Seminár ku Kvetu 2022 

Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017, 2018, 2019, 2020. 

Pre tých, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018, 2019, 2020 už seminár nie je povinný, môžu ho však v prípade záujmu na osvieženie informácií absolvovať.

Pedagógovia / rodičia, ktorí majú osobný kontakt s pedagógom / rodičom, ktorý je členom a viackrát sa už súťaže zúčastnil a poskytne im tútorstvo počas ich prvej účasti, môžu ako alternatívu semináru absolvovať webinár.


Uzávierka prihlášok na seminár aj webinár: 

19. september 2021


Seminár / webinár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže pre 2022

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom


S E M I N Á R

Termín semináru: 15.október2021, Nitra

Časové údaje semináru: registrácia na mieste konania od 8:30, realizácia 9:00 - 13:00

Absolventi semináru získavajú bezplatne členstvo ProAdult.

Vložné na seminár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. Náhradník je možný.

B) Prihlásenie od 1. 7. 2021

  • členovia: 10 EUR / 1 účastník; nečlenovia: 13 EUR / 1 účastník

A) Prihlásenie do 30. 6. 2021

  • členovia: 9 EUR / 1 účastník; nečlenovia: 10 EUR / 1 účastník UKONČENÉ


W E B I N Á R

Termín webináru: 15.- 23. október2021, online

Časové údaje webináru: 24-hodinový prístup 15.-23. 10. 2021

Vložné na webinár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. 

  • členovia: 8 EUR / 1 účastník
  • nečlenovia: 10 EUR / 1 účastník


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR / WEBINÁR

Prihlasovanie je otvorené.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2021 - online 21. - 28. 10. 2010

Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár