❈ Seminár ku Kvetu 2020 ❈ 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE JE UKONČENÉ A E-POZVÁNKY BOLI ROZOSLANÉ.

Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017, 2018. 

Pre tỷch, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018 už seminár nie je povinný, môžu ho však v prípade záujmu na osvieženie informácií absolvovať.

Termíny semináru pre ročník 2020:       

  • 18. október 2019 v Nitre, Stapring, Piaristická 2 - obsadený.; seminár prebehol
  • 25. október v Košiciach, Dom techniky, Južná tr. 2/A - ČAS I. obsadený k 16. 9.; ČAS II., sa bude konať od 13:45 

  • Časové údaje semináru: priebeh od 10:00 - 13:00; ČAS II. pre Košice 13:45 - 16:45
  • Registrácia na mieste konania: od 9:30  /  ČAS II.: od 13:20


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely medzi verziami Kvet Movie a Kvet Klasik

+ diskusia

Účasťou na seminári pedagóg automaticky získava ProAdult členstvo bezplatne.

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. 


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

Prihlasovanie na semináre je ukončené. Prihláška už nie je dostupná.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár