodráma / Stand Up do dvoch rôznych finálnych kategórií, napr. do II. AJ P-P PT a zároveň do II. AJ P-P VT; alebo do III. AJ MD VT a zároveň do III. ŠJ SUP VT, uhrádzate za neho vložné za každú finálnu kategóriu, do ktorej ho prihlasujete = vo formulári to označíte počtom kusov, Rezervný fond (RF) však uhrádzate za neho len 1x.. 


Vklad do Rezervného fondu (RF - viď Pravidlá bod V.) 

  • Ak sa prihlasujete po prvý raz uhrádzate do Rezervného fondu (RF) 1 EUR za jedného súťažiaceho vo vetve P-P / Monodráma / Stand Up / Ťukni a 3 EUR za jeden súbor do 15 členov vo vetve Dramatizácia. Ak má súbor 16 - 30 členov uhrádzate do RF 2 x 3 EUR. 
  • Ak ste už na súťaži boli a máte uhradený kredit v RF z predošlého obdobia, uhrádzate vklad do RF vtedy, ak máte pre ročník 2020 vyšší počet súťažiacich - uhrádzate len rozdiel; napr. máte v RF kredit za 3 súťažiacich v P-P, teraz prihlasujete 3 súťažiacich do P-P a 1 súbor do Drámy, čiže uhrádzate len vklad do RF za súbor

Variabilný symbol (VS) z dokladu uveďte v prihláške do príslušného políčka. 

Ak za školu prihlasujú súťažiacich viacerí učitelia je možné vyžiadať si jeden spoločný doklad a VS z dokladu potom na prihláškach uvádzajú všetci učitelia z danej školy rovnaký.


Ak má byť doklad na Vaše meno:

 • vyplňte do políčok Meno, Priezvisko, Mobil, E-mail, Ulica, PSČ, Mesto Vaše údaje
 • políčka Firma, IČO, DIČ, DPH nechajte prázdne

Ak má byť doklad na školu / združenie rodičov, t. j. na doklade budú údaje školy/združenia a Vaše meno na ňom nebude:

 • uveďte do políčok Meno a Priezvisko, E-mail, Mobil Vaše údaje
 • do políčok Ulica, Mesto, PSČ uveďte adresu školy/združenia 

 • do políčka Firma uveďte názov školy/združenia 

 • do políčok IČO, DIČ uveďte ičo, dič školy/združenia

Počet súťažiacich (individuálnych jednotlivcov alebo súborov) uveďte počtom ks.