❈ Školské kolo ❈

Zorganizovanie školského kola nie je povinné.

Školy si môžu kolo samostatne zorganizovať, pričom víťazi následne postupujú na krajské semifinále, resp. pri ŤUKNI do Postupového kola.

Ak máte záujem zorganizovať si školské kolo Kvetu na Vašej škole, je potrebné zaevidovať  sa formulárom na tejto stránke.

Bez zaevidovania kola nemá škola žiadne práva prezentovať, že realizuje škol. kolo, udeľovať diplomy a prehlasovať pred rodičmi, že realizuje kolo s postupom na Jazykový kvet.

Po odoslaní evidenčného formuláru Vám príde schválenie (trvá to 2-7 pracovných dní) Vášho kola aj s potvrdením práv na používanie názvu a loga na propagačných online / tlačených materiáloch a certifkátoch pre súťažiacich.

Dané školské kolá musia byť zaevidované a realizované pred uzávierkou pre zaslanie súťažných nahrávok / poviedok pre príslušný ročník Kvetu.

Formulár pre zaevidovanie školského kola - Jazykový kvet Klasik a/lebo ŤUKNI
Po odoslaní formuláru sa zobrazí na stránke oznam. 


HOME

ZOPÁR FOTOGRAFIÍ - ŠKOLSKÉ KOLÁ