Webinár ku Kvetu 2021  

Webinár je povinný pre prvýkrât sa prihlasujúcich a tých, ktorí nemaju absolvovaný seminár alebo webinár z jesene 2017, 2018, 2019. 

Pre tých, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018, 2019 už webinár nie je povinný, môžu ho však v prípade záujmu na osvieženie informácií absolvovať.


Termíny webinárov pre ročník 2021      

Budú sa konať 2 webináre. Jeden s názvom KVET 2021 (cca 65 min.) a druhý s názvom ŤUKNI  (cca 15 min.).

  • Ak sa chcete prihlasovať len do ŤUKNI, stačí absolvovať len webinár ŤUKNI.
  • Ak sa chcete prihlasovať na KVET bez ŤUKNI, stačí absolvovať webinár KVET 2021.

Uzávierka prihlášok: 19. október 2020

Realizácia: 21. - 28. 10. 2020

  • Časové údaje: webinár môžete absolvovať v uvedenom termíne kedykoľvek počas dňa, v čase, ktorý vám najviac vyhovuje


Webinár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže pre 2021

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom


Vložné na webinár sa v prípade neúčasti nevracia. 


PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR

Prihlasovanie je ukončené.


História seminárov Kvetu


Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár