❈ Školské kolo ❈

Zorganizovanie školského kola nie je povinné.

Školy si môžu kolo samostatne zorganizovať, pričom víťazi následne postupujú na krajské semifinále, resp. pri Kráľovskom kvete do krajského Postupového kola.

Ak máte záujem zorganizovať si školské kolo Kvetu na Vašej škole, je potrebné zaevidovať  sa formulárom na tejto stránke.

Bez zaevidovania kola nemá škola žiadne práva prezentovať, že realizuje škol. kolo, udeľovať diplomy a prehlasovať pred rodičmi, že realizuje kolo s postupom na Jazykový kvet.

Po odoslaní evidenčného formuláru Vám príde schválenie (trvá to 2-7 pracovných dní) Vášho kola aj s potvrdením práv na používanie názvu a loga na propagačných online / tlačených materiáloch a certifkátoch pre súťažiacich.

Dané kolá musia prebehnúť pred uzávierkou pre zaslanie prhlášok pre príslušný ročník Kvetu.

Pravidlá KVET 2021  Pravidlá Kráľovský kvet 2021

Formulár pre zaevidovanie školského kola - Jazykový kvet 2021 a/lebo Kráľovský jazykový kvet 2021