ŤUKNI 2023
📝okienko📝

Na tejto stránke nájdete výhrady a pochvaly ku poviedkam.

POCHVALY 👍

 • aktuálne témy spracované priamým i symbolickým štýlom
 • dobrá jazyková úroveň - zlepšujete sa
 • používanie bohatej slovnej zásoby
 • introspektívne vykreslenie postáv
 • rozprávkové, detektívne, fantazijné, historické, vedecké, vzťahové, ľúbostné zápletky
 • pozitívne príbehy
VÝHRADY
slovenčina

 • používanie čiarok
 • používanie "i, í" v Nominatíve (1. páde) množného čísla
 • predložkové spojenia (s teba / z teba; zo slzami / so slzami ?? ...)
 • písanie slov oddelene a spolu (jeden krát / jedenkrát; zato / za to ...)
 • preklepy (chýbajúce bodky, mäkčene, medzera za čiarkou ...)

English 
 • používanie členov "a" a "the" 
 • časová súslednosť v nepriamej reči
 • používanie predprítomného a predminulého času
 • slovosled v nepriamej otázke
 • používanie "this" a "that"
 • písanie veľkých písmen (mesiace, národnosti...)
 • predložky (I'm home ...)
Deutsch
 • slovosled
 • prirodzenosť slovných spojení 
 • medzery za číslovkami
ruština
 • správne označovanie priamej reči
 • pádové koncovky
 • používanie prídavných mien a prísloviek
 • prítomný a minulý čas slovies
 • používanie významovo vhodných slovies
español
 • používanie minulého času jednoduchého a imperfecta 

français 

 • ženský rod
 • zápor
 • používaniw kalkov