Prihláška do poroty

PRE ŠTUDENTOV JAZYKOV A PEDAGOGIKY

Ak máte šikovných študentov na katedre, môžete pomôcť vytlačením a vyvesením oznamu nižšie (stiahnuť ...) na katedrovej nástenke, alebo rozposlaním linku na túto podstránku (kliknite) pre dobrovoľníkov.

ĎAKUJEME.