Kvet Klasik prvýkràt 
 

Ak sa chcete so svojimi žiakmi / študentami prihlásiť na KVET KLASIK po prvýkrát, je potrebné, aby ste ako pripravujúci pedagóg, príp. rodič (ak sa prihlasujete mimo školu), absolvovali seminár Kvet Klasik.

Uvedený seminár nie je podmienkou pre prihlásenie sa na ŤUKNI a Lupiemok.
 

Seminár Kvet Klasik je povinný jednorazovo pre prvýkrát sa prihlasujúcich na KVET KLASIK (prednes&dráma&monodráma&stand up) a tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár al. webinár z obdobia jesene 2017-2022. 
Po absolvovaní semináru obdržíte link na prihlášku na súťaž.
 

PREZENČNÝ SEMINÁR 


Je už obsadený. 

 
Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom

Termíny prezenčného semináru Kvet Klasik:

  • Nitra: 13. október 2023

Časové údaje prezenčného semináru:

  • registrácia od 9:30 do 9:55
  • realizácia 10:00 - 13:00 hod.

Vložné na prezenčný seminár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. Náhradník je možný.

  • ČLEN: 19€/1 os.
  • NEČLEN: 25€/1 os.
     

Účasťou na prezenčnom seminári pedagóg (účastník) získa doživotné členstvo.


Menoslov účastníkov je menoslov pedagógov, ktorí sa semináru zúčastnia.

  • Ak pedagóg prihlasuje len seba, uvedie do menoslovu svoje meno a titul(y) a e-mail.
  • Ak pedagóg / zástupca školy prihlasuje na seminár naraz viacerých pedagógov za školu, uvedie celkový počet účastníkov semináru a ich mená, titul(y) a e-mailové adresy - viď VZOR v prihláške.

 

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR
Seminár je obsadený.

Prihláška už nie je k dispozícii. 

História seminárov Kvetu


Seminár Kvet 2023 - Košice, Nitra v okt. 2022

Webinár Kvet 2022 - online okt. 2021

Webinár Kvet 2021 - online 21. - 28. 10. 2020

Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár