SR finále 

6. 6.: Tešíme sa na vás! Už je kolo za rohom.
Cezpoľným šťastnú cestu!

10. jún 2022 - FEM SPU, Nitra

Neverejné, len pre súťažiacich a ich hostí.
 
Adresa konania:

FEM SPU, Nitra, viď foto 👆
GPS koordináty:
48°18'16.3"N
18°05'33.7"E

Budova nemá presnú adresu v tvare ulica a číslo, ako adresa sa používa adresa hlavnej budovy (Tr. A. Hlinku 2, Nitra)

Od OC Mlyny v centre je to cca 8 min. peši, autom 1 min.

Hostia:
Súťažiaci si môže pozvať 1 hosťa (mimo dospelého doprovodu, ktorým je pedagóg školy alebo rodič). Hosťa je potrebné uviesť v potvrdení účasti na kole. Pri registrácii na mieste konania súťažiaci, doprovod a hosť obdržia vstupenku, ktorá slúži aj ako žrebovací lístok do tomboly. V každej súťažnej miestnosti bude počas vyhlasovania výsledkov a odovzdávania diplomov vyžrebovaný výherca tombolového balíčka.


PREDBEŽNÝ ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM


Uvedený harmonogram je orientačný, môže sa posunúť v závislosti od reálnej situácie na mieste konania.

 • Podujatie má jedno spoločné otvorenie. 
 • Výsledky a odovzdávanie diplomov sú spoločné v jednotlivých súťažných miestnostiach. Diplomy je potrebné prevziať si na vyhlásení výsledkov.


8:20 - 8:55 Registrácia súťažiacich, spoločná pre všetkých
Pri registrácii je potrebné:

 1. poznať miestnosť a kategóriu, v ktorej súťažite
 2. prevziať si vstupenky

9:00 Spoločné otvorenie podujatia pre všetkých

9:35 Otvorenie prednesov/vystúpení v jednotlivých súťažných miestnostiach

Počas realizácie prednesov/vystúpení je potrebné, aby súťažiaci boli prítomní vo svojej súťažnej miestnosti, uvádač/ka ich uvádza pred porotu priamo z publika.
 

🔐

Počas prednesov/predstavení sa nevstupuje a nevychádza z / do súťažných miestností, sú primknuté.


V súť. miestnostiach nie je povolené:

 🍇🥬🥐🍕🍦 ... ☕🍺🧃...

 • konzumovať jedlo
 • piť z otvorených pohárov, len z bezpečnostnej fľaše

🎷fajčenie

 🪣

 • hádzanie hocičoho na zem, na odpad slúžia odpadkové koše
   

 📞☎️📲

 • telefonovanie: vypnite si prosím mobily, alebo prepnite na tichý režim

📸📲🎥

 • povolené je len fotografovanie / nahrávanie vlastných súťažiacich alebo s písomným súhlasom dotknutej osoby (al. nahratým na videu) počnúc súťažiacimi, porotcami ... až po hostí

 

MIESTNOSŤ I. AJ: 9:35 - 12:30

 • celá I. AJ P-P PT, PT+, VT
 • celá I. AJ DRÁMA PT, VT

Výsledky a diplomy: od cca 12:30


MIESTNOSŤ II. AJ P-P & ČIJ & VJ & MJ:
9:35 - 11:20

 • II. ČIJ P-P PT, II. VJ P-P VT+, III. MJ PP PT+
 • celá II. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+

Výsledky a diplomy: 11:20


MIESTNOSŤ II. AJ DRÁMA + III. AJ DRÁMA: 9:35 - 12:20

 • celá II. AJ DRÁMA 
 • celá III. AJ DRÁMA

Výsledky a diplomy: od cca 12:20


MIESTNOSŤ ROJ (FJ, ŠJ, TJ) & III. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+ &  II. AJ MD + III. AJ MD: 9:35 - 13:10

 • celá FJ
 • celá TJ
 • celá ŠJ
 • celá III. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+
 • II. AJ MD PT, VT
 • III. AJ MD PT, VT

Výsledky a diplomy: od cca 13:10


MIESTNOSŤ NJ: 9:35 - 13:00

 • celá NJ 

Výsledky a diplomy: od cca 13:00


MIESTNOSŤ RJ & UJ: 9:35 - 11:40

 • celá RJ
 • celá UJ 

Výsledky a diplomy o cca: 11:40

🌼🌼🌼 

MENOSLOV 


Je usporiadaný podľa súť. miestností a abecedne podľa priezvisk / názvov scénok.


MIESTNOSŤ I. AJ: 9:35 - 12:30


🕰 9:35 - 10:45

I. AJ P-P PT

Baťová Petra - ZŠ, Opatovce nad Nitrou

Bublová Tamara - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

Gegaj Rita - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

Matúšková Dominika - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

Murínová Lenka Emma - ZŠ, Komenského 13, Lipany

Palkovičová Amélia - ZŠ, Levická 903, Vráble


I. AJ P-P PT+

Francis Naia Juin - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

Sviatková Zara - ZŠ, Benkova 34, Nitra


I. AJ P-P VT

Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra

Hudaček Alex - Cirkevná spoj. škola, Snina

Poljakova Ema - ZŠ, Benkova 34, Nitra

Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice


🕰 PRESTÁVKA 10:45 - 10:55
POKRAČOVANIE 10:55 - 11:55

I. AJ MD VT

Kucmanová Viktória - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


I. AJ DRÁMA PT

Johnny Little Pea - Katolícka spojená škola, Nové Zámky

The Frog Prince - ZŠ s MŠ, Sedliská 93


I. AJ DRAMA VT

Cats - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

The Wizard of Oz - SZŠ Didacticus, Košice
 

🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 12:30 

🌼🌼🌼
 

MIESTNOSŤ II. AJ P-P & ČIJ & VJ & MJ:
9:35 - 11:20


🕰 9:35 - 10:30

II. ČIJ P-P PT

Basanda Oliver - SSŠ Starozagorská 8, Košice


II. VJ P-P VT+

Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


III. MJ P-P PT+

Kováčová Elisabeth - Gymnázium P. Horova, Michalovce


II. AJ P-P PT

Mikulka Nikolas - ZŠ, Záhorská Ves

Pánisová Emma - ZŠ, Školská 15, Nitrianske Rudno

Poláčková Ester - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin

Qaisiya Yusef - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

Savovová Ivana - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

Strhársky Marek - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec

Tinesová Ema - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalanského, Nitra


🕰 PRESTÁVKA 10:30 - 10:40
POKRAČOVANIE 10:40 - 11:00

II. AJ P-P PT+

Francis Nyssa Mae - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


II. AJ P-P VT

Damborská Beatrice - ZŠ, Benkova 34, Nitra

Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

Juchová Anabel - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

Mesková Lucia - ŠpMNDaG, Bratislava


🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 11:20

🌼🌼🌼


MIESTNOSŤ II. AJ DRÁMA + III. AJ DRÁMA: 9:35 - 12:20
 
🕰 9:35 - 10:55
 
II. AJ DRÁMA PT

Ambition - ZŠ s MŠ, Jelšava

Gift of Pearls - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

Sherlock Holmes - Spojená škola, Školská 5, Lendak

Stop Bullying - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen

The New James Bond Film - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

The Super Secret Surprise Casserole - CZŠ sv. Michala, Michalovce


🕰 PRESTÁVKA 10:55 - 11:05
POKRAČOVANIE 11:05 - 12:05

II. AJ DRÁMA VT

Elizabeth de Bathory - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

Oh! My! Me! - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


III. AJ DRAMA PT

The Imaginary Invalid - Gymnázium, Liptovský Hrádok
 

🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 12:20
 

🌼🌼🌼


MIESTNOSŤ ROJ (FJ, ŠJ, TJ) & III. AJ P-P PT, PT+, VT, VT+ & II. AJ MD + III. AJ MD: 9:35 - 13:10
 

🕰 9:35 - 10:35

II. FJ P-P PT

Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

II. FJ P-P PT+

Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ DRÁMA PT

Que suis je - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


II. ŠJ P-P PT

Vážna Nina - ŠpMNDaG, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

Daren Olaf Ludvig - ŠpMNDaG, Bratislava

Polakovičová Simona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Vavro Šimon - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 

III. TJ P-P PT

Mrázová Lucia - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

III. TJ DRÁMA PT

Il piccolo principe sulla terra - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


🕰 PRESTÁVKA 10:35 - 10:45
POKRAČOVANIE 10:45 - 11:45

III. AJ P-P PT

Krajči E. Stella - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Lazoriková Lenka - ZŠ, Raslavice

Máca Matúš - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto


III. AJ P-P PT+

°Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Dubjelová Miriam - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Hywel Alex - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

Pelechová Ema - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín


III. AJ P-P VT+

Baranová Emma - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice


🕰 PRESTÁVKA 11:45 - 11:55
POKRAČOVANIE 11:55 - 12:55

II. AJ MD PT

Kunová Linda - ZŠ, Sľažany


II. AJ MD VT

Svoboda Anna Sophia - ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Komárno

Takáčová Ema - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď


III. AJ MD PT

Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Pándy Žofia Rebeka - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


III. AJ MD VT

Mochñák Adam - Gymnázium, Komenského 13, Lipany
 

🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 13:10

🌼🌼🌼


MIESTNOSŤ NJ: 9:35 - 13:00


🕰 9:35 - 09:55

I. NJ P-P PT

Alexíková Natália - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

Hriceňáková Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

Ivinová Sofia - Spojená škola, Nitrianske Pravno

Mastiľaková Sofia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


I. NJ P-P VT

Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


I. NJ DRÁMA VT

Mascha und der Bär - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


🕰 PRESTÁVKA 09:55 - 10:00
POKRAČOVANIE 10:00 - 10:40 

II. NJ P-P PT

Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice

Balážová Alexandra - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

Bieliková Bianka - Spojená škola, Nitrianske Pravno

Denkerová Leyla Agnes - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Molnárová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislava

Soľavová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


II. NJ P-P PT+

Dražen Derek Hoppe - ŠpMNDaG, Bratislava

Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


II. NJ P-P VT
Juráni Pandora - ŠpMNDaG, Bratislava


🕰 PRESTÁVKA 10:40 - 10:50
POKRAČOVANIE 10:50 - 11:40

II. NJ MD PT

Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


II. NJ MD VT

Juríková Nina - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
 

II. NJ IŽA PT

Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


III. NJ P-P PT
Anetta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava

Baráthová Petra - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Durkošová Ivana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Kokoš Radovan - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

Lanková Michaela - Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina


III. NJ P-P VT

Kiliánová Emma - ŠpMNDaG, Bratislava


🕰 PRESTÁVKA 11:40 - 11:50
POKRAČOVANIE 11:50 - 12:40

II. NJ DRÁMA PT

Mein Kopf war ganz woanders - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

Was ist denn heute in der Klasse los? - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 

II. NJ ĎRÁMA VT

Die Bande und ich - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 

🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 13:00

🌼🌼🌼


MIESTNOSŤ RJ & UJ: 9:35 - 11:40
 
🕰 9:35 - 09:

I. RJ P-P PT

Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

Méheš Omar Adnan - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce


I. RJ P-P PT+

Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

Shvets Emiliia - ZŠ. Nám. L. Novomeského 2, Košice


I. RJ P-P VT

Vasilenko Auróra - ZŠ, Belehradská 21, Košice


I. UJ P-P PT+

Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


II. UJ P-P VT+

Kirnagová Janka - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


II. RJ P-P PT

Illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

Kamenská Viktória - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

Kenderešová Patrícia - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky


🕰 PRESTÁVKA 10:30 - 10:40
POKRAČOVANIE 10:40 - 11:20

II. RJ P-P PT+

Balta Eugen - ZŠ, Levická 903, Vráble

Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


II. RJ STAND UP VT

Petrilová Charlotte - ZŠ, Belehradská 21, Košice


III. UJ P-P PT+

Oleksandra Mysiv - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce


III. RJ P-P PT

Kovár Denis - ŠpMNDaG, Bratislava


III. RJ P-P PT+

Gamolya Artem - ŠpMNDaG, Bratislava

Savko Anna - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce


III. RJ P-P VT

Aneta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava


🕰 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV, TOMBOLA cca 11:40

🌼🌼🌼


Možnosti ubytovania  

 • dospelí platia mestskú daň 1,50€, deti a študenti ju neplatia.

Pri mieste konania:

 • ŠD SPU

Centrum mesta (prejdete peši za 15-25 min. ku miestu konania):

 • ubytovňa Nitran (20€)
 • hosťovské izby ŠD Nitra
 • hotel Zobor (2lôžková vrátane raňajok 54€)
 • penzión Pribina (2lôž. vrátane rañajok s možnosťou prístelky 55€)
 • hotel DeLuxe (2lôž. 55€)
 • City Hotel (2lôž. 55€) 

V dosahu MHD

 

Overené taxi v Nitre

ZOBOR TAXI

 • 0904 92 92 92

MHD v Nitre

 • potrebujete sa dostať na zástavku s názvom "Univerzity"
 • sms lístok získate zaslaním prazdnej sms na číslo 1177, cena je 0,80€, mal by prísť do 2 min.
 • lístok u vodiča je 0,80€/dospelí, 0,50€ žiaci, študenti do 26r.
 • MHD poriadky tu

Možnosti stravy

 • inteenát Mladosť (7 min. peši od miesta konania) - záujemcovia si obedy zarezervujú v potvrdení účasti ma kole
 • potraviny, reštaurácia, fast foody v OC Mlyny - v pešom dosahu od miesta konania


VÝSTUPY KVETU 2022
 

 • KVET je evidovaný medzi aktivitami akceptovanými v ocenení Jazykové ESO (obe verzie: Učiteľ aj Študent)
 • za účasť na KVETE získava škola body akceptované v žiadosti o Medzinárodnú jazykovú akreditáciu (typ Inštitúcia) 
 
SR FINÁLE 
 • diplomy (75€/dip.)

 • 4 darčekové poukazy pre 1. miesta v AJ venoval Martinus

 • tlačené knižky pre FJ venovala SAUF

 • tlačené knižky pre ŠJ venovala IALF
 • miniplyšákov pre 1. miesta v prednese v kategórii I. AJ venoval Krokodílik
 • náušnice a náramky pre dievčatá v RJ SUP a P-P v ŠJ, TJ, MJ, UJ, VJ venovala ANNA
 • e-publikácie (3-30€/súť.) pre všetkých SR finalistov od e- shopu Jazykovevzdelavanie.sk
 • pozornosti pre 1. miesta v NJ venovalo JC BrainyJAM

KRAJSKÉ FINÁLE 

 • diplomy / e-diplomy za krajské online alebo prezenčné finále pre krajských finalistov (55 - 58€/dip.)
 • e-publikácie za účasť na online forme (3-30€/súť.) a pozornosť za účasť na prezenčnom kole (1-2,50€/súť.)

SEMIFINÁLE

 • e-certifikáty o účasti (35€/cert.) pre účastníkov online semifinále a pre pripravujúcich pedagógov
 • e-publikácie za účasť na online semifinále (3€ - 30€ / súť.)Tipy na doplnkové aktivity v Nitre


Všetky v pešom dosahu.


Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.