Seminár/webinár ku Kvetu 2022 

Seminár/webinár je povinný pre prihlasujúcich sa na KVET KLASIK po prvýkrát a tých, ktorí nemajú absolvovaný seminár/webinár z jesene 2017-2020.

Pre tých, ktorí absolvovali seminár alebo webinár v jeseni 2017, 2018, 2019, 2020 už seminár/webinár nie je povinný. 


Pre účasť na KVET ŤUKNI poviedky, KVET TRANZISTOR rozhlasové hry a KVET LUPIENOK veršovaný herbár nie je potrebné absolvovať tento webinár, môžete sa na ne rovno prihlásiť do 19. októbra 2021.


!!! Z M E N A !!!


Vzhľadom na všeobecnú situáciu - rôznofarebnosť okresov a ďalším farbám sa bude konať len webinár. 
Už prihlásených na seminár kontaktujeme individuálne.

Uzávierka prihlášok na webinár: 

zmenená do dňa jazykov, t. j. do 26. septembra 2021


Seminár / webinár je zameraný na:

- oboznámenie sa s aktualizovaným Organizačným poriadkom súťaže pre 2022

- kategórie súťaže, zaraďovanie súťažiacich do kategórií

- kritéria hodnotenia súťažiacich

- systém prihlasovania sa na súťaž, vypĺňanie prihlášky

- informácie o priebehu a organizácii súťaže, postupový kľúč

- zodpovednosť, súhlasy, dokumentácia k súťaži

- informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rozdiely voči predošlým ročníkom


W E B I N Á R - PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ

Termín webináru: 15.- 23. október2021, online

Časové údaje webináru: 24-hodinový prístup 15.-23. 10. 2021

Vložné na webinár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. 

  • členovia: 8 EUR / 1 účastník
  • nečlenovia: 10 EUR / 1 účastník

Ak sa prihlasujete ako rodič, uveďte v prihláške na webinár do políčka "Fakturačné údaje" názov a web školy, ktorú dieťa navštevuje al. pod kt. patrí a Vašu adresu, VZOR: ZŠ, Tvorivá 6, Mesto www.zstvor.sk, moja adresa Kvrtná ul. 1, Mesto - na doklade o úhrade vložného bude Vaša adresa.


PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR 

- uź nie je k dispozícii, prihlasovanie bolo ukončenéS E M I N Á R - NEBUDE SA KONAŤ PRE VŠEOB. FAREBNOSŤ ...

Termín semináru: 15.október 2021, Nitra

Časové údaje semináru: registrácia na mieste konania od 8:30, realizácia 9:00 - 13:00

Absolventi semináru získavajú bezplatne doživotné členstvo ProAdult.

Vložné na seminár: Vložné sa v prípade neúčasti nevracia. Náhradník je možný.

  • členovia: 10 EUR / 1 účastník; nečlenovia: 13 EUR / 1 účastník

História seminárov Kvetu


Webinár Kvet 2021 - online 21. - 28. 10. 2020

Semináre 2020 - seminár sa konal v Nitre a v Košiciach

Webinár Kvet 2019 - online koniec okt. - začiatok nov.

Seminár Kvet 2019 - seminár sa konal v Nitre

Webinár Kvet 2018 - online forma okt.-nov..

Seminár Kvet 2018 - semináre sa konali v Prešove, Košiciah, Žiline, Nitre a v Bratislave

Seminár Kvet 2017 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2016 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2015 - seminár sa konal v Nitre, Košiciach a v Žiline

Seminár Kvet 2014 - seminár sa konal v Nitre

Seminár Kvet 2013 - online skype seminár