❈ Seminár ku Kvetu ❈ 


Seminár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017 / 2018.

Pre tỷch, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017 / 2018 už seminár nie je povinný, môžu však v prípade záujmu na osvieženie informácií dobrovoľne absolvovať webinár za symbolické vložné - viac o webinári nižšie. 

Termíny semináru pre ročník 2020

 • Uzávierka prihlášok na seminár: 19. 09. 2019
 • Termín konania: 18. október 2019 v Nitre
 • Časové údaje semináru: priebeh od 10:00 - 13:00
 • Registrácia na mieste konania: od 9:30


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely medzi verziami Kvet Movie a Kvet Klasik

+ diskusia

Účasťou na seminári pedagóg automaticky získava ProAdult členstvo bezplatne.

Vložné na seminár sa v prípade neúčasti na seminári nevracia. ALTERNATÍVA WEBINÁR


Webinár je alternatívnou formou semináru a má rovnakú platnosť, t. j. je povinný jednorazovo pre prvýkrát sa prihlasujúcich, alebo tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017 /  2018. Ostatní ho môžu absolvovať dobrovoľne.

Rozdiely medzi seminárom a webinárom:

 • webinár je bez priamej diskusie a možnosti opýtať sa priamo prípadné otázky, otázky položené na seminári budú zapracované do webináru
 • absolventi webináru nezískavajú automaticky bezplatné IALF členstvo

Ako prebieha webinár?

 1. Na zadanú e-mailovú adresu (v prihláške) Vám príde link na youtube s prístupom ku webináru (videoprezentácii). 
 2. Podmienkou pre absolvovanie webináru je mať e-mailovú adresu na gmaili, pretože pri iných adresách boli technické komplikácie s plynulým spustením videa.
 3. Pri pozeraní webináru sa zaznamenáva kvôli kontrole Vaša IP adresa v súlade s Pravidlami ochrany údajov.

Termíny webináru:

 • Uzávierka prihlášok: 19. 10. 2019
 • Rozoslanie prístupových linkov na webinár: 31. 10. - 7. 11. 2019
 • Prístup otvorený: 7 dní po odoslaní linku, t. j. webinár si môžete pozrieť kedykoľvek počas týchto 7 dní
 • Časové údaje: 24 hodín / 7 dní

Vložné na webinár sa v prípade neúčasti na webinári nevracia. 


VLOŽNÉ na seminár / webinár


 • nečlenovia: 15 EUR / 1 pripravujúci pedagóg
 • člen Pro Adult: 10 EUR / člen

 • členovia Pro Group: 3,50 EUR / 1 pripravujúci jazykár

 • webinár na osvieženie informácií pre tých, ktorí majú seminár alebo webinár už absolvovaný: 1 EUR členovia; 2 EUR nečlenovia

PRIHLÁSIŤ SA - ČLENOVIA V ČLENSKEJ SEKCII

PRIHLÁSIŤ SA  - NIE SOM ČLEN - CEZ FORMULÁR NIŽŠIE - bude uverejnený cca v júni 2019

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár