Kvet Klasik prvýkràt 
 

Ak sa chcete so svojimi žiakmi / študentami prihlásiť na KVET KLASIK po prvýkrát, je potrebné, aby ste ako pripravujúci pedagóg, príp. rodič (ak sa prihlasujete mimo školu), absolvovali seminár Kvet Klasik.

Uvedený seminár nie je podmienkou pre prihlásenie sa na Filmárikovia.
 

Seminár Kvet Klasik je povinný jednorazovo pre prvýkrát sa prihlasujúcich na KVET KLASIK (prednes&dráma) a tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár al. webinár z obdobia jesene 2017-2021. 
Po absolvovaní semináru obdržíte link na prihlášku na súťaž. 


Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže 

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom
 
Termíny audio semináru Kvet Klasik: 

 • 7. - 13. 11. 2023; 24/7 UKONČENÉ, ZREALIZOVANÝ


Menoslov účastníkov je menoslov pedagógov, ktorí sa online audio semináru zúčastnia.

 • Ak pedagóg prihlasuje len seba, uvedie do menoslovu svoje meno a titul(y).
 • Ak pedagóg / zástupca školy prihlasuje na seminár naraz viacerých pedagógov za školu, uvedie celkový počet účastníkov semináru a ich mená, titul(y) a e-mailové adresy - viď VZOR nižšie v prihláške.
   
PRIHLÁŠKA NA AUDIO SEMINÁR KVET KLASIK 2023
ukončené, už nie je k dispozícii 


PREZENČNÉ SEMINÁRE ~ už boli zrealizované 
 
Seminár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom

Termíny prezenčného semináru Kvet Klasik:

 • Košice: 17. október 2022, prezenčný
 • Nitra: 21. október 2022, prezenčný

Časové údaje prezenčného semináru:

 • registrácia od 9:30 do 9:55
 • realizácia 10:00 - 13:00 hod.

Vložné na prezenčný seminár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. Náhradník je možný.

 • ZREALIZOVANÉ
   

Účasťou na prezenčnom seminári pedagóg (účastník) získa doživotné členstvo.


Menoslov účastníkov je menoslov pedagógov, ktorí sa semináru zúčastnia.

 • Ak pedagóg prihlasuje len seba, uvedie do menoslovu svoje meno a titul(y).
 • Ak pedagóg / zástupca školy prihlasuje na seminár naraz viacerých pedagógov za školu, uvedie celkový počet účastníkov semináru a ich mená, titul(y) a e-mailové adresy - viď VZOR v prihláške.

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2022 - online okt. 2021

Webinár Kvet 2021 - online 21. - 28. 10. 2020

Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár