❈ Seminár ku Kvetu 2020 ❈ 


Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017, 2018.

Pre tỷch, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018 už seminár nie je povinný, môžu ho však v prípade záujmu na osvieženie informácií absolvovať.

Termíny semináru pre ročník 2020

  • Uzávierka prihlášok na seminár: 19. 09. 2019
  • Termín konania: 18. október 2019 v Nitre; 25. október v Košiciach
  • Časové údaje semináru: priebeh od 10:00 - 13:00
  • Registrácia na mieste konania: od 9:30


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely medzi verziami Kvet Movie a Kvet Klasik

+ diskusia

Účasťou na seminári pedagóg automaticky získava ProAdult členstvo bezplatne.

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. 


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár