Seminár ku Kvetu Klasik 2023

Seminár Kvet Klasik je povinný jednorazovo pre pripravujúcich pedagógov, ktorí sa chcú so svojimi žiakmi / študentami prihlásiť na KVET KLASIK (prednes&dráma) po prvýkrát a tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár z jesene 2017-2021.

Pre tých pedagógov, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017 - 2021 už tento seminár nie je povinný. 


Pre účasť na KVET ŤUKNI poviedky, KVET TRANZISTOR rozhlasové hry a KVET LUPIENOK veršovaný herbár a FILMARIKOVIA nie je potrebné absolvovať tento seminár, môžete sa na ne rovno prihlásiť.
 

Uzávierka prihlášok na seminár Kvet Klasik: do 19. septembra 2022


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže 

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom
 
Termíny semináru Kvet Klasik: 

  • Košice: 17. október 2022, prezenčný
  • Nitra: 21. október 2022, prezenčný

Časové údaje semináru: 

  • registrácia od 9:30 do 9:55
  • realizácia 10:00 - 13:00 hod.

Vložné na seminár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. Náhradník je možný.

  • členovia: 12 EUR / 1 účastník semináru
  • nečlenovia: 15 EUR / 1 účastník semináru


Účasťou na prezenčnom seminári pedagóg (účastník) získa doživotné členstvo.
 
Menoslov účastníkov je menoslov pedagógov, ktorí sa semináru zúčastnia.

  • Ak pedagóg prihlasuje len seba, uvedie do menoslovu svoje meno a titul(y).
  • Ak pedagóg / zástupca školy prihlasuje na seminár naraz viacerých pedagógov za školu, uvedie celkový počet účastníkov semináru a ich mená, titul(y) a e-mailové adresy - viď VZOR nižšie v prihláške.
     
PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR KVET KLASIK 2023

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2022 - online okt. 2021

Webinár Kvet 2021 - online 21. - 28. 10. 2020

Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár