Porotcovia projektu

LFD = Language Flower Doctor

LFAP = Language Flower Associate Professor (docent)

LFP = Language Flower Professor

Neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou projektu Jazykový kvet sú poroty  - ich predsedovia a členovia. Tak ako súťažiaci a ich pedagógovia, aj oni na sebe neustále pracujú a venujú časť zo svojho času, vedomostí a srdca aj pre Jazykový kvet.  

Na tejto stránke máme tú česť predstaviť vám porotcov, ktorí s nami na projekte spolupracujú.

Celoštátna odborná komisia (COK)


PaedDr. Eva Smetanová, PhD.

 • členka COK
 • predsedkyňa poroty pre TT kraj
 • predsedkyňa poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 3 - 55r 

doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD.

 • členka COK
 • predsedkyňa poroty pre PO kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • riaditeľka IG FF PU 

Mgr. Viera Jantová

 • členka COK
 • predsedkyňa poroty pre TN kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 45r

prof. doc. Mgr. Natália Muránska, PhD.

 • členka COK
 • členka krajskej poroty (semifinále/kr. finále)
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 15 - 55r
 • vedúca KRU FF UKF  

Dr. Anna Dudová, M.A., EdD.

 • predsedkyňa COK
 • predsedkyňa/členka poroty 
 • hlas naviac, udeľovanie výnimiek (napr. viacnásobné miesta), vymenovanie porotcov, výhradné vyhlásenia k projektom
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 3 - 66r
 • autor a iniciátor projektov: Jazykový kvet, EDL Slovakia - Language Chain, Slovíčka v malíčku, Jazyková štafeta
 • Chairperson of the International Lang. Accreditation Committee 
 • akreditovaný skúšajúci profesor pre medzinárodné jazykové skúšky
 • medzinárodný koordinátor pre medzinárodné skúšky zo španielčiny
 • predsedkyňa komisie pre AWARD BEST Language School


Predsedkyne a predsedovia porôt


doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre BA kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • doc. na KNJ PDF UK

Mgr. Radana Dinič

 • predsedkyňa/členka poroty pre TT kraj
 • predsedkyňa/členka poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • majiteľka a lektorka v JŠ

PaedDr. Marta Lacková, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre ZA kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFAP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r 
 • pedagógička na KAJL FHV ŽU

Mgr. Ján Dregubiak, PhD.

 • predseda/člen poroty pre PO kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty 
 • titul LFAP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagóg na IRO FF PU

PhDr. Mária Sidorová

 • predsedkyňa/členka poroty pre PO kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty 
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • riaditeľka a lektorka JŠ

Mgr. Marta Breisky

 • predsedkyňa/členka poroty pre PO kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • riaditeľka a lektorka JŠ

Mgr. Daniela Stachová

 • predsedkyňa poroty pre KE kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r

PhDr. Božená Petrášová, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre TT kraj
 • predsedkyňa poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r 
 • koordinátor pre RK, pedagóg na KAAM FF UCM

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagogička na uni, lektorka v JŠ

PaedDr Eva Kutálová 

 • predsedkyňa/členka poroty pre TN kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • riaditeľka a lektorka JŠ

Ing. Petronela Suer

 • predsedkyňa/členka poroty pre KE kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 6 - 55r
 • manazérka JA

PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre KE kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagógička na uni

PhDr. Regina Pinková

 • predsedkyňa/členka poroty pre BB kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • riaditeľka a lektorka  JŠ

Mgr. Daniela Kočanová

 • predsedkyňa/členka poroty pre KE kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • lektorka v JŠ

Mgr. Jana Huťová

 • predsedkyňa/členka poroty pre PO kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • IRU FF PU

Mgr. Zuzana Galiková

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 6 - 55r
 • riaditeľka a lektorka JŠ

Mgr. Jana Moravčíková

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 4 - 18r
 • pedagogička na ZŠ a JŠ 

Mgr. Kristína Jamrichová

 • predsedkyňa/členka poroty pre TT kraj
 • predsedkyňa/členka poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r

Mgr. Zuzana Šimková, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 6 - 18r
 • pedagogička na ZŠ 

Mgr. Petra Čančová

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagóg SŠ

Mgr. Edita Jurčoková, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre BB kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagógička na FF UMB

Mgr. Marek Pápež

 • predseda/člen poroty pre NR kraj
 • člen poroty pre SR finále
 • titul LFD
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • prekladateľ v medzinárodnej spoločnosti

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

 • predsedkyňa poroty pre NR kraj
 • predsedkyňa poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • ambasádorka IALF pre BA kraj
 • predsedkyňa SAUF
 • doc. na KRO FF UCM

PhDr. Lucia Jechová, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre NR kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFD
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 4 - 55r
 • riaditeľka JŠ, pedagógička na uni

Bc. Miroslav Kršňák 

 • predseda poroty pre NR kraj
 • predseda poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • titul LFAP
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 4 - 55r
 • riaditeľ a lektor JŠ

Mgr. Katarína Vilčeková

 • predsedkyňa/členka poroty pre TT kraj
 • predsedkyňa/členka poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • KGE FF UCM

PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.

 • predsedkyňa/členka poroty pre SR finále
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • pedagógička na KRU FF UCM

PhDr. Anna Tománková

 • predsedkyňa/členka poroty pre ZA kraj
 • hlas naviac, zodpovednosť za prácu poroty
 • aktívne skúsenosti s výučbou jazykov 10 - 55r
 • exriaditeľka UCJ ŽU, t. č. aktívna dôchodkyňa


Ďalší ľudia dôležití pre projekt 

Členovia porôt


Mgr. Dana Nagyová

 • členka poroty pre BA kraj
 • ambasádorka projektu pre BA kraj
 • pedagogička na KRJL PDF UK

Mgr. Anna Fábová

 • členka poroty pre BA kraj
 • pedagóg na KNJL PDF UK

PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagóg na KLIŠ PF UKF

Mgr. Stanislav Kováč

 • člen poroty pre BA kraj
 • pedagóg na KAJL PDF UK

doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD.

 • člen poroty pre PO kraj
 • titul LFAP
 • doc. na IG FF PU

Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na IRO FF PU

Dr. phil. Beatriz Gómez Pablos, PhD.

 • členka poroty pre BA kraj
 • rodená hovorkyňa
 • pedagogička na KRJL PdF UK

doc. PhDr. Jarmila Opálková, CSc.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na IRU FF PU

Mgr. Yevgeniya Karpenko, PhD. 

 • členka poroty pre ZA kraj 
 • rodená hovorkyňa 
 • pedagogička na KAJL FHV ŽU

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička na FF UMB

Mgr. Martina Szaboová, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj a SR finále
 • titul LFAP
 • pedagogička na UKF

Mgr. Marek Valica

 • člen poroty pre ZA kraj
 • titul LFD
 • pedagóg v ÚCV ŽU

Mgr. Jakub Souček, PhD.

 • člen poroty pre PO kraj
 • pedagóg na KAA FF PU

Mgr. Petra Filipová, PhD.

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička KAA FF UPJŠ

Marco Capriotti, M. A.

 • člen poroty pre ZA kraj
 • rodený hovorca
 • FHV ŽU

Mgr. Lukáš Gajarský, PhD.

 • člen poroty pre TT kraj
 • tajomník/pedagóg na KRU FF UCM
PhDr. Martina Bleščáková, PhD.
 • členka poroty pre TT kraj a SR finále
 • pedagogička na TU

Ľubica Brezová, BSBA.

 • členka poroty pre TN kraj
 • titul LFD
 • majiteľka a lektorka JŠ

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička na KRO FF UMB

Mgr. Francois Schmitt, PhD.

 • člen poroty pre BB kraj
 • pedagóg na KRO FF UMB

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj a SR finále
 • pedagogička na UKF

Mgr. Dana Kišová

 • členka poroty pre TN kraj
 • zástupkyňa a lektorka na JŠ

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • doc. na KAA FF UMB

Mgr. Martin Šemelák

 • člen poroty pre TT kraj a SR finále
 • lektor v JŠ a prekladateľ v medzinárodnej spoločnosti

PaedDr. Lenka Čemová, PhD.

 • členka poroty pre TT kraj a SR finále

Mgr. Mária Klimešová

 • člen poroty pre BA a TN kraj
 • lektorka JŠ

Wolfram Karg, LAss 

 • člen poroty pre TT kraj a SR finále
 • rodený hovorca, pedagóg na KGE FF UCM

Ing. Mária Loduhová

 • člen poroty pre BA kraj a SR finále
 • lektorka JŠ 

Mgr. Michele Paolini, PhD.

 • člen poroty pre BA kraj
 • rodený hovorca a pedagóg na KRJL PDF UK

prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • riaditeľka JC FF UKF

Mgr. Zuzana Motajová

 • členka poroty pre NR kraj
 • majiteľka a lektorka JŠ 

Mgr. Jana Huťová

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na IRU FF PU

Bc. Petra Bohmerová

 • člen poroty pre NR kraj a SR finále
 • prekladateľka v medzinárodnej spoločnosti

PhDr. Mária Medveczká, PhD. 

 • členka poroty pre BA kraj
 • pedagogička na KRJL PDF UK

Mgr. Alexandra Šubová

 • členka poroty pre NR kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Hana Vančová, PhD.

 • členka poroty pre TT kraj a SR finále
 • pedagogička na KAJL PDF TU

Mgr. Dominika Rašová, PhD.

 • členka poroty pre SR finále
 • predagogička na UCM a lektorka JŠ

Mgr. Martina Pavlíková

 • členka poroty pre SR finále
 • lektorka JŠ

Bc. Miroslava Argajová

 • členka poroty pre SR finále
 • lektorka JŠ

PhDr. Mária Kostelníková, PhD. 

 • členka poroty pre BA kraj
 • pedagogička na KAJL PDF UK

Niler Suer 

 • člen poroty pre KE kraj
 • lektor  

PhDr. Katarína Pankuchová, PhD.

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička ÚCV ŽU 

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • predagogička na UKF 

Mgr. Ludmila Hrubá

 • členka poroty pre TN kraj
 • lektorka v JŠ

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

 • člen poroty pre BA kraj
 • pedagóg na KAJL PDF UK

PaedDr. Svetlana Šoltésová

 • členka poroty pre PO kraj
 • lektorka v JŠ

Mgr. Natalya Sonogová

 • členka poroty pre KE kraj
 • rodená hovorkyňa a lektorka JŠ 

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 • členka poroty pre BA kraj
 • metodička CDV UK 

Mgr. Miriam Kráľová

 • členka poroty pre TN kraj
 • pedagogička na SŠ a JŠ

PaedDr. Barbora Kačiaková

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička ÚCV ŽU 

Mgr. Matej Laš

 • člen poroty pre BB kraj
 • pedagóg na KAA FF UMB

PhDr. Viera Kampeová

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka 

Mgr. Barbora Vinczeová

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagógička na KAA FF UMB

Mgr. Eva Hudáková

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na SŠ

PaedDr. Dana Riečická, PhD.

 • členka poroty pre TN kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Miriam Oravcová, PhD.

 • členka poroty pre SR finále 
 • pedagogička na KRO FF UKF

Mgr. Miriam Matulová

 • členka poroty pre TT kraj
 • pedagogička na KGE FF UCM

Silvia Varga Bajzáthová

 • členka poroty pre KE kraj
 • majiteľka a lektorka JŠ 

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

 • člen poroty pre SR finále
 • vedúci KSJL PF TU

Mgr. Lucia Miháliková.

 • členka poroty pre TT kraj
 • pedagogička na KGE FF UCM

Mgr. Silvia Poľaková, PhD.

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka 

Mgr. Barbora Bábiková

 • členka poroty pre TT kraj a SR finále
 • pedagogička na KRU FF UCM

Arthur Breisky 

 • člen poroty pre PO kraj
 • rodený hovorca a majiteľ JŠ

Mgr. Judita Šlávková.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na SŠ

Mgr. Andrea Spišiaková

 • členka poroty pre TT kraj
 • pedagogička na KRU FF UCM

Mgr. Mariana Šusteková

 • členka poroty pre SR finále
 • pedagogička na ZŠ 

Mgr. Olena Hundarenko, PhD.

 • členka poroty pre ZA kraj
 • rodená hovorkyňa
 • pedagogička na KAJL FHV ŽU UK

Caroline Kyzek, M. A..

 • členka poroty pre ZA kraj
 • rodená hovorkyňa
 • pedagogička na KAJL FHV ŽU 

Mgr. Eva Lukáčová, PhD.

 • členka poroty pre SR finále
 • pedagogička na KAJL PF TU

Mgr. Daniela Sršníková, PhD.

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička v ÚCV ŽU

Mgr. Mária Sabová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Tatiana Ukhanová

 • členka poroty pre KE kraj 
 • rodená hovorkyňa a pedagogička na IRU FF PU

PaedDr. Miloš Blahút, PhD.

 • člen poroty pre PO kraj
 • pedagóg IAA FF PU 

Mgr. Dana Tirpáková

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka 

PaedDr. Pavol Burcl, PhD. 

 • člen poroty pre NR kraj
 • pedagóg na FF UKF

Mgr. Oľga Csalová, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička na FF UKF

Mgr. Jana Bytčáneková

 • členka poroty pre BA kraj
 • lektorka v JŠ

Mgr. Lucia Ráčková

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička na KRO FF UMB

Mgr. Marcela Orlinská

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na ZŠ

Mgr. Katarína Pažická

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička v ÚCV ŽU

Mgr. Maroš Buday, PhD.

 • člen poroty pre PO kraj
 • pedagóg IAA FF PU

Mgr. Martina Martausová

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička KAA FF UPJŠ

Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička PF UKF

Mgr. Alexandra Popovičová

 • členka poroty pre KE kraj
 • KGE FF UPJŠ

Mgr. Tomáš Sňahničan

 • člen poroty pre KE kraj
 • KGE FF UPJŠ

Mgr. Marianna Bachledová

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička na FF UMB

PaedDr. Libuše Daněková

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička v ÚCV ŽU

Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička KJ FEM SPU

Mgr. Alexandra Hučeková

 • členka poroty pre ZA kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Jana Trnovcová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička ÚCV ŽU 

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • vedúca KGE FF UMB

Mgr. Martin Lukáč 

 • člen poroty pre BB kraj
 • lektor JŠ

Mgr. Pavol Pepich, PhD.

 • člen poroty pre ZA kraj
 • pedagóg v ÚCV ŽU

Mgr. Zuzana Gáliková

 • členka poroty pre NR kraj
 • majiteľka a lektorka JŠ

Mgr. Anna Molnárová

 • členka poroty pre NR kraj
 • riaditeľka a lektorka JŠ 

PaedDr. Eva Szoradová

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička ZŠ

Mgr. Lenka Francúzová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Martina Mravíková

 • členka poroty pre BA kraj
 • lektorka JŠ

Bc. Margita Vojtkuláková 

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

PhDr. Kvetoslava Okálová.

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička v ÚCV ŽU

Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová, PhD.

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na UPJŠ

Mgr. Albert Kulla, PhD.

 • člen poroty pre ZA kraj
 • pedagóg v ÚCV ŽU

Mgr. Andrea Vašeková

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

PhDr. Beáta Hockicková, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička na UKF

Mgr. Eva Eddy, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička IAA FF PU 

Mgr. Georgína Ďurovová

 • členka poroty pre NR kraj
 • lektorka JŠ 

Mgr. Peter Halász, PhD.

 • člen poroty pre TT a NR kraj
 • pedagóg VŠ

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička IAA FF PU

Mgr. Ivona Kulichová

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

PhDr. Eva Pavličková, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička IAA FF PU

PhDr. Iveta Lieskovská

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička na SŠ

Mgr. Kamila Brtková, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagóg na KSJ FF UMB

PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD.

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagóg v ÚCV ŽU

Mgr. Beáta Danišková

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na SŠ 

Mgr. Mária Pastirová

 • členka poroty pre PO kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Ľubomíra Barloková

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na SŠ

Mgr. Jana Lauková, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička KGE FF UMB

Mgr. Mária Bačinská

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na SŠ

PhDr. Ing. Miroslava Bajúsová

 • členka poroty pre BB kraj 
 • KGE FF UMB

Mgr. Ivana Žemberová, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička na UKF

Mgr. Jana Piešová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Slávka Kittová

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka 

Mgr. Tamara Nagyova

 • členka poroty pre KE kraj
 • riaditeľka JŠ
Mgr. Petra Oboňová

 • členka poroty pre TT kraj
 • KGE FF UCM

Mgr. Filip Kalaš

 • člen poroty pre TT kraj
 • KGE FF UCM

Mgr. Csilla Molnárová

 • členka poroty pre NR kraj a SR finále
 • lektorka a prekladatelka

Mgr. Stella Rakúsová

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Kamila Sokolová

 • členka poroty pre BB kraj
 • riaditeľka a lektorka JŠ

Mgr. Zuzana Marková

 • členka poroty pre BA kraj
 • KNJL PdF UK

PhDr. Lenka Vadinová

 • člen poroty pre NR kraj a SR finále
 • lektorka a prekladateľka

Mgr. Martina Uzíková

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička SŠ a JŠ

PhDr. Soňa Gallová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička ÚCV ŽU

Mgr. Martina Strečková

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Tatiana Mikova

 • členka poroty pre PO kraj
 • lektorka JŠ

PaedDr. Gabriela Bednáriková

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na UPJŠ

Mgr. Drahomíra Vasiľová

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička SŠ a JŠ

Bc. Katarína Nemcová

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Monika Rybáriková

 • členka poroty pre ZA kraj
 • lektorka JŠ

PaedDr. Eva Orosová 

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na JŠ

Mgr. Monika Odvarková

 • členka poroty pre NR kraj
 • lektorka JŠ

Jana Sabanošová.

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka 

Mgr. Anna Oravcová

 • člen poroty pre NR kraj
 • aktuálne už aktívna dôchodkyňa

doc. PhDr. Darina Antoňáková, CSc.

 • členka poroty pre PO kraj
 • riaditeľka IRU FF PU

Mgr. Iveta Balintová

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička ZŠ

Mgr. Ivana Kupková, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • pedagogička na IRU FF PU

Mgr. Zuzana Gavorová, PhD.

 • členka poroty pre ZA kraj 
 • pedagogička na VŠ

Mgr. Soňa Záňová

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička na VŠ

Mgr. Monika Šinková, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj a SR finále
 • pedagogička na VŠ 

Mgr. Anton Repoň, PhD.

 • člen poroty pre BB kraj
 • vedúci KSJ FF UMB 

Mgr. Jana Štefanková

 • členka poroty pre BB kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Andrej Strenk

 • člen poroty pre TN kraj
 • učiteľ na ZŠ, JŠ a Process Coordinator v zahraničnej firme

Mgr. Katarína Mlynarčíková

 • členka poroty pre PO kraj
 • aktuálne pôsobí v zahraničí

PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • pedagogička na FF UMB

PhDr. Katarína Fedáková, PhD.

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na KGE FF UPJŠ

Mr. Martin Čižmár

 • člen poroty pre BB kraj
 • lektor JŠ

prof. PhDr. Jozef Siplko, PhD..

 • člen poroty pre PO kraj
 • profesor na IRU FF PU

doc. Mgr. Anna Pertíková, PhD.

 • členka poroty pre PO kraj
 • doc. na IRU FF PU

Mgr. Michal Gimerský.

 • člen poroty pre KE kraj
 • lektor JŠ

Mgr. Milan Janči

 • člen poroty pre SR finále
 • lektor JŠ

Mgr. Zuzana Široká, PhD.

 • členka poroty pre SR finále
 • lektorka 

Mgr. Andrea Grominová, PhD.

 • členka poroty pre TT kraj
 • pedagogička na KRU FF UCM

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

 • členka poroty pre BB kraj
 • doc. na KAA FF UMB

Mgr. Jana Tabačeková (rod. Hujsiová)

 • členka poroty pre TT kraj
 • doktorand na KGE FF UCM

Mgr. Nikoleta Olexová

 • členka poroty pre TT kraj a SR finále
 • aktuálne pôsobí v zahraničí

Mgr. Ing. Agnesa Kovalčíková

 • členka poroty pre KE kraj
 • pedagogička na SŠ

PhDr. Brigita Wallová.

 • členka poroty pre KE kraj
 • riaditeľka JŠ

Mgr. Eva Matušeková, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • pedagogička na KJ SPU

Mgr. Kamila Kraľovičová

 • členka poroty pre KE kraj
 • lektorka JŠ

Mgr. Stanislav Ďuriš.

 • člen poroty pre BB kraj
 • lektor JŠ

Mgr. Miljana Mišová

 • členka poroty pre SR finále
 • pedagogička na SŠ
PhDr. Zlata Zelenská, PhD.
 • členka poroty pre TT kraj
 • pedagogička na KAA FF UCM

Mgr. Jana Kováčiková

 • členka poroty pre ZA kraj
 • pedagogička na ZŠ

doc. Katerína Gajdačová Veselá, PhD.

 • členka poroty pre NR kraj
 • vedúca KLIŠ UKF

Mgr. Jarmila Bandžáková

 • členka poroty pre PO kraj
 • majiteľka JA

RNDr. Viera Škripcová.

 • členka poroty pre TN kraj
 • pedagóg na SŠ

Mgr. Eva Zajacová

 • členka poroty pre ZA a BA kraj
 • aktuálne už pôsobí mimo pedag. činnosti

Mgr. Michal Komžík

 • člen poroty pre NR kraj
 • aktuálne už pôsobí v zahraničí

Prísediaci porotcovia:

Peter Konyves - KAJL FHV ŽU

Karmen Makaiová - FF UMB


Obchodík KVETDarčeky pre členov